Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulamaları Kabulü ve Kullanımı: Sakarya Üniversitesi Örneği

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, 63 - 79, 01.10.2015
https://doi.org/10.5505/iuyd.2015.50469

Öz

21. yüzyılda insan hayatına giren mobilite kavramı, iletişim alışkanlıklarındaki köklü değişikliklerin habercisi olmuştur. İnternetin bilgiye hızlı erişim ve çevrimiçi işlemler yapma imkanları sunuyor olması bu teknolojiyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmiş ve bireylerin İnterneti yanlarında taşıma ihtiyacı doğmuştur ve bunun neticesinde akıllı telefonlar popüler hale gelmiştir. Bu cihazları cazip kılan diğer bir faktör ise üzerlerinde çalışan mobil uygulamaların getirdiği özelliklerle akıllı telefonların kullanıcının ihtiyaçlarına uygun özelliklerle donatılması ve kullanıcının hayatını daha da kolaylaştırabilmesidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençler, teknolojik yeniliklerin ve ürünlerin en önemli hedef kitlelerinden birini oluşturmakta ve aynı zamanda teknolojinin topluma nüfuzunda büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle özellikle genç nüfusun benimseme eğilimleri önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak bu çalışma, günümüz toplumlarının yaşam ve iletişim alışkanlıklarının değişiminde büyük paya sahip olan mobil uygulamaların benimsenmesine yönelik davranışları, 1654 üniversite öğrencisinden elde edilen veriler neticesinde değerlendirmektedir. Araştırma neticesinde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun üniversiteye başladıklarında dönemde akıllı telefon aldıkları, erkeklerin mobil uygulamaların benimsenmesi konusunda kadınlara göre daha çekimser oldukları ve akıllı telefon kullanım süresi arttıkça kişilerin mobil uygulama benimseme eğiliminde de artış gözlendiği ortaya konmuştur.

College students' acceptance and usage of mobile applications: Sakarya University case

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, 63 - 79, 01.10.2015
https://doi.org/10.5505/iuyd.2015.50469

Öz

In 21st century, the penetration of mobility phenomenon into human life has been the precursor of fundamental changes in our communication habits. The Internet has become a part of daily life, due to its major advantages as offering quick access to information and enabling easy online transactions; so individuals were needed to carry the Internet at hand and smart phones have become popular as a result. Another fact that makes these devices conspicuous is mobile applications, which equip them with the appropriate functionality that fits with users’ needs and can even make life easier for users.In Turkey, as well as all over the world, young people are one of the most important target groups of technological innovations and products, and they also play major roles in the process of technology penetration in our society. Therefore, it is particularly important to clarify the acceptance tendencies of young population. Hence, this study examines the mobile applications acceptance behavior, which has a major role in change of today’s societies’ lives and communication habits, through the research data obtained from 1654 college students. The study reveals that most of the students own a smart phone when they started university; male students are more abstaining than female students on acceptance of mobile applications and as students’ smart phone usage time increases, their adoption of mobile applications rate is rising as well.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Diğer ID JA93CJ88RN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Naciye Güliz UĞUR Bu kişi benim


Aykut Hamit TURAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Uğur, N. G. & Turan, A. H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulamaları Kabulü ve Kullanımı: Sakarya Üniversitesi Örneği . Journal of Internet Applications and Management , 6 (2) , 63-79 . DOI: 10.5505/iuyd.2015.50469