Yıl 2016, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 4 2016-05-01

7(1) Kapak ve İçindekiler
7(1) Kapak ve İçindekiler

[ ] [1]


Diğer ID JA76MJ85PY
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: [ ]

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2016

APA ], [ . (2016). 7(1) Kapak ve İçindekiler. Journal of Internet Applications and Management , 7 (1) , 1-4 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuyd/issue/34120/377436