Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 100 - 113, 20.03.2021
https://doi.org/10.28979/jarnas.890536

Öz

Kaynakça

 • AACC, American Association of Cereal Chemists, Approved Methods, 2000. No: 44-15a, 10th edition, St. Paul, MN, USA
 • Basman, A. ve Yalcin, S. (2011). Quick-boiling noodle production by using infrared drying. Journal of Food Engineering, 106(3), 245-252. doi:https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2011.05.019
 • Cemeroğlu, B., Karadeniz, F. ve Özkan, M. (2003). Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, 28, s. 541, Ankara.
 • Chen, X., Qian, P., Zhang, X., Liu, F. ve Lu, R. (2014). Improving instant rice quality by novel combined drying. Drying Technology, 32(12), 1448-1456. doi:https://doi.org/10.1080/07373937.2014.900503
 • Chua, K. J. ve Chou, S. K. (2003). Low-cost drying methods for developing countries. Trends in Food Science and Technology, 14, 519-528. doi:https://doi.org/10.1016/j.tifs.2003.07.003
 • Das, I. ve Das, S. K. (2010). Emitters and infrared heating system design. In: Pan, Z. ve Atungulu, G. G. (Ed.). Infrared Heating For Food And Agricultural Processing. CRC Press, USA. 57-88.
 • Erkmen, O. ve Bozoglu, T. F. (Ed.). (2016). Food Microbiology: Principles into Practice: Vol. 2. John Wiley & Sons, Somerset, NJ.
 • Güray, T., Tuncel, N. Y., Tuncel, M. ve Uysal, U. (2019). Validated micellar electrokinetic capillary chromatography (MECC) method for determination of 5-hydroxymethylfurfural in honey and comparison with HPLC. Chemical Papers, 73, 2209–2220. doi:https://doi.org/10.1007/s11696-019-00770-5
 • İsmail, O. (2017). Güneş altında kurutulmuş havuç dilimlerinin rehidrasyon kinetiğinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(2), 0-0. doi:https://doi.org/10.17341/gazimmfd.322157
 • Jiao, A., Xu, X. ve Jin, Z. (2014). Modelling of dehydration–rehydration of instant rice in combined microwave-hot air drying. Food and Bioproducts Processing, 92(3), 259-265. doi:https://doi.org/10.1016/j.fbp.2013.08.002
 • Jun, S., Krishnamurthy, K., Irudayaraj, J. ve Demirci, A. (2010). Fundamentals and theory of infrared radiation. In: Pan, Z. ve Atungulu, G. G. (Ed.). Infrared Heating For Food and Agricultural Processing. CRC Press, USA. 2 p.
 • Kayacan, S., Karasu, S., Akman, P. K., Goktas, H., Doymaz, I. ve Sagdic, O. (2020). Effect of different drying methods on total bioactive compounds, phenolic profile, in vitro bioaccessibility of phenolic and HMF formation of persimmon. LWT – Food Science and Technology, 118, 108830. doi:https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108830
 • Kocabiyik, H., Yilmaz, N., Tuncel, N. B., Sümer, S. K. ve Büyükcan, M. B. (2014). The effects of middle infrared radiation intensity on the quality of dried tomato products. International Journal of Food Science And Technology, 49, 703-710. doi:https://doi.org/10.1111/ijfs.12353
 • Krishnamurthy, K., Khurana, H. K., Jun, S., Irudayaraj, J. ve Demirci, A. (2008). Infrared heating in food processing: an overview. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 7, 2-13. doi:https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2007.00024.x
 • Le, T. Q. ve Jittanit, W. (2015). Optimization of operating process parameters for instant brown rice production with microwave-followed by convective hot air drying. Journal of Stored Products Research, 61, 1-8. doi:https://doi.org/10.1016/j.jspr.2015.01.004
 • Malekian, F., Rao, R. M., Prinyawiwatkul, W., Marshall, W. E., Windhauser, M. ve Ahmedna, M. (2000). Lipase and lipoxygenase activity, functionality, and nutrient losses in rice bran during storage. LSU AgCenter, Baton Rouge, LA 70803. 870, 9-10.
 • Mayor, L. ve Sereno, A. M. (2004). Modelling shrinkage during convective drying of food materials: a review. Journal of Food Engineering, 61(3), 373-386. doi:https://doi.org/10.1016/S0260-8774(03)00144-4
 • Mongpreneet, S., Abe, T. ve Tsurusaki, T. (2002). Accelerated drying of welsh onion by far infrared radiation under vacuum conditions. Journal of Food Engineering, 55, 147-156. doi:https://doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00058-4
 • Nachaisin, M., Jamradloedluk, J. ve Niamnuy, C. (2016). Application of combined far‐infrared radiation and air convection for drying of instant germinated brown rice. Journal of Food Process Engineering. 39(3), 306-318. doi:https://doi.org/10.1111/jfpe.12226
 • Nowak, D. ve Lewicki, P. P. (2004). Infrared drying of apple slices. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 5(3), 353-360. doi:https://doi.org/10.1016/j.ifset.2004.03.003
 • Park, J. K., Kim, S. S. ve Kim, K. O. (2001). Effect of milling ratio on sensory properties of cooked rice and on physicochemical properties of milled and cooked rice. Cereal Chemistry, 78, 151-56. doi:https://doi.org/10.1094/CCHEM.2001.78.2.151
 • Ramasamy, A. K., Kalaivanan, G. ve Sukumar, S. (2005). Consumer behaviour towards instant food products. Indian Journal of Marketing, 35(6), 24-25. Erişim Adresi: http://www.indianjournalofmarketing.com/index.php/ijom/article/view/34210
 • Ramesh, M. N. ve Rao, P. N. S. (1996). Drying studies of cooked rice in a vibrofluidized bed drier. Journal of Food Engineering, 27(4), 389-396. doi:https://doi.org/10.1016/0260-8774(95)00018-6 Ratti, C. (2001). Hot air and freeze-drying of high-value foods: a review. Journal of Food Engineering, 49(4), 311-319. doi:https://doi.org/10.1016/S0260-8774(00)00228-4 Research And Markets, (2019). Erişim Tarihi: 13.02.2020, https://www.researchandmarkets.com/reports/4763082/instant-noodles-market-global-industry-trends
 • Rufian-Henares, A. J., Delgado-Andrade, C. ve Morales, J. F. (2009). Assessing the maillard reaction development during the toasting process of common flours employed by the cereal products industry. Food Chemistry, 114(1), 93-99. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.09.021
 • Savas, K. ve Basman, A. (2016). Infrared drying: A promising technique for bulgur production. Journal of Cereal Science. 68, 31-37. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcs.2015.11.001
 • Sripinyowanich, J. ve Noomhorm, A. (2013). Effects of freezing pretreatment, microwave‐assisted vibro‐fluidized bed drying and drying temperature on instant rice productıon and quality. Journal of Food Processing and Preservation, 37, 314-324. doi:https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2011.00651.x
 • Timm, N. S., Lang, G. H., Ferreira, C. D., Pohndorf, R. S. ve de Oliveira, M. (2020). Infrared radiation drying of parboiled rice: Influence of temperature and grain bed depth in quality aspects. Journal of Food Process Engineering. 43(4), 1-12. doi:https://doi.org/10.1111/jfpe.13375
 • Tuncel, N. Y. ve Tuncel, N. B. (2016). Kızılötesi teknolojisi ve gıda işlemedeki kullanımı. Akademik Gıda, 14(2), 196-203. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1186250
 • Vadivambal, R. ve Javas, D. S. (2007). Changes in quality of microwave-treated agricultural products—a review. Biosystems Engineering, 98(1), 1-16. doi:https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2007.06.006
 • Wiriyaumpaiwong, S., Soponronnarit, S. ve Prachayawarakorn S. (2004). Comparative study of heating processes for full-fat soybeans. Journal of Food Engineering, 65(3), 371-382. doi:https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.01.036
 • Wu, J., Zhang, H. ve Li, F. (2017). A study on drying models and internal stresses of the rice kernel during infrared drying. Drying Technology, 35(6), 680-688. doi:https://doi.org/10.1080/07373937.2016.1201834

Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 100 - 113, 20.03.2021
https://doi.org/10.28979/jarnas.890536

Öz

Gıda endüstrisi ve tüketiciler sürekli yeniliğe ve daha kaliteli ürüne ihtiyaç duymaktadır. Yalnızca sıcak su ilavesi ile kolay bir şekilde tüketime hazır hale gelen instant gıdalar, zaman tasarrufu açısından son zamanlarda popülerlik kazanmıştır. İnstant gıdalar, genellikle önce pişirilip daha sonra geleneksel kurutma yöntemi ile kurutularak üretilmektedir. Bu çalışmada, geleneksel kurutma yöntemlerine alternatif olarak infrared teknolojisi kullanılarak fasulye, bulgur, kahverengi ve beyaz pirinçten instant ürün üretilmesi ve bazı özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, ürünler pişirilmiş ve farklı güçlerde (300, 400, 500 W) orta dalga infrared emitter ile kurutulmuştur. Kurutulmuş ürünlerde kuruma süresi, su aktivitesi, hidroksimetilfurfural (HMF) miktarı, renk, tekstür ve rehidrasyon yeteneği ölçülerek infrared kurutmanın ürünlere olan etkisi araştırılmıştır. IR emitter gücünün artmasıyla kuruma sürelerinin beklenen şekilde azaldığı ve kuruma sonrası tüm örneklerin muhafaza açısından güvenli su aktivitelerine (0.29- 0.49) ulaştığı belirlenmiştir. Uygulanan işlemler sonucu kahverengi ve beyaz pirinçte HMF oluşumu görülmemekle birlikte bulgur ve fasulye örnekleri için HMF oluşumunda kuruma süresinin etkili olduğu saptanmıştır (p< 0.05). Bununla birlikte yüksek rehidrasyon yetenekleri sergileyen örneklerin sertlik değerlerinin daha az olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, bulgur ve fasulye örneklerinin rehidrasyon yetenekleri infrared emitter güçlerinden etkilenmemiştir (p> 0.05). Sonuç olarak, piyasadaki instant gıda yelpazesine yeni ürünler ekleme ve instant gıda üretiminde infrared kurutmanın kullanılabilme potansiyeli ortaya konmuştur.

Kaynakça

 • AACC, American Association of Cereal Chemists, Approved Methods, 2000. No: 44-15a, 10th edition, St. Paul, MN, USA
 • Basman, A. ve Yalcin, S. (2011). Quick-boiling noodle production by using infrared drying. Journal of Food Engineering, 106(3), 245-252. doi:https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2011.05.019
 • Cemeroğlu, B., Karadeniz, F. ve Özkan, M. (2003). Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, 28, s. 541, Ankara.
 • Chen, X., Qian, P., Zhang, X., Liu, F. ve Lu, R. (2014). Improving instant rice quality by novel combined drying. Drying Technology, 32(12), 1448-1456. doi:https://doi.org/10.1080/07373937.2014.900503
 • Chua, K. J. ve Chou, S. K. (2003). Low-cost drying methods for developing countries. Trends in Food Science and Technology, 14, 519-528. doi:https://doi.org/10.1016/j.tifs.2003.07.003
 • Das, I. ve Das, S. K. (2010). Emitters and infrared heating system design. In: Pan, Z. ve Atungulu, G. G. (Ed.). Infrared Heating For Food And Agricultural Processing. CRC Press, USA. 57-88.
 • Erkmen, O. ve Bozoglu, T. F. (Ed.). (2016). Food Microbiology: Principles into Practice: Vol. 2. John Wiley & Sons, Somerset, NJ.
 • Güray, T., Tuncel, N. Y., Tuncel, M. ve Uysal, U. (2019). Validated micellar electrokinetic capillary chromatography (MECC) method for determination of 5-hydroxymethylfurfural in honey and comparison with HPLC. Chemical Papers, 73, 2209–2220. doi:https://doi.org/10.1007/s11696-019-00770-5
 • İsmail, O. (2017). Güneş altında kurutulmuş havuç dilimlerinin rehidrasyon kinetiğinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(2), 0-0. doi:https://doi.org/10.17341/gazimmfd.322157
 • Jiao, A., Xu, X. ve Jin, Z. (2014). Modelling of dehydration–rehydration of instant rice in combined microwave-hot air drying. Food and Bioproducts Processing, 92(3), 259-265. doi:https://doi.org/10.1016/j.fbp.2013.08.002
 • Jun, S., Krishnamurthy, K., Irudayaraj, J. ve Demirci, A. (2010). Fundamentals and theory of infrared radiation. In: Pan, Z. ve Atungulu, G. G. (Ed.). Infrared Heating For Food and Agricultural Processing. CRC Press, USA. 2 p.
 • Kayacan, S., Karasu, S., Akman, P. K., Goktas, H., Doymaz, I. ve Sagdic, O. (2020). Effect of different drying methods on total bioactive compounds, phenolic profile, in vitro bioaccessibility of phenolic and HMF formation of persimmon. LWT – Food Science and Technology, 118, 108830. doi:https://doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108830
 • Kocabiyik, H., Yilmaz, N., Tuncel, N. B., Sümer, S. K. ve Büyükcan, M. B. (2014). The effects of middle infrared radiation intensity on the quality of dried tomato products. International Journal of Food Science And Technology, 49, 703-710. doi:https://doi.org/10.1111/ijfs.12353
 • Krishnamurthy, K., Khurana, H. K., Jun, S., Irudayaraj, J. ve Demirci, A. (2008). Infrared heating in food processing: an overview. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 7, 2-13. doi:https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2007.00024.x
 • Le, T. Q. ve Jittanit, W. (2015). Optimization of operating process parameters for instant brown rice production with microwave-followed by convective hot air drying. Journal of Stored Products Research, 61, 1-8. doi:https://doi.org/10.1016/j.jspr.2015.01.004
 • Malekian, F., Rao, R. M., Prinyawiwatkul, W., Marshall, W. E., Windhauser, M. ve Ahmedna, M. (2000). Lipase and lipoxygenase activity, functionality, and nutrient losses in rice bran during storage. LSU AgCenter, Baton Rouge, LA 70803. 870, 9-10.
 • Mayor, L. ve Sereno, A. M. (2004). Modelling shrinkage during convective drying of food materials: a review. Journal of Food Engineering, 61(3), 373-386. doi:https://doi.org/10.1016/S0260-8774(03)00144-4
 • Mongpreneet, S., Abe, T. ve Tsurusaki, T. (2002). Accelerated drying of welsh onion by far infrared radiation under vacuum conditions. Journal of Food Engineering, 55, 147-156. doi:https://doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00058-4
 • Nachaisin, M., Jamradloedluk, J. ve Niamnuy, C. (2016). Application of combined far‐infrared radiation and air convection for drying of instant germinated brown rice. Journal of Food Process Engineering. 39(3), 306-318. doi:https://doi.org/10.1111/jfpe.12226
 • Nowak, D. ve Lewicki, P. P. (2004). Infrared drying of apple slices. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 5(3), 353-360. doi:https://doi.org/10.1016/j.ifset.2004.03.003
 • Park, J. K., Kim, S. S. ve Kim, K. O. (2001). Effect of milling ratio on sensory properties of cooked rice and on physicochemical properties of milled and cooked rice. Cereal Chemistry, 78, 151-56. doi:https://doi.org/10.1094/CCHEM.2001.78.2.151
 • Ramasamy, A. K., Kalaivanan, G. ve Sukumar, S. (2005). Consumer behaviour towards instant food products. Indian Journal of Marketing, 35(6), 24-25. Erişim Adresi: http://www.indianjournalofmarketing.com/index.php/ijom/article/view/34210
 • Ramesh, M. N. ve Rao, P. N. S. (1996). Drying studies of cooked rice in a vibrofluidized bed drier. Journal of Food Engineering, 27(4), 389-396. doi:https://doi.org/10.1016/0260-8774(95)00018-6 Ratti, C. (2001). Hot air and freeze-drying of high-value foods: a review. Journal of Food Engineering, 49(4), 311-319. doi:https://doi.org/10.1016/S0260-8774(00)00228-4 Research And Markets, (2019). Erişim Tarihi: 13.02.2020, https://www.researchandmarkets.com/reports/4763082/instant-noodles-market-global-industry-trends
 • Rufian-Henares, A. J., Delgado-Andrade, C. ve Morales, J. F. (2009). Assessing the maillard reaction development during the toasting process of common flours employed by the cereal products industry. Food Chemistry, 114(1), 93-99. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.09.021
 • Savas, K. ve Basman, A. (2016). Infrared drying: A promising technique for bulgur production. Journal of Cereal Science. 68, 31-37. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcs.2015.11.001
 • Sripinyowanich, J. ve Noomhorm, A. (2013). Effects of freezing pretreatment, microwave‐assisted vibro‐fluidized bed drying and drying temperature on instant rice productıon and quality. Journal of Food Processing and Preservation, 37, 314-324. doi:https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2011.00651.x
 • Timm, N. S., Lang, G. H., Ferreira, C. D., Pohndorf, R. S. ve de Oliveira, M. (2020). Infrared radiation drying of parboiled rice: Influence of temperature and grain bed depth in quality aspects. Journal of Food Process Engineering. 43(4), 1-12. doi:https://doi.org/10.1111/jfpe.13375
 • Tuncel, N. Y. ve Tuncel, N. B. (2016). Kızılötesi teknolojisi ve gıda işlemedeki kullanımı. Akademik Gıda, 14(2), 196-203. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1186250
 • Vadivambal, R. ve Javas, D. S. (2007). Changes in quality of microwave-treated agricultural products—a review. Biosystems Engineering, 98(1), 1-16. doi:https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2007.06.006
 • Wiriyaumpaiwong, S., Soponronnarit, S. ve Prachayawarakorn S. (2004). Comparative study of heating processes for full-fat soybeans. Journal of Food Engineering, 65(3), 371-382. doi:https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.01.036
 • Wu, J., Zhang, H. ve Li, F. (2017). A study on drying models and internal stresses of the rice kernel during infrared drying. Drying Technology, 35(6), 680-688. doi:https://doi.org/10.1080/07373937.2016.1201834

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış Burak ALBAYRAK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU, GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ, GIDA TEKNOLOJİSİ PR.
0000-0002-3709-6339
Türkiye


Necati Barış TUNCEL Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9885-5063
Türkiye


Habib KOCABIYIK Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Teşekkür Bu çalışma, henüz fikir ve prototip aşamasında iken 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenen “1. Proje Pazarı” etkinliğinde, alanında en iyi poster ödülüne layık görülmüş ve alınan ödül bilimsel çalışmanın hayata geçirilmesinde maddi-manevi önemli bir paya sahip olmuştur. Bu motivasyon fırsatını bizlere sunan Çanakkale Valiliği’ne, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne ve “1. Proje Pazarı” etkinliğinin tüm paydaşlarına teşekkürlerimizi sunarız.
Yayımlanma Tarihi 20 Mart 2021
Başvuru Tarihi 21 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 17 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jarnas890536, journal = {Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences}, issn = {}, eissn = {2757-5195}, address = {Çanakkale Onsekiz <mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {100 - 113}, doi = {10.28979/jarnas.890536}, title = {Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi}, key = {cite}, author = {Albayrak, Barış Burak and Tuncel, Necati Barış and Kocabıyık, Habib} }
APA Albayrak, B. B. , Tuncel, N. B. & Kocabıyık, H. (2021). Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi . Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences , 7 (1) , 100-113 . DOI: 10.28979/jarnas.890536
MLA Albayrak, B. B. , Tuncel, N. B. , Kocabıyık, H. "Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi" . Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7 (2021 ): 100-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jarnas/issue/60593/890536>
Chicago Albayrak, B. B. , Tuncel, N. B. , Kocabıyık, H. "Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi". Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7 (2021 ): 100-113
RIS TY - JOUR T1 - Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi AU - Barış Burak Albayrak , Necati Barış Tuncel , Habib Kocabıyık Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.28979/jarnas.890536 DO - 10.28979/jarnas.890536 T2 - Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 113 VL - 7 IS - 1 SN - -2757-5195 M3 - doi: 10.28979/jarnas.890536 UR - https://doi.org/10.28979/jarnas.890536 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi %A Barış Burak Albayrak , Necati Barış Tuncel , Habib Kocabıyık %T Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi %D 2021 %J Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences %P -2757-5195 %V 7 %N 1 %R doi: 10.28979/jarnas.890536 %U 10.28979/jarnas.890536
ISNAD Albayrak, Barış Burak , Tuncel, Necati Barış , Kocabıyık, Habib . "Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi". Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences 7 / 1 (Mart 2021): 100-113 . https://doi.org/10.28979/jarnas.890536
AMA Albayrak B. B. , Tuncel N. B. , Kocabıyık H. Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences. 2021; 7(1): 100-113.
Vancouver Albayrak B. B. , Tuncel N. B. , Kocabıyık H. Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi. Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences. 2021; 7(1): 100-113.
IEEE B. B. Albayrak , N. B. Tuncel ve H. Kocabıyık , "Bazı İnstant Gıdaların Üretiminde Kızılötesi Kurutmanın Etkisi", Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, c. 7, sayı. 1, ss. 100-113, Mar. 2021, doi:10.28979/jarnas.890536