The Journal of Cognitive Systems
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2548-0650 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İstanbul Teknik Üniversitesi |


The journal publishes original papers in the field of Cognitive Systems, at large. It accepts contributions by research, as well as
by review, and from the field of Cognitive Philosophy. Letter to the editor is also encouraged.

The Journal of Cognitive Systems

ISSN 2548-0650 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İstanbul Teknik Üniversitesi |
Kapak Resmi


The journal publishes original papers in the field of Cognitive Systems, at large. It accepts contributions by research, as well as
by review, and from the field of Cognitive Philosophy. Letter to the editor is also encouraged.