Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 207 - 222 2020-12-31

Yetenek Yönetimi Konusunda Yazılmış Türkçe Makaleler Üzerine Bir Araştırma
A Research on Turkish Articles on Talent Management

Fatma Nur ÖKSÜZ [1]


Globalleşen dünyada giderek değişen çevre koşullarının yanında işletmeler için de, rekabet koşulları değişmektedir. Rekabetin artmasıyla zorlaşan koşulları iyileştirmek işletmelerin görevidir. İşletmeler, yönetim ve insan kaynakları departmanları sayesinde rekabeti anlamsız kılabilmekte ve değişimlere ayak uydurabilmektedirler. İşletmeler için rekabette fark ortaya koyan en önemli kaynak insandır. İşletmelerin hedeflerine ulaşmalarındaki güç yine insan ve sahip olduğu yetenekleridir. Yetenekli iş gücü işletmeler için paha biçilemez değerdedir. Bu nedenle yetenekli örgüt bireylerinin hem yönetilmesi hem de yönlendirilmesi önemli hale gelmiştir ve işletmeler için ‘’Yetenek Yönetimi’’ kavramı güçlü bir faktör olmuştur. Çalışmadaki amaç, yetenek yönetimini incelemek, organizasyonlar ve işletmeler açısından önemini açıklamaktır. Çalışmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemiyle teorik çerçevede ele alınarak yapılmıştır. Türkiye’de son on yıl içinde yayımlanmış makaleler araştırılmış ve incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda yeni bir kavram olan yetenek yönetimi kavramının literatür için hala araştırılması gereken bir kavram olduğu saptanmıştır. Çalışma bulgularına göre, yetenek yönetimi kavramı ileride bu alanla ilgili yapılabilecek olan çalışmalara temel olabileceği umulmaktadır.
Yetenek, Yetenek Yönetimi, İşletme, İnsan, İnsan Kaynakları
 • Aksakal, E., & Dağdeviren, M. (2015). Yetenek Yönetimi Temelli Personel Atama Modeli Ve Çözüm Önerisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 249-262.
 • Alayoğlu, N. (2010). İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem: Yetenek Yönetimi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 68-97.
 • Altınöz, M. (2018). Yetenek Yönetiminin Algılanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 82-95.
 • Altınöz, M., Çöp, S., & Çakıroğlu, D. (2014). Büro Ortamında Yetenek Yönetiminin Algılanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 101-111.
 • Altunoğlu, A., Atay, H., & Terlemez, B. (2015). İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 47-70. Aytaç, T. (2014). Okullarda Bütünleştirilmiş Yetenek Yönetimi Modeli: Öğretmen Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1-24.
 • Bayraktar, O., & Alayoğlu, N. (2018). Günümüz Örgütleri İçin Yetenek Yönetimi Modeli Önerisi: Devşirme Sistemi. Amme İdaresi Dergisi, 89-119.
 • Çiçek Korkmaz, A., & Keçecioğlu, T. (2014). Yeni İnsan Kaynakları Vizyonu: Yetenek Yönetimi Metrikleri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 155-173.
 • Demirel, Y., & Savaş, Y. (2017). Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 129-142.
 • Fettahoğlu, Ö. O. (2014). İşletme Yönetiminde Yönetsel Pandora: Meritokrasi ve Yetenek Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 175-186.
 • Fettahoğlu, Ö. O., Ceyhan, S., & Afşar, A. (2016). Yetenek Yönetimi Uygulamaları İle Kendini Arayan İç Girşimcilere Yönelik Alan Araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 131-148.
 • Gündüzalp, S. (2018). Yetenek Savaşlarından Yetenek Yönetimine. Journal of Anatolian Education Research.
 • Karaca, E. (2018). İnsan Kaynakları Sürecinde Yeni Bir Süreç: Yetenek Yönetimi. İşletme, Ekonomi Dergisi.
 • Karadal, H., & Erdal Akyüz, N. (2019). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Vizyon: Yetenek Yönetimi. 4. International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress (s. 1035-1045). İstanbul: Dilkur Akademi.
 • Kozak, M. A., & Özdemir, C. (2013). Yetenek Kavramının Otel İşletmelerinde Operasyonel Personel Bağlamında Değerlendirilmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 6-18.
 • Köse, G. (2018). İnsan Kaynakları Yönetiminin Derin İçgörüsü: Yetenek Yönetimi Ve İşveren Markası İlişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 823-833.
 • Örücü, E., & Akyüz, A. N. (2018). Algılanan Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Yenilik Performansı Üzerine Etkisi. Dumlupınar Üniversite Sosyal Bilimler Dergisi, 20-36.
 • Seçer, B., & Yazıcı, M. O. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışanlarının İnsanlık Onuruna Bakışı. İnsan Ve Toplum Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2510-2530.
 • Tabancalı, E., & Korumaz, M. (2014). Eğitim Örgütlerinde Yetenek Yönetimi. International Journal of Social Science, 139-156.
 • Tamer, K. (2017). Yetenek Yönetimi Felsefesine Farklı Lenslerle Bakabilmek Üzerine Alıştırmalar. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1-20.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (2020, 03 31). Türk Dil Kurumu Sözlükleri Sitesi: https://www.sozluk.gov.tr/ adresinden alınmıştır
 • Yumurtacı, A. (2014). Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 187-216.
 • Yüksel, H. (2014). Bilgi Çağı Ve Küreselleşme Diyalektikleri Çerçevesinde İşletmelerde Stratejik Bir Yaklaşım Olarak Yetenek Yönetimi Uygulamaları: Örgüt Ve İşgören Merkezli Bir Değerlendirme. Social Sciences, 70-90.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma Nur ÖKSÜZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Karabük Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Öksüz, F . (2020). Yetenek Yönetimi Konusunda Yazılmış Türkçe Makaleler Üzerine Bir Araştırma . Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi , 4 (2) , 207-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jebm/issue/58710/829519