Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Optimal Finansal Korunma Oranının Zamana Bağlı Değişen Yapısı

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 110 - 119, 31.12.2021

Öz

Spot piyasa risklerini finansal korunma amacıyla kullanılan vadeli işlem sözleşmelerinin ilgili riskleri yönetmede etkin finansal korunma oranı sağlayıp sağlamadığının ölçülmesi gerekmektedir. Bu finansal korunma oranının çoğunlukla doğrusal yöntemlerle ölçüldüğü görülmektedir. Daha doğru sonuçların elde edilebilmesi için zamana göre değişen dinamik yöntemlerin kullanılması uygun olacaktır. Çalışmanın amacı optimal finansal korunma oranının belirlenerek Borsa İstanbul pay yatırımcılarının vadeli işlem sözleşmeleri kullanarak riskten ne ölçüde korunabileceklerini belirlemektir. Çalışma 2009 Ocak-2021 Haziran döneminde aylık spot ve vadeli işlem kapanış fiyat verileri kullanılarak yürütülmüştür. Dinamik bir yöntem olan Flexible Least Square (FLS) modeli uygulama sonuçları vadeli işlem sözleşmelerin yüksek finansal korunma oranına sahip olduğunu ancak bu finansal korunma etkisinin kriz ortamlarında bir miktar zayıfladığını göstermektedir. Sonuçlar özellikle uzun yatırım ufkuna sahip yatırımcıların yeterli finansal korunma imkanına sahip olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Anjana Raju, G. and Velip, S. P. (2018). An empirical study on optimal hedge ratio and hedging effectiveness of Nifty IT Index Stocks. International Journal of Research Culture Society, 2(1): 178-185.
 • Buyukkara, G., Kucukomen, C. C. and Uysal, E. T. (2021). Optimal hedge ratios and hedging effectiveness: An analysis of the Turkish futures market. Borsa Istanbul Review, Online first publication. https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.02.002
 • Büberkökü, Ö. (2019). Bist 30 endeksi ve Dolar-TL kuru için futures kontratlara dayalı optimal hedge rasyolarının ve hedging etkinliğinin incelenmesi: Kapsamlı bir analiz. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(4): 514-544.
 • Can, C. K. (2021). A time-varying analysis of the public debt sustainability in Turkey with flexible least squares technique. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 31: 129-144.
 • Çelik, İ. (2014). Vadeli işlem piyasasında optimal hedge rasyosunun statik ve dinamik teknikler yardımıyla hesaplanması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3): 1-13.
 • Gök, İ. Y. (2016). Optimal hedge ratio and hedging effectiveness in Turkish stock ındex futures market. Ege Academic Review, 16(4): 719-732.
 • Gupta, K. and Singh, B. (2009). Estimating the optimal hedge ratio in the Indian equity futures market. IUP Journal of Financial Risk Management, 6: 38-98.
 • Güzel, F. (2021). Vadeli ve spot kurlar arasında nedensellik ve fiyat keşfi: Borsa İstanbul üzerine ampirik bir analiz. Sosyoekonomi, 29(48): 427-442.
 • Hutcheson, T. (2003). Lead-lag relationships in currency markets (Draft paper prepared for AIBC 2003).
 • Kalaycı, Ş. ve Zeynel, E. (2009). Vadeli piyasalarda riskten korunma: VOB-İMKB 30 endeks sözleşmeleri kullanımına dayalı korunma oranı ve korunma etkinliği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3): 39-63.
 • Kaur, M. and Gupta, K. (2018). Estimation of hedging effectiveness using variance reduction and risk-return approaches: Evidence from national stock exchange of India. International Journal of Business Analytics and Intelligence, 6(1): 35-46.
 • Lakshina, V. (2018). Hedging and risk aversion on Russian stock market: Strategies based on MGARCH and MSV models. In A. Althonayan, T. A. Belkina, V. Mkhitarian, D. Pavluk and S. Sidorov (Eds.), CEUR-WS Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2017) (pp. 83-92). Russian: CEUR
 • Lien, D., Shrestha, K. and Wu, J. (2015). Quantile estimation of optimal hedge ratio. The Journal of Futures Markets, 36(2): 194-214. https://doi.org/10.1002/fut.21712
 • Özaydın, O. (2018). Vadeli BIST 30 endeksi kontratları üzerine koruma oranı tahmini ve koruma oranı etkinliği. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2(6): 16-27.
 • Rosenberg, J. V. and Traub, L. G. (2006). Price discovery in the foreign currency futures and spot market (Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, Report No. 262). Retrieved from https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr262.pdf
 • Singh, G. (2017). Estimating optimal hedge ratio and hedging effectiveness in the NSE index futures. Jindal Journal of Business Research, 6(2): 108-131.
 • Soybilgen, B. and Eroğlu, B. A. (2019). Time-varying Taylor rule estimation for Turkey with flexible least square method. Bogazici Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, 33(2): 1-20.
 • Yıldırım, Y. (2016). Healthier and more educated society ımproves multifactor productivity: Time varying relationships. Journal of Administrative Sciences, 14(27):111-141.

The Time Varying Structure of the Optimal Hedge Ratio of the BIST 30 Index Futures Contracts

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 110 - 119, 31.12.2021

Öz

It is necessary to measure whether futures contracts used to hedge spot market risks provide an effective hedge ratio in managing risks. It can be seen that this hedge ratio is mostly measured by linear methods. In order to obtain more accurate results, it will be appropriate to use dynamic methods that time-varying. The aim of the study is to determine the optimal hedge ratio and to determine the extent to which stock investors in Borsa Istanbul can be hedged from risk by using VIOP futures contracts. The study was carried out using monthly spot and futures closing price data from January 2009 to June 2021 period. The results of the Flexible Least Square(FLS) model, a dynamic method, show that futures contracts have a high hedging ratio, but this hedging effect is somewhat weakened in crisis terms. The results show that investors with a particularly long investment horizon have sufficient hedging.

Kaynakça

 • Anjana Raju, G. and Velip, S. P. (2018). An empirical study on optimal hedge ratio and hedging effectiveness of Nifty IT Index Stocks. International Journal of Research Culture Society, 2(1): 178-185.
 • Buyukkara, G., Kucukomen, C. C. and Uysal, E. T. (2021). Optimal hedge ratios and hedging effectiveness: An analysis of the Turkish futures market. Borsa Istanbul Review, Online first publication. https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.02.002
 • Büberkökü, Ö. (2019). Bist 30 endeksi ve Dolar-TL kuru için futures kontratlara dayalı optimal hedge rasyolarının ve hedging etkinliğinin incelenmesi: Kapsamlı bir analiz. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(4): 514-544.
 • Can, C. K. (2021). A time-varying analysis of the public debt sustainability in Turkey with flexible least squares technique. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 31: 129-144.
 • Çelik, İ. (2014). Vadeli işlem piyasasında optimal hedge rasyosunun statik ve dinamik teknikler yardımıyla hesaplanması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3): 1-13.
 • Gök, İ. Y. (2016). Optimal hedge ratio and hedging effectiveness in Turkish stock ındex futures market. Ege Academic Review, 16(4): 719-732.
 • Gupta, K. and Singh, B. (2009). Estimating the optimal hedge ratio in the Indian equity futures market. IUP Journal of Financial Risk Management, 6: 38-98.
 • Güzel, F. (2021). Vadeli ve spot kurlar arasında nedensellik ve fiyat keşfi: Borsa İstanbul üzerine ampirik bir analiz. Sosyoekonomi, 29(48): 427-442.
 • Hutcheson, T. (2003). Lead-lag relationships in currency markets (Draft paper prepared for AIBC 2003).
 • Kalaycı, Ş. ve Zeynel, E. (2009). Vadeli piyasalarda riskten korunma: VOB-İMKB 30 endeks sözleşmeleri kullanımına dayalı korunma oranı ve korunma etkinliği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3): 39-63.
 • Kaur, M. and Gupta, K. (2018). Estimation of hedging effectiveness using variance reduction and risk-return approaches: Evidence from national stock exchange of India. International Journal of Business Analytics and Intelligence, 6(1): 35-46.
 • Lakshina, V. (2018). Hedging and risk aversion on Russian stock market: Strategies based on MGARCH and MSV models. In A. Althonayan, T. A. Belkina, V. Mkhitarian, D. Pavluk and S. Sidorov (Eds.), CEUR-WS Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2017) (pp. 83-92). Russian: CEUR
 • Lien, D., Shrestha, K. and Wu, J. (2015). Quantile estimation of optimal hedge ratio. The Journal of Futures Markets, 36(2): 194-214. https://doi.org/10.1002/fut.21712
 • Özaydın, O. (2018). Vadeli BIST 30 endeksi kontratları üzerine koruma oranı tahmini ve koruma oranı etkinliği. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 2(6): 16-27.
 • Rosenberg, J. V. and Traub, L. G. (2006). Price discovery in the foreign currency futures and spot market (Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, Report No. 262). Retrieved from https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr262.pdf
 • Singh, G. (2017). Estimating optimal hedge ratio and hedging effectiveness in the NSE index futures. Jindal Journal of Business Research, 6(2): 108-131.
 • Soybilgen, B. and Eroğlu, B. A. (2019). Time-varying Taylor rule estimation for Turkey with flexible least square method. Bogazici Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, 33(2): 1-20.
 • Yıldırım, Y. (2016). Healthier and more educated society ımproves multifactor productivity: Time varying relationships. Journal of Administrative Sciences, 14(27):111-141.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ercan ÖZEN (Sorumlu Yazar)
USAK UNIVERSITY
0000-0002-7774-5153
Türkiye


Metin TETİK
USAK UNIVERSITY
0000-0003-2741-7175
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özen, E. & Tetik, M. (2021). BİST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Optimal Finansal Korunma Oranının Zamana Bağlı Değişen Yapısı . Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi , 3 (2) , 110-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jefr/issue/68029/1030865