Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bankacılıkta Dijitalleşmenin Etkileri ve Türkiye’deki Analizi

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 1, 38 - 50, 23.06.2023
https://doi.org/10.56668/jefr.1310735

Öz

Finansal sektörlerden bankacılık sektörü dijitalleşmeyle en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biri olmuştur. Dijitalleşme sayesinde bankalar sadece şube kanalından değil, mobil ve internet bankacılığı ile hizmetlerin tümünü sunabilir hale gelmiştir. Müşteriler akıllı telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden zaman ve mekan sınırı olmadan istedikleri her yerde işlem yapma imkanı bulmaktadırlar. Dijitalleşme maliyet avantajı, gelir artışı, hızlı işlem yapma, işlem takibi ve işlem çeşitliliği gibi bir çok avantajı beraberinde getirmiştir. Dijital bankacılık sistemi büyük ve küçük ölçekli bankaları yakın seviyeye getirmeye zemin hazırlamıştır. Teknolojik altyapısını sürekli geliştirip, tecrübe ve sistem yönetimi öne ile çıkan bankalar avantajlı olmaktadır. Bu çalışmada, mobil ve internet bankacılığı işlemleri, banka şube sayısı ve çalışan sayılarına ilişkin güncel verilere bakılarak dijital bankacılığın avantajlarını vurgulamak ve bankacılık sektörünün nasıl etkilendiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Abdukhamitovna, F.M. (2023). Digitalization and the competitive advantages of commercial banks. Eurasian Research Bulletin, 19:5-11.
 • Akgül, Furkan. 2022. Dijital Bankacılıkta Uzaktan Müşteri Edinimi: Albaraka Türk Katılım Bankası Örneği(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Bakırtaş, T. ve Ustaömer, K. (2019). Türkiye’nin bankacılık sektöründe dijitalleşme olgusu. Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi 3(1): 1-24.
 • Bankalararası Kart Merkezi. (2022). Seçı̇len Ay İçı̇n Genel İstatı̇stı̇ksel Verı̇ler [Veri Seti]. Erişim adresi: https://bkm.com.tr/en/secilen-aya-ait-istatistikler/?filter_year=2023&filter_month=1&List=Liste
 • Demirhan, M. (2021). Sektörel bakış: Türk bankacılık sektöründe dijitalleşmenin şube dağıtım kanalına etkileri. Erciyes Akademi, 35(1): 1-19.
 • Durer, S., Özsözgün Çalışkan, A., Akbaş, H.E. ve Erdin Gündoğdu, C. (2009). İnternet bankacılığını kullanma kararını etkileyen faktörler: Türk banka müşterileri üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26(1):133-54.
 • Duramaz, S. ve Dündar S. (2014). Elektronik ödeme sistemlerinin karşılaştırılması: Türkiye ve İtalya örneği”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1): 24-37.
 • Erol, İ., Çınar, S. ve Duramaz, S. (2015). Bankaların yeni gelir kaynağı: Elektronik bankacılık işlem ücretleri, Türk bankacılık sektöründe banka kârlılığı üzerindeki etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 1-22.
 • Fintech İstanbul. 2023. “FinTech istanbul - fintech ekosisteminin buluşma noktası”. FinTech İstanbul. Erişim adresi: https://fintechistanbul.org/
 • Hamed, M.F. (2023). Dijital Bankacılık Hizmetlerinin Pandemi Döneminde Değerlendirilmesi: Ankara’da ve Bağdat’ta Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çankırı.
 • Marous, J. (2021). Leading Digital Transformation (Digital Banking Report). Retrieved from: https://www.digitalbankingreport.com/trends/leading-digital-transformation/
 • Karyağdı, N.G. (2022). “Bankacılık sektöründe dijital dönüşümün verimliliğe olan etkileri: trb2 bölgesinde nitel bir çalışma”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(2):852-70.
 • Mansurovna, M.L. (2023). Digital bankıng, its advantages and disadvantages. BioGecko, 12(3): 5189-5193.
 • Sülün, H. (t.y). Finansal kuruluşlar için uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding). Erişim adresi: https://www.twentify.com/tr/blog/2021-digital-onboarding
 • Türkiye Bankalar Birliği. (2022). Bankaların Dijital Yolculukları ve Türkiye Bankalar Birliği Çalışmaları. Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/tos/Dijital%20Yolculuk.pdf
 • Wewege, L., Jeo L., and Thomsett, M.C. (2020). Disruptions and Digital Banking Trends. Journal of Applied Finance and Banking, 10(6): 15-56.
 • Yerlikaya, S. (2021). Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Dijital Bankacılığın Dönüşümü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Karamustafa, K. ve Yıldırım, M. (2007). Tüketicilerin bireysel banka tercihine ilişkin Kayseri ilinde yapılan bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2): 56-92.
 • Zengin, O. (2019). Türkiye’de Dijital Bankacılık Sistemi ve Gelişimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Effects of Digitalization in Banking and Analysis in Turkey

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 1, 38 - 50, 23.06.2023
https://doi.org/10.56668/jefr.1310735

Öz

Among the financial sectors, the banking sector has become one of the sectors showing the fastest development with digitalization. Thanks to digitalization, banks have become able to offer all services not only through branch channels, but also through mobile and Internet banking. Customers have the opportunity to make transactions anywhere they want without time and space limits via smartphone, computer and tablet. Digitalization has brought with it many advantages such as cost advantage, revenue increase, fast transaction processing, transaction tracking and transaction diversity. The digital banking system has prepared the ground for bringing large and small-scale banks to a close level. Banks that constantly improve their technological infrastructure and come out with experience and system management are advantageous. In this study, it is aimed to highlight the advantages of digital banking by looking at the current data on mobile and Internet banking transactions, the number of bank branches and the number of employees and to reveal how the banking sector is affected.

Kaynakça

 • Abdukhamitovna, F.M. (2023). Digitalization and the competitive advantages of commercial banks. Eurasian Research Bulletin, 19:5-11.
 • Akgül, Furkan. 2022. Dijital Bankacılıkta Uzaktan Müşteri Edinimi: Albaraka Türk Katılım Bankası Örneği(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Bakırtaş, T. ve Ustaömer, K. (2019). Türkiye’nin bankacılık sektöründe dijitalleşme olgusu. Ekonomi, İşletme ve Yönetim Dergisi 3(1): 1-24.
 • Bankalararası Kart Merkezi. (2022). Seçı̇len Ay İçı̇n Genel İstatı̇stı̇ksel Verı̇ler [Veri Seti]. Erişim adresi: https://bkm.com.tr/en/secilen-aya-ait-istatistikler/?filter_year=2023&filter_month=1&List=Liste
 • Demirhan, M. (2021). Sektörel bakış: Türk bankacılık sektöründe dijitalleşmenin şube dağıtım kanalına etkileri. Erciyes Akademi, 35(1): 1-19.
 • Durer, S., Özsözgün Çalışkan, A., Akbaş, H.E. ve Erdin Gündoğdu, C. (2009). İnternet bankacılığını kullanma kararını etkileyen faktörler: Türk banka müşterileri üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26(1):133-54.
 • Duramaz, S. ve Dündar S. (2014). Elektronik ödeme sistemlerinin karşılaştırılması: Türkiye ve İtalya örneği”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1): 24-37.
 • Erol, İ., Çınar, S. ve Duramaz, S. (2015). Bankaların yeni gelir kaynağı: Elektronik bankacılık işlem ücretleri, Türk bankacılık sektöründe banka kârlılığı üzerindeki etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 1-22.
 • Fintech İstanbul. 2023. “FinTech istanbul - fintech ekosisteminin buluşma noktası”. FinTech İstanbul. Erişim adresi: https://fintechistanbul.org/
 • Hamed, M.F. (2023). Dijital Bankacılık Hizmetlerinin Pandemi Döneminde Değerlendirilmesi: Ankara’da ve Bağdat’ta Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çankırı.
 • Marous, J. (2021). Leading Digital Transformation (Digital Banking Report). Retrieved from: https://www.digitalbankingreport.com/trends/leading-digital-transformation/
 • Karyağdı, N.G. (2022). “Bankacılık sektöründe dijital dönüşümün verimliliğe olan etkileri: trb2 bölgesinde nitel bir çalışma”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(2):852-70.
 • Mansurovna, M.L. (2023). Digital bankıng, its advantages and disadvantages. BioGecko, 12(3): 5189-5193.
 • Sülün, H. (t.y). Finansal kuruluşlar için uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding). Erişim adresi: https://www.twentify.com/tr/blog/2021-digital-onboarding
 • Türkiye Bankalar Birliği. (2022). Bankaların Dijital Yolculukları ve Türkiye Bankalar Birliği Çalışmaları. Erişim adresi: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/tos/Dijital%20Yolculuk.pdf
 • Wewege, L., Jeo L., and Thomsett, M.C. (2020). Disruptions and Digital Banking Trends. Journal of Applied Finance and Banking, 10(6): 15-56.
 • Yerlikaya, S. (2021). Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Dijital Bankacılığın Dönüşümü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Karamustafa, K. ve Yıldırım, M. (2007). Tüketicilerin bireysel banka tercihine ilişkin Kayseri ilinde yapılan bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2): 56-92.
 • Zengin, O. (2019). Türkiye’de Dijital Bankacılık Sistemi ve Gelişimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Para-Bankacılık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yaren KOCATÜRK
Bir kuruma bağlı değildir
0009-0001-1001-7960
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
KOCATÜRK, Y. (2023). Bankacılıkta Dijitalleşmenin Etkileri ve Türkiye’deki Analizi. Ekonomi Ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 5(1), 38-50. https://doi.org/10.56668/jefr.1310735