Amaç

ISSN: 2667-5560


"Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi (JENA), eğitim alanında yapılan özgün akademik çalışmaları paylaşmayı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitime yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca özgün çalışmaları yayınlayarak, eğitim-öğretim sürecinde mevcut durumu ortaya koyarak, sorunlara dikkat çekerek ve çözüm önerileri sunarak eğitim alanına katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.

"Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi" 2018 yılında yayın hayatına başlayan ve uluslararası hakemli Türkçe/İngilizce yayın yapan bir dergidir. alanına ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor, etkinlik, biyografi, kitap inceleme ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden yayınlanabilir olduğuna dair karar verildikten sonra  yayımlanır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eser, dergi editörlüğümüzce değerlendirme için hakemlere gönderilir. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi'nde ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe ve İngilizce olarak kabul  edilmekte ancak özetinin İngilizce veya Türkçe de basılması zorunluluğu vardır.

Kapsam

Dergiye EĞİTİM alanında yapılan çalışmalar kabul edilmektedir.