Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 53 - 60 2018-12-29

Görev Temelli Dil Öğretiminin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrencilerin Motivasyonlarını ve Tutumlarını Artırmadaki Rolünün İncelenmesi
Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation

Burak ASMA [1]


Bu çalışmanın amacı Görev Temelli Dil Öğretiminin yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin hedef dile ait tutum ve motivasyonlarını arttırmadaki etkisini incelemektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yürütülen bu çalışmaya Antalya ilindeki bir dil kursunda alt orta seviye düzeyinde İngilizce yabancı dil derslerine katılan 12 lise öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar, Cambridge Etkileşimli Seviye Belirleme Sınavından elde ettikleri puanlara göre ilgili dil seviyesine ait sınıflara yerleştirilmiş, bu sayede grubun homojenliği sağlanmıştır. 54 saatlik Görev Temelli dil öğretim aktivitelerinin ardından katılımcılara yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan ders değerlendirme formu verilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda “öğrenci motivasyonunda artış”, “geçmişte İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyonsuzluk”, “ders yöntem ve tekniklerine yönelik olumsuz tutum” ve “ sınıf içi aktivitelere yönelik olumlu tutum” olmak üzere dört tema ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların görev temelli dil öğretim sürecinden önceki İngilizce öğrenme faaliyetlerine karşı olumsuz bir tutum içerisinde olduğu, İngilizce öğrenme istek ve arzularının azaldığı, yabancı dil öğrenme sürecini “sıkıcı” ve “yorucu” olarak tanımladığı görülmüştür. Uygulama sonrası görüşleri incelendiğinde ise, kaybettikleri motivasyonu geri kazandıkları, sınıf içi aktivitelere daha fazla katılım gösterdikleri, İngilizceyi yeniden sevmeye başladıkları, İngilizceye yönelik olumsuz tutumların yerinin olumlu tutumların aldığı görülmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, ilgili alan yazın ile tartışılarak uygulayıcılar ve ileriki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

The present study aims to examine the role of task-based language teaching in promoting EFL learners’ attitudes and motivation. It adopted the case study design of the qualitative research methods. The study group consist of 12 (M=8 F=4) high school students who were attending pre-intermediate language courses in a language school in Antalya. To account for homogeneity of the participants, Cambridge Interactive Placement Test was conducted and according to the results, students were placed into classes. Upon implementing 54-hour courses based on task-based teaching, the participants were asked to fill in an evaluation questionnaire about the course. The collected data were analysed through the content analysis technique. Four main themes (increase in learner motivation, demotivation towards learning English in the past, negative attitude towards course methods and techniques and positive attitude towards classroom activities) were identified. According  to the results, it was found that the participants had negative attitude towards English learning activities carried out before the task-based teaching, lost their desire and willingness to learn English, considered foreign language learning process as “tedious” and “tiring”. When the participants’ opinions after the implementation were examined, it was observed that the participants became remotivated, attended classroom activities more, started to love English again and their attitude towards English changed from negative to positive. The results of the study were discussed with the studies in the relevant literature and suggestions were put forth for practitioners and further research.

  • Demir, A. (2008). “The Influence of Task-Based Reading Activities on EFL Learners’ Attitude and Learning Outcomes from the Students’ Perspective”. Unpublished M.A Thesis. Adana: Çukurova University.
  • Habaci, I., Kaya, I., Erdik, C., Adiguzelli, Y., & Sivri, M. (2011). Motivation Deficiency Experienced in Foreign Language Teaching in Turkey: Elimination Ways and Suggestions. World Applied Sciences Journal, 15 (3) (1818-4952), 400-406.
  • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Moore, P. J. (2018). Task-based language teaching (TBLT). In Liontas, J. I. (ed.) TESOLencyclopedia of English language teaching. New Jersey: Wiley. doi:10.1002/9781118784235.eelt0175
  • Murad, T. M. (2009). “The Effect of Task-Based Language Teaching on Developing Speaking Skills among the Palestinian Secondary EFL Students in Israel and Their Attitudes towards English”. Unpublished Doctoral Dissertation. Jordan: Yarmouk University.
  • Pietri, N. J. M. (2015). The Effects of Task-Based Learning on Thai Students’ Skills and Motivation. Asean journal of management & innovation, 3(4), 72-80.
  • Soyaslan, F. N. (2008). The Effects of Task-Based Teaching on Foreign Language Achievement of 6th Grade Students in Manisa Yavuz Selim Primary Education School. Unpublished M.A. Thesis. Đzmir: Dokuz Eylül University.
  • Tuna, A.(2009). The effectiveness of task-based activities on the improvement of learners' reading skills. Unpublished M.A. Thesis. Edirne:Trakya University.
  • Xiongyong, C., & Samuel, M. (2011). Perceptions and implementation of task-based language teaching among secondary school EFL teachers in China. International Journal of Business and Social Science, 2(24), 292-302.
  • Yin, R. K. (2009) Case Study Research: Design and Methods. SAGE Publications Ltd: London.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3602-3867
Yazar: Burak ASMA (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { jena519752, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {53 - 60}, doi = {}, title = {Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation}, key = {cite}, author = {Asma, Burak} }
APA Asma, B . (2018). Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 1 (1) , 53-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/42984/519752
MLA Asma, B . "Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 (2018 ): 53-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/42984/519752>
Chicago Asma, B . "Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 (2018 ): 53-60
RIS TY - JOUR T1 - Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation AU - Burak Asma Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 60 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-5560 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation %A Burak Asma %T Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation %D 2018 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Asma, Burak . "Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 / 1 (Aralık 2018): 53-60 .
AMA Asma B . Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2018; 1(1): 53-60.
Vancouver Asma B . Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2018; 1(1): 53-60.
IEEE B. Asma , "Examining the Role of Task Based Language Teaching in Fostering EFL Learners’ Attitudes and Motivation", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 53-60, Ara. 2018