Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 12 - 22 2019-12-31

Üniversitemiz mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinde 2018-2019 bahar yarıyılından itibaren 7+1 eğitim-öğretim sistemine geçilmiştir. Sistemin amacı öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde aldıkları teorik bilgilerini, atölye, laboratuvar ve arazi uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, özel ve kamu sektörü (işletme) organizasyonlarını, projelendirme süreçlerini, yönetim aşamalarını kavramalarını sağlamak, yeni teknolojileri uygulamalarla öğrenmelerini sağlamak ve ekip çalışmasına uyumlarını gerçekleştirmektir Bu sistem halihazırda Sakarya Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakülteleri ile Uşak Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi Mühendislik Fakültelerinde uygulanmaktadır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 6111 sayılı Kanun ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği bu sistemin yasal altlıklarını oluşturmaktadır.

Sistemin en büyük avantajı öğrencinin çalışma hayatına atılmadan önce çok önemli deneyimler kazanmasıdır. Sistemin aksamadan yürümesi işletme, öğrenci ve üniversitenin projeyi sahiplenmesine bağlıdır. İşletmelerin tümünün proje çıktılarını sağlayacak yetkinliğe sahip olmaması ve bölgede işletmelerin yeterli sayıda olmaması sistemin zayıf yönlerinin başında gelmektedir. Gerçi bu projenin hiç uygulanmaması halinde de işletmelerin yetkinliği konusu aşılamayacaktır. Yeterli sayıda işletme olmaması projenin sadece yerelde değil Türkiye genelinde uygulanmasıyla aşılabilecektir. 

Bu projenin fakültemizde hayata geçirilmesi ön çalışmaları 1 yıl öncesinden başlamıştır. Öncelikle işletmelerle görüşmeler yapılmış ve protokoller imzalanmıştır. Sonrasında sistemin kontrolü için bilişim alt yapısı hazırlıklarına başlanmış, yazılım çalışmaları sonuçlandırma aşamasına gelmiştir. Sistem hayta geçirildiğinde sürekli olarak yazılım iyileştirmeleri yapılacaktır. İşletmelerle ve sistemin yasal dayanaklarıyla ilgili olarak veri tabanları oluşturulmuş ve sürekli olarak güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. Sisteme 2019-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde başlamış olan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. Şimdilik İsteğe bağlı olarak uygulanan bu proje 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilerin tümü için zorunlu olarak uygulanacaktır.
uygulamalı mühendislik eğitimi, işletmelerde uygulamalı mühendislik eğitimi, 7+1 eğitim-öğretim sistemi, 7+1 eğitim-öğretim modeli
  • https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/mevcut_durum_analizi_0.pdf
  • https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8053&furtherPubs=yes
  • https://ismep.usak.edu.tr/upload/universite-bilgilendirme/December2018/23%20NOLU%20SENATO%20KARAR%20-%20%C4%B0SMEP-%20Son.pdf
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6856-2374
Yazar: Erol YAVUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jena599466, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {12 - 22}, doi = {}, title = {Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi}, key = {cite}, author = {Yavuz, Erol} }
APA Yavuz, E . (2019). Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 2 (1) , 12-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/51495/599466
MLA Yavuz, E . "Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 (2019 ): 12-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/51495/599466>
Chicago Yavuz, E . "Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 (2019 ): 12-22
RIS TY - JOUR T1 - Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi AU - Erol Yavuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 22 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-5560 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi %A Erol Yavuz %T Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi %D 2019 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yavuz, Erol . "Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 / 1 (Aralık 2019): 12-22 .
AMA Yavuz E . Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 2(1): 12-22.
Vancouver Yavuz E . Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 2(1): 12-22.
IEEE E. Yavuz , "Mühendislik Eğitiminde 7+1 Sistemi", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 12-22, Ara. 2020