Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 23 - 39 2019-12-31

Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi

İsmail Yavuz ÖZTÜRK [1] , Mehmet KAVAS [2]


Araştırma ile 2017 yılında yenilenen ve 2018 yılında güncellenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin görsel okuma ve görsel sunu yapma becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlara yer verilme durumu ortaya konmaya çalışılmaktadır. 2018 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından güncel hâli yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı bu araştırmanın çalışma nesnesini oluşturmaktadır. Doküman incelemesi yöntemi ile ele alınan Program’ın dinleme/izleme ve okuma öğrenme alanlarında görsel okuma becerisini geliştirecek yeterli sayıda kazanımın mevcut olduğu fakat okuma kazanımlarının sınıf seviyelerine göre düzenlenmediği tespit edilmiştir. Konuşma ve yazma öğrenme alanlarına ait kazanımların ise sadece bir metnin görseller vasıtasıyla zenginleştirilip desteklenmesini hedeflediği, öğrencilerin yalnızca görseller kullanarak kendilerini ifade etmelerini sağlamaktan uzak olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda öğrencilerin etkili görsel okuma ve görsel sunum yapma becerileri kazanmalarına yönelik olarak kazanımlara dayalı öneriler sunulmuştur.
görsel okuma, görsel sunu, Türkçe dersi öğretim programı, Türkçe eğitimi
 • Akpınar, B. (2009). İlköğretim 1–5. sınıflar Türkçe öğretim programları görsel okuma ve sunu öğrenme alanının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 37-49.
 • Arı, A. (2013). Bilişsel alan sınıflamasında yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer taksonomileri ve uluslararası alanda tanınma durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259-290.
 • Balun, H. (2008). İlköğretim I. kademede uygulanan görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanının Türkçe öğretiminde kazanımlara ulaşmadaki etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Bozkurt, E. (2011). İlköğretim 1. sınıf Türkçe Ders Programı görsel okuma-görsel sunu kazanımlarının ve ilk okuma yazma öğretiminde kullanılan görsellerin etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğilim ve Bilim, 31(142), 3-14.
 • Deniz, K. (2011). Etkili iletişim. S. Gülerer (Der.), Üniversiteler için dil ve anlatım içinde (s. 549-635). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • İşeri, K. ve Baştuğ, M. (2016). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 4(4), 17-35.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41(4), 212-218.
 • Kotluk, N. ve Kocakaya, S. (2015). Digital storytelling for developing 21st century skills: from high school students’ point of view. Journal of Research in Education and Teaching, 4(2). 354-363.
 • Kuru, A. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2004). Türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitaplığı Müdürlüğü.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). Türkçe dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitaplığı Müdürlüğü.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitaplığı Müdürlüğü.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitaplığı Müdürlüğü. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663 sayfasından erişilmiştir.
 • Özyurt Aydemir, E. (2016). Dördüncü sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirme açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • P21 (Partnership for 21st Century Learning) (2019). Framework for 21st Century Learning. http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Brief.pdf sayfasında erişilmiştir.
 • Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 14-22.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6256-4387
Yazar: İsmail Yavuz ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet KAVAS
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jena667745, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {23 - 39}, doi = {}, title = {Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Öztürk, İsmail Yavuz and Kavas, Mehmet} }
APA Öztürk, İ , Kavas, M . (2019). Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 2 (1) , 23-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/51495/667745
MLA Öztürk, İ , Kavas, M . "Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 (2019 ): 23-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/51495/667745>
Chicago Öztürk, İ , Kavas, M . "Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 (2019 ): 23-39
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi AU - İsmail Yavuz Öztürk , Mehmet Kavas Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 39 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-5560 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi %A İsmail Yavuz Öztürk , Mehmet Kavas %T Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi %D 2019 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Öztürk, İsmail Yavuz , Kavas, Mehmet . "Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 / 1 (Aralık 2019): 23-39 .
AMA Öztürk İ , Kavas M . Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 2(1): 23-39.
Vancouver Öztürk İ , Kavas M . Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 2(1): 23-39.
IEEE İ. Öztürk ve M. Kavas , "Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerileri Bağlamında 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 23-39, Ara. 2020