Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 15 2020-06-26

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi

Merve AYVALLI [1] , Emine Ela ŞİMŞEK [2]


Bu araştırma öğretmen adaylarının uygulama sırasında günlük akış planlarında yer verdikleri etkinlik türlerini sıralama yargıları kanunu ile ölçeklemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması türünde yürütülmüştür. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Anabilim Dalı dördüncü sınıfta öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulamaya giden öğretmen adayları çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılmak üzere geliştirilen veri toplama aracı için, okul öncesi eğitim programında yer alan sınıf içi etkinlik türleri incelenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında uygulamaya giden öğretmen adayları ile görüşmeler yapılarak veri toplama aracındaki etkinlik türleri belirlenmiştir. Çalışmada, öğretmen adaylarının belirlenen etkinlikleri sınıf içi uygulamalarında kullanma durumlarını en çok kullandıkları etkinlik türünden en az kullandıkları etkinlik türüne doğru sıralamaları istenmiştir. Daha sonra elde edilen veriler sıralama yargılarına dayalı ölçekleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf içi uygulamalarında en çok sanat etkinliğine en az ise alan gezilerine yer verildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf içi uygulamalarında en çok fen etkinliğine en az ise okuma-yazmaya hazırlık etkinliklerine yer vermek istedikleri tespit edilmiştir. Yapılan ölçekleme sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf içi uygulamalarında yer verdikleri etkinlikler ile yer vermek istedikleri etkinlikler arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim programı, öğretmen adayları, etkinlik türleri, sınıf içi uygulamalar, ölçekleme, sıralama yargıları kanunu
 • Aral, N. ve Can Yaşar, M. (2014). Okul öncesi eğitimi programları. Z. F. Temel, A. Köksal Akyol ve P. Bayhan (Ed.). Her yönüyle okul öncesi eğitim 7 (s. 170-337). Ankara: Hedef CS.
 • Beaty, J. J. (2012). Skill for preschool teachers (9. Baskı). New Jersey: Pearson Education.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çiçek, Ş. ve İnce, M. L. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155.
 • Demir, Ö. ve Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (1), 117-139.
 • Dodge, D. T., Colker, L. J. ve Heroman, C. (2010). The creative curriculum for preschool (5. Baskı). Washington DC: Teaching Strategies.
 • Kostelnik, M. J., Soderman, A. K. ve Whiren, A. P. (2010). Developmentally appropriate curriculum: Best practices in early childhood education (5. Baskı). New Jersey: Pearson Education.
 • Langford, D. P. (1999). Eğitimde kalite yönetimi (M. Süngür, Çev.). İstanbul: Kalder Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB.
 • Özsırkıntı, D., Akay, C. ve Bolat Yılmaz, E. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15 (1), 313-331.
 • Saracho, O. (2004). Supporting literacy-related play: Roles for teachers of young children. Early Childhood Education Journal, 31 (3), 201-205.
 • Sılay, İ. ve Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulmuştur. Malatya, İnönü Eğitim Fakültesi.
 • Shim, S. Y. ve Herwig, J. E. (1997). Korean teachers’ beliefs and teaching practices in Korean early childhood education. Early Child Development and Care, 132 (1), 44-55.
 • Tükel, A. (2017). 2013 okul öncesi eğitimi programı ile ilgili öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yükseköğretim Kurumu. (1998). Fakülte-Okul işbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7301-0096
Yazar: Merve AYVALLI
Kurum: AKDENIZ UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1091-6333
Yazar: Emine Ela ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENIZ UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jena681648, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi}, key = {cite}, author = {Ayvallı, Merve and Şimşek, Emine Ela} }
APA Ayvallı, M , Şimşek, E . (2020). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (1) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/55266/681648
MLA Ayvallı, M , Şimşek, E . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/55266/681648>
Chicago Ayvallı, M , Şimşek, E . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi AU - Merve Ayvallı , Emine Ela Şimşek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-5560 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi %A Merve Ayvallı , Emine Ela Şimşek %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi %D 2020 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Ayvallı, Merve , Şimşek, Emine Ela . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 1 (Haziran 2020): 1-15 .
AMA Ayvallı M , Şimşek E . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(1): 1-15.
Vancouver Ayvallı M , Şimşek E . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(1): 1-15.
IEEE M. Ayvallı ve E. Şimşek , "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Uygulamalarında Yer Verdikleri Etkinlik Türlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 1-15, Haz. 2020