Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 94 - 102 2019-08-31

Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School

Çalık Veli KOÇAK [1] , Rahmi YILDIZ [2]


Attitudes are the performative step of potential behaviors. They can give prior knowledge about behaviors to be exhibited in the future. Thus, they can be essential in providing foresight on testing the attitudes. It is important to know the sports students’ attitude levels regarding the schools which provide education towards sports. In this research, it is aimed to examine the sports high school students’ attitude regarding school. Research participants; 394 students who are studying at Sivas and Çorum Sports High Schools and are stated according to the convenience sampling method. Personal information form and “Attitude Regarding School Scale” which is developed by Adıgüzel (2012) are used to collect data. Besides, “t-test” and “one way ANOVA” tests are used to detect whether the difference between the attitudes according to the sportsmen’s country, gender, class level they study, school preferance state and family wealth are important. Research significance level is accepted as p<0.05. As a result, significant difference is detected at these extents: only trust sub-dimension according to gender factor; value and adaption sub-dimensions according to class level factor; trust, value and adaption sub-dimensions according to school preferance state factor; value sub-dimension according to grade repetition factor; love and value sub-dimensions according to family wealth factor. From this point of view, attitude regarding school can be changed positively by organizing intramural and extrascholastic social activities with male and female students from different levels and from those who have negative or positive attitudes regarding school, or by providing activities for spending more time together.

sports, high school, school, attitude, student
 • Adıgüzel, A., & Karadaş, H. (2013). Okula ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 49-66.
 • Alıcı, D. (2013). Okula yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim ve Bilim,38(168), 318-322.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,3(2), 24-33.
 • Berberoğlu, G., & Balcı, A. (1994). Okula Yönelik Tutum Boyutlarının Belli Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı (s. 611-621). Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Çetin, İ. (2017). Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin okula ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished Master’s Thesis, İstanbul Sabahattin Zaim University,, İstanbul.
 • Durmuş, M. (2010). Güvercinlik teknik ve endüstri meslek lisesi öğrencilerinin okul kültürü algıları. Unpublished Master’s Thesis, Gazi University, Ankara.
 • Eichorn, D. H. (1995). Biyolojik gelisim. J. F. Adams (Ed) Ergenliği Anlamak (81-110) (Çev. Z. Atbaşoğlu) B. Onur (Ed. ). Ankara: İmge Yayınevi.
 • Gelişli, Y. (2010). Gelişli, Y. (2010). Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin, Öğrenim Gördükleri Bölüme Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (s. 682-688). Balıkesir.
 • Gülcemal, E. (2019). Okula yönelik tutum ve okul algısının öğrencilerin okulu kırma davranışı ile ilişkisi. Unpublished Doctoral Thesis, Hacettpe University, Ankara.
 • Gün, M. (2018). Meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrencilerin okula yönelik tutumları. Unpublished Master’s Thesis, Mersin University, Mersin.
 • Gürbüz, H., & Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 71-83.
 • Işıklar, A., Bilgin, M., & Bilgin, M. (2015). İlkokul öğrencilerinin okula sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, 29-44.
 • Kaptan, S. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. . Ankara: Gazi Yayınları.
 • Karasar, N. (2009). Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Krishnamurti, J. (1994). Eğitim Üzerine Mektuplar, (Çev.:Buket Dilden). İstanbul: Arion Yayınevi.
 • MEB. (2019, 05 16). Milli Eğitim Bakanlığı. http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/19185304_Spor_Liseleri.pdf
 • Mokk, M. M., & Flynn, M. (2002). Mokk, M.C., Flyyn, M. (2002). Determinants of students’ quality of school life: a path model. Learning Environments Research, 275-300.
 • Nergiz, S. (2018). Spor Yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin olumlu sosyal ve saldırgan davranışları ile okula yönelik tutumlarının incelenmesi. Unpublished Master’s Thesis, Akdeniz University, Antalya.
 • Oppenheim, A. (1994). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. Journal of Communıty & Applied Social Psychology, 371-372.
 • Özdemir, M. (2012). Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi., Eğitim ve Bilim, 37(163),96-110.
 • Rammey, S. L., R.Gianta, P., & M.Mheridan, R. (1998). Perspectives of former head start children and their parents on school and the transition to school. The Elementary School Journal, 98(4), 311-327.
 • Slee, R. (1992). Reducing The Risks İn Schools By Systematic Change . Australian Council for Educational Research, 177-197.
 • Sözbilir, M., Akıllı, M., & Ozan, C. (2010). Yusufeli`de Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, (s. 1-10). Artvin.
 • Stern, M. (2012). Evaluating And Promoting Positive School Attitude İn Adolescents. NewYork: Springer.
Birincil Dil en
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Volume 1, Issue 2
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1403-0812
Yazar: Çalık Veli KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: HITIT UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9789-7157
Yazar: Rahmi YILDIZ
Kurum: HITIT UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCE
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jessm594656, journal = {The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine}, issn = {}, eissn = {2687-265X}, address = {Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Sok. No:45/6 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Spor Bilimleri Derneği}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {94 - 102}, doi = {}, title = {Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School}, key = {cite}, author = {Koçak, Çalık Veli and Yıldız, Rahmi} }
APA Koçak, Ç , Yıldız, R . (2019). Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine , 1 (2) , 94-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jessm/issue/47775/594656
MLA Koçak, Ç , Yıldız, R . "Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School" . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1 (2019 ): 94-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jessm/issue/47775/594656>
Chicago Koçak, Ç , Yıldız, R . "Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School". The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1 (2019 ): 94-102
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School AU - Çalık Veli Koçak , Rahmi Yıldız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 102 VL - 1 IS - 2 SN - -2687-265X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School %A Çalık Veli Koçak , Rahmi Yıldız %T Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School %D 2019 %J The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine %P -2687-265X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Koçak, Çalık Veli , Yıldız, Rahmi . "Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School". The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 1 / 2 (Ağustos 2019): 94-102 .
AMA Koçak Ç , Yıldız R . Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School. JESSM. 2019; 1(2): 94-102.
Vancouver Koçak Ç , Yıldız R . Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School. The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine. 2019; 1(2): 94-102.
IEEE Ç. Koçak ve R. Yıldız , "Investigation of Sport High School Student’s Attitudes Towards School", The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine, c. 1, sayı. 2, ss. 94-102, Ağu. 2019