Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 56 - 64 2020-12-31

Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter

Serdar ŞAHİN [1] , Abuzer TAŞ [2]


This study was conducted to investigate the effect of anthropometric measurements on flexibility parameter of 11-12 years old female swimmers. 36 female swimmers aged 11-12 who trained in the Van Indoor Olympic Swimming Pool voluntarily participated in the study. The participants had an average age of 11.44 years, average height of 153.0 cm and average body weight of 44.04 kg. Diameter, perimeter, length and subcutaneous fat fold values were recorded with the anthropometric set. For the flexibility measurement, sit-reach test was taken and for the other flexibility measurements; shoulder flexibility test, dorsal and planter flexion, V-sitting test and hamstring flexibility test were used. The data collected were analyzed using the SPSS 21.0 statistical package program. Pearson correlation test and descriptive statistics were used in the analysis of the data and their significance levels were examined (p<0.05). A statistically significant difference was found between some of the anthropometric measurements and the sit-reach test of the female swimmers (p<0.01). A statistically significant difference was found between the anthropometric measurements and other flexibility tests of the female swimmers (p<0.01). A statistically significant difference was found between upper body length the left wrist planter flexion (p<0.05). A statistically significant difference was found between height-overarm difference and shoulder diameter and foot length (p<0.05). In conclusion, the effect of anthropometric measurements on flexibility parameter of 11-12 year old female swimmers was found to be significant in our study. Female swimmers aged 11-12 who receive regular swimming training can be said to have improved flexibility levels and increased sporting performance.
Swimming, Anthropometry, Flexibility, Women
 • Agopyan, A., Bozdogan, F. S., Tekin, D., Yetgin, M. K., & Guler, C. G. (2012). Acute effects of static stretching exercises on short-distance flutter kicking time in child swimmers. International Journal of Performance Analysis in Sport, 12(3), 484-497.
 • Alemdağ, S. (2009). Trabzon ilinde yaz dönemi boyunca yüzme ve basketbol kursuna katılan 8-15 yaş arası çocukların vücut ölçülerinin, herhangi bir kursa katılmayan yaşıtlarıyla karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Aracı, H. (1999). Okullarda beden eğitimi. Ankara. Bağırgan Yayınevi, 2(13), 3.
 • Ayan, V. (2006). 8–10 Yaş grubu çocuklarının antropometrik ve somatotip özelliklerine göre spora yönlendirilmesi (Ankara ili örneği). Gazi Üniversitesi: Yayımlanmamış Doktora tezi.
 • Bayraktar, B. & Kurtoğlu, M. (2009). Sporda performans, etkili faktörler, değerlendirilmesi ve artırılması. Klinik Gelişim, 22(1), 16-24.
 • Bozdoğan, A., (2006 ). Yüzme kitabı, 142- 243. istanbul : Morpa Kültür Yayınları.
 • Bozdoğan, A., (1986). Yüzme teknik analizleri ve yöntemi. İstanbul: Görsel Sanatlar Matbaacılık.
 • Bozdoğan, A. & Özüak A. (2003). Tüm stilleriyle temel yüzme. İstanbul: İlpress Basım ve Yayın.
 • Çelebi, Ş. (2008). Yüzme antrenmanı yaptırılan 9-13 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinde vücut yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kayseri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Dündar, U., (2012). Antrenman teorisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ergen, E., Demirel, H., Güner, R., Turnagöl, H., Basoglu, S., & Zegeroglu, A. M. (2002). Egzersiz fizyolojisi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Helmuth, H. S. (1980). Anthropometric survey of young swimmers. Anthropologischer Anzeiger, 17-34.
 • Heper, E. (2012). Spor bilimlerine giriş. Eşkişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayını, 1. Baskı.
 • İnal, A. N. (2003). Beden eğitimi ve spor bilimi. Ankara. Nobel.
 • Mühürhancı Dal, A. (2011). 12 haftalık düzenli yüzme egzersizlerinin 11-12 yaş kız çocuklarında antropometrik, spirometrik ve kardiyovasküler uyum değerleri üzerine etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Fizyoloji Ana Bilim Dalı: Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Odabaş, B. (2003). 12 haftalık yüzme temel eğitim çalışmalarının 7-12 yas gurubu kız ve erkek yüzücülerin fiziksel ve motorsal özellikleri üzerine etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi.
 • Ostrowska, B., Domaradzki, J., & Ignasiak Z. (2006). Faktoranalysıs of anthropometrıc characterıstıcs in young swimmers aged 11 and 12. Acta University. Palacki. Olomuc., Czech Republic, Gymnastics, 36(1).
 • Özer, K. (1993). Antropometri sporda morfolojik planlama. İstanbul: Kazancı Matbaacılık.
 • Özlü, M. (2012). 50 m serbest yüzme performansına antropometrik ve kinematik parametrelerin etkisi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Doktora tezi.
 • Pelayo, P., Wille, F., Sidney, M., Berthoin, S., & Lavoie, J. M. (1997). Swimming performances and stroking parameters in non skilled grammar school pupils: relation with age, gender and some anthropometric characteristics. The Journal of sports medicine and physical fitness, 37(3), 187-193.
 • Soydan, S. (2006). 12-14 yaş grubu bayan sporcularda klasik ve vücut ağırlığıyla yapılan 8 haftalık kuvvet antrenmanlarının 200m. serbest yüzmedeki geçiş derecelerine etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Kocaeli: Yüksek lisans tezi.
 • Şen, Z. (2001). Yüzücülerde bireysel yapılan çıkıştaki kopma süresi ile bayrak çıkışındaki kopma süresi arasındaki farkın incelenmesi, Bursa, Uludağ Üniversitesi Lisans bitirme tezi.
 • Şenel, Ö., & Baykal, C. (2017). The relationship between stroke-rate, stroke-length and some anthropometric features in 11-12 year old swimmers 11–12 yaş yüzücülerde kulaç oranı ve kulaç uzunluğunun bazı antropometrik özelliklerle ilişkisi. Journal of Human Sciences, 14(4), 4077-4087.
 • Simoneau, G. G. (1998). The impact of various anthropometric and flexibility measurements on the sit-and-reach test. The Journal of Strength & Conditioning Research, 12(4), 232-237.
 • Türkeri, C. (2013). Sportif aerobik sporcularında antropometri ve esneklik arasındaki ilişki. Spor Bilimleri, 8 (1), 1-11.
Birincil Dil en
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Cilt 2 Sayı 3
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2069-8579
Yazar: Serdar ŞAHİN
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7326-1768
Yazar: Abuzer TAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jessm845181, journal = {The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine}, issn = {}, eissn = {2687-265X}, address = {Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Sok. No:45/6 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Spor Bilimleri Derneği}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {56 - 64}, doi = {}, title = {Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter}, key = {cite}, author = {Şahin, Serdar and Taş, Abuzer} }
APA Şahin, S , Taş, A . (2020). Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine , 2 (3) , 56-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jessm/issue/59805/845181
MLA Şahin, S , Taş, A . "Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter" . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 2 (2020 ): 56-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jessm/issue/59805/845181>
Chicago Şahin, S , Taş, A . "Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter". The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 2 (2020 ): 56-64
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter AU - Serdar Şahin , Abuzer Taş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 64 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-265X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter %A Serdar Şahin , Abuzer Taş %T Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter %D 2020 %J The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine %P -2687-265X %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Şahin, Serdar , Taş, Abuzer . "Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter". The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 2 / 3 (Aralık 2020): 56-64 .
AMA Şahin S , Taş A . Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter. JESSM. 2020; 2(3): 56-64.
Vancouver Şahin S , Taş A . Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter. The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine. 2020; 2(3): 56-64.
IEEE S. Şahin ve A. Taş , "Investigation of the Effect of Anthropometric Measurements of 11-12 Years Old Female Swimmers on Flexibility Parameter", The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine, c. 2, sayı. 3, ss. 56-64, Ara. 2021