Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 65 - 74 2020-12-31

The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’

Büşra ERUL [1] , Mehmet GUNAY [2]


The aim of the study is to determine the perceptions of hobby group gymnastics athletes related to the concept of coach with the help of metaphors. The sample of the study consists of 90 hobby group gymnastics athletes. A "metaphor form" was prepared to determine the participants' perceptions about the concept of coach to collect data in the study. In the metaphor form, they were asked to complete some sentences such as "My trainer" is like ……; Because… ”. The phenomenological design, one of the qualitative research approaches, was used in the study. Content analysis technique was used in the analysis of the study. For the reliability of the analysis of the research data, the reliability coefficient between the participants was calculated, and this value was found as 88%. As a result, it was seen that gymnastics athletes produced 43 metaphors in total. These metaphors were collected in 7 different categories. While it was determined that the participants mostly developed metaphors in the categories of "being a representative of love" and "being useful" related to the concept of coach, these categories were followed by "being a representative of good", "being a hero", "being a family", "being fun" and "being enlightened". The metaphors most produced by the participants were listed as teacher, angel, mother, fun and flower. Live, lifeless, abstract and concrete metaphors were used for the concept of coach.
Gymnastics, Coach,, Metaphor,, Athletes,, Perception,
 • Aydın, İ. H. (2004). Bir Felsefi Metafor ‘‘Yolda Olmak’’. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6(4), 10-11.
 • Ayyıldız, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Dans Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının Analizi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 13-25.
 • Bensiz, A. (2016). Amatör Futbolcuların Algılarına Göre Antrenörlerin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Çalışkan, N. (2009). Metaforların İzinde Bir Yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş: Cemil Meriç’in Bu Ülke’sinde Kitap Metaforları. Dil Araştırmaları, 4(4), 87-100.
 • Çelik, O.B. (2020). Determination Of The Perceptions Of The Sports Sciences Faculty Students Regarding Concept Of Exam: A Metaphor Analysis Study. Journal of Human Sciences, 17(2), 746-755.
 • Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607-629.
 • Ekici, G. (2016). Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17( 1), 615-636.
 • Ekici, G., Gökmen, A., Kurt, H. (2014). Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 359-405.
 • Güler, B. (2017). Yaz Spor Okulu Sporcularının Antrenörlerine İlişkin Metaforları. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Hazar, Z., Demir, G. T., Dalkıran, H. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Geleneksel Oyun Ve Dijital Oyun Algılarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Metafor Çalışması. Spormetre, 15(4), 179-190.
 • Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77-92.
 • Jackson, B., Dimmock, J., Compton, J. (2018). Persuasion and communication in sport, exercise, and physical activity, First Edition, Routledge Taylor & Francis Group, London and Newyork.
 • Jowett, S. (2003). Cockerill M. Olympic Medallists’ Perspective Of The Athlete–Coach Relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4, 313–331.
 • Karakaya, E. D., Salici, O. (2016). Isparta’da Öğrenim Gören 11-13 Yaş Gurubu Öğrencilerin Popüler Spor Branşları Hakkındaki Metaforik Algılarının Belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 855-869.
 • Karaşahinoğlu, T., İlhan, E.L. (2019). Beden Eğitimi Öğretmeni Algısına Yönelik Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 1-15.
 • Kurtipek, S. (2019). Spor Kulüplerine Üye Bireylerin Spor Kulübü Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Spormetre, 17(1), 135-145.
 • Maustakas,C. (1994). Phenomenological Research Methods. London.
 • Mengütay, S.(1987). “Cimnastik”, Morpa Spor Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul. s.24-29.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. California: Sage.
 • Namlı, A., Temel, C., Güllü, M. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 479-496.
 • Öztürk, Ö. T., Soytürk, M. (2019). Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri. Manas Sosyal Araştırmaları Dergisi, 8(1), 576-583.
 • Parasız, Ö., Şahin, M.Y., Çelik, A. (2015). Sporda Çocuk Koruma Programı Uygulamaları: İngiltere Örneği, International Journal of Science Culture and Sport, ISSN : 2148-1148.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. 3. Baskıdan Çeviri.(Çev Edit.;Bütün, M & Demir, S. B.). Ankara. Pagem Akademi.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(3), 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Saygılı, S. (2012). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Sevinç, Ö.S., Ergenç, M. (2017). Düzce Üniversitesi’nin Bazı Fakültelerinde Öğrenim Görmekte Olan Lisans Öğrencilerinin “Spor” Hakkındaki Metaforları. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 106-131.
 • Stein K.F.(1995). Schema Model Of The Self-Concept. Image J Nurs Sch, 27:187-193.
 • Yeniçeri, S. (2019). Farklı Branş Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Öğretmenlerine ve Beden Eğitimi ve Spor Derslerine Yönelik Algılarının Metaforik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Yetim, A., Kalfa, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sporla İlgili Metaforik Algıları Ve Spor Etkinliği Dersi. Spormetre,17(1), 41-54.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011).Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2014). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil en
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Cilt 2 Sayı 3
Bölüm Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9137-1736
Yazar: Büşra ERUL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazı University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8269-7563
Yazar: Mehmet GUNAY
Kurum: Gazı University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jessm856166, journal = {The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine}, issn = {}, eissn = {2687-265X}, address = {Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Sok. No:45/6 Çankaya/ANKARA}, publisher = {Spor Bilimleri Derneği}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {65 - 74}, doi = {}, title = {The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’}, key = {cite}, author = {Erul, Büşra and Gunay, Mehmet} }
APA Erul, B , Gunay, M . (2020). The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’ . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine , 2 (3) , 65-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jessm/issue/59805/856166
MLA Erul, B , Gunay, M . "The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’" . The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 2 (2020 ): 65-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jessm/issue/59805/856166>
Chicago Erul, B , Gunay, M . "The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’". The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 2 (2020 ): 65-74
RIS TY - JOUR T1 - The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’ AU - Büşra Erul , Mehmet Gunay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 74 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-265X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’ %A Büşra Erul , Mehmet Gunay %T The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’ %D 2020 %J The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine %P -2687-265X %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Erul, Büşra , Gunay, Mehmet . "The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’". The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine 2 / 3 (Aralık 2020): 65-74 .
AMA Erul B , Gunay M . The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’. JESSM. 2020; 2(3): 65-74.
Vancouver Erul B , Gunay M . The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’. The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine. 2020; 2(3): 65-74.
IEEE B. Erul ve M. Gunay , "The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’", The Journal of Eurasia Sport Sciences and Medicine, c. 2, sayı. 3, ss. 65-74, Ara. 2021