PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU

Yıl 2005, Cilt: 55 Sayı: 2, 1 - 13, 01.07.2005

Kaynakça

 • ACAR. H.H. 1994: Ormancılıkta Transport Planları ve Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Oluşturulması. K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Trabzon.
 • ANONiM, i984: Park Road Standarts. United States National Park Road Service, pp.44, Washington, U.S.A.
 • ANONiM, 2000: The Principles of Protected Area Management in Finland. Nature Protection Publications of the Finnish Forest and Park Service, Series B, No:54, Yantaa, Finland.
 • ANONiM, 2001: Yılı. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel ihtisas Komisyonu Raporu. DPT Yayın No: 253 I. Ö.İ.K. Yayın No:547. Ankara.
 • ASAN, Ü. 1992: Orman Amenajmanında Fonksiyonel Planlama ve Türkiye'deki Uygulamalar, Ormancılığımızda Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceğine ilişkin Genel Görüşme, Bildiriler Kitabı Syf: i8 i-i96. istanbuL.
 • AYKUT. T.; DEMİR. M. 2005: Türkiye'de Orman Yollarının Durumu, Değerlendirilmesi ve Önemi. istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Ci lt 55, Sayı I, YıL 2005, ISSN 0535-84 i8, İstanbuL.
 • BACKMUND, F. 1966: Kennzahlen mr den Grad der Erschliessung von Forstbetrieben durch autofahrbare Wege, Forstwiss. Cent. Ballt Heft i11I2,jg. 85, s. 325-343.
 • BA YOGLU, S. 1962: Çangal Bölgesinde Orman Nakliyatı ve Yol Sistemi Üzerine Araştırmalar. Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 344119, Yenilik Basımevi, i4 i sayfa, istanbuL.
 • BA YOGLU, S. i997: Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları (Orman Yolları). istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 3969/434, ISBN 975-404-430-9, İstanbuL.
 • ERDAŞ, O. i988: Orman Transport Tesis ve Taşıtları I-IL, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:308, Trabzon.
 • ERDAŞ, 0.1997: Orman Yolları-I, K.T.Ü. Basımevi, Trabzon.
 • FAO, 1989: Watershed Management Field Manual. Road Design and Construction in Sensitive Watersheds. FAO Conservation Guide 13/5, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, i 96 pp., Rome, Italy,
 • FAO, 1998: A Manual for the Planning, Design and Construction of Forest Roads in Steep Terrain. Forestry Paper, Rome, Italy.
 • FAO, 1999: Environmentally Sound Road Construction in Mountainous Terrain. Applying Advanced Operating Methods and Tools. Forest Harvestıng Case-Study iO, Rome, Italy.
 • GQMÜŞ, S.; ACAR, H.H. 2002: The Galvanized Chute System for Tending Operations in Turkish Forestry, International Seminar on New Roles of Plantation Forestry Requiring Appropriate Tending and Harvesting Operation Proceedings Page: 22 i -227, Tokyo, Japan.
 • GÜMÜŞ, S. 2003: Üretim, Milli Park ve Yangına Hassas Alanlarda Orman Yol Ağının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Planlanması (Yayınlanmamış Doktora Tezi), K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • HASDEMİR, M.; DEMİR, M. 2001-a: The Condition And EvaIuation of Forest Roads in Turkey. Third Balkan Scientific Conference, Study, Conservation and Utilisation of Forest Resources, Volume iV, Page: 268-276, ISBN 954-90896-5-7, 02-04.0ctober. 200 i, Sofia, Bulgaria.
 • HASDEMİR, M.; DEMİR, M. 2001-b: Türkiye'de Orman Yollarını Karayollarından Ayıran Özellikler ve Bu Yolların Sınıflandırılması. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri B, Cilt 50, Sayı 2, Yıl 2000, Syf: 85-96, ISSN 0535-8418, İstanbuL.
 • HEINIMANN, H.R. 1996: Openning-up Planning Taking into Account Environmental and Social Integrety, The Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport Proceedings Page: 62-69, Sinaia, Romania.
 • LI TZKA, .r.; HASLEHNER, W. 1995: Appropriate Environmental Design and Construction of Low-Volume Rural Roads in Austria. Proceedings of the Sixth International Conference on LowVolume Roads Held in Minneapolis, Minnesota, National Acaderny Press, Vol. i: 67-73, Washington, D.C., , U.s.A.
 • NEWMAN, W.H. i 970: Sevk ve İdare. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayın No: i i 5, Ankara. OGM, i 984: Orman Yolları Planlanması ve İnşaat İşlerinin Yürütülmesi, 202 Sayılı Tebliğ. Ankara.
 • POTOCNIK, 1. 1996: The Multiple Use of Forest Roads Their Classification, The Seminar on Environmentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Sinaia, Romania. ROWAN, A.A. i 976: Forest Road Planning, Forestry Commission Booklet, 43.
 • SEÇKİN, Ö.B. 1978: Demirköy Karamanbayırı Devlet Orman İşletmesi Çakmaktepe Bölgesi Yol Şebekesinin Planlama Tekniği Bakımından Araştırılması. OGM Yayını o: 622/132, Ankara.
 • SEÇKiN, Ö.B. i 982: Orman Nakliyatında Yükleme ve Boşaltma İşleri Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 2905/30- i O, istanbuL.
 • SEÇKİN, Ö.B. i 984/a: Türkiye'de Orman Yol Şebeke Planlarının Düzenlenmesi ve Etüd Aplikasyonu, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B, Cilt 34, Sayı i, Syf: i i 2- i 25, İstanbuL.
 • SEÇKİN, Ö.B. 1984/b: Orman Yolları ve Taşıtların Hareketini Etkileyen Faktörler, istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Ci lt 34, Sayı 3, Syf.: 70-91, İstanbuL.
 • SEÇKİN, Ö.B. 1984/c: Orman Yol Şebekesi ve Yol Aralığı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri B. Cilt 34, Sayı 2, Syf.: 59-68, istanbuL.
 • SEDLAK, O. 1985: Forest Road Planning, Location and Construction Techniques on Steep Terrain. In Logging and Transport in Steep Terrain. FAO Forestry Paper 14/1, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 333 pp., Rome, Italy.
 • SEDLAK, O. 1996: Forest Harvesting and Environment in Austria. In Forest Codes of Practice. Contributing to Environmentally Sound Forest Operations. FAO Forestry Paper No.133, Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 134 pp., Rome, Italy.
 • TAVŞANOGLU, F. 1973: Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları, istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:17441I82, istanbuL.
 • TOSUN. K. 1974: işletme Yönetimi, istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi Yayın No: 1989/36, İstanbul.
 • WINKLER, N. ı997: Environmentally Sound Forest Harvesting, Testing the Applicability of the FAO Model Code in the Amazon in Brazil. FOPH Publication, 84 pp., Rome, ltaly

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi (Research Article)
Yazarlar

Mesut HASDEMİR


Murat DEMİR

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005 Cilt: 55 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { jffiu197345, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2005}, volume = {55}, number = {2}, pages = {1 - 13}, doi = {10.17099/jffiu.71160}, title = {ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU}, key = {cite}, author = {Hasdemir, Mesut and Demir, Murat} }
APA Hasdemir, M. & Demir, M. (2005). ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 55 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jffiu/issue/18712/197345
MLA Hasdemir, M. , Demir, M. "ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55 (2005 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jffiu/issue/18712/197345>
Chicago Hasdemir, M. , Demir, M. "ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55 (2005 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU AU - MesutHasdemir, MuratDemir Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 55 IS - 2 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU %A Mesut Hasdemir , Murat Demir %T ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU %D 2005 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 55 %N 2 %R %U
ISNAD Hasdemir, Mesut , Demir, Murat . "ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 55 / 2 (Temmuz 2005): 1-13 .
AMA Hasdemir M. , Demir M. ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU. J FAC FOR ISTANBUL U. 2005; 55(2): 1-13.
Vancouver Hasdemir M. , Demir M. ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2005; 55(2): 1-13.
IEEE M. Hasdemir ve M. Demir , "ORMANCILlKTAKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK ORMAN YOL ŞEBEKELERİNiN FONKSİYONEL PLANLAMA ESASLARI VE ORMAN YOL YOĞUNLUĞU", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, c. 55, sayı. 2, ss. 1-13, Tem. 2005, doi:10.17099/jffiu.71160