PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 66, Sayı 2, 636 - 640, 01.07.2016
https://doi.org/10.17099/jffiu.28935

Öz

-

Kaynakça

 • Al-Shehbaz İ.A., B. Mutlu, A. Dönmez (2007) The Brassicaceae (Cruciferae) of Turkey, Updated. Turkish J. Bot., 31,327-336.
 • Bağcı Y. 2012. Barbarea. In Guner A., Aslan, S., Ekim, T., Vural M., Babaç T. (eds) Türkiye Bitkileri Listesi. NGBB and Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Ball, P. W. (1994) Barbarea R Br. In: Flora Europea (eds. Tutin T.G., V.H. Heywood, N.A. Burges, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb), Cambridge University Press, 281-282.
 • Coode, M.J.E., Cullen, J. 1965. Barbarea R.Br. in Davis et al (Ed). Flora of Turkey and East Aegean Island, Edinburgh at the University Press. Vol.1, pp: 433-438
 • Davis P.H., R.R. Mill, K. Tan (eds) (1988) Cruciferae. Flora of Turkey and the East Aegean Island (supplement I) 10: 29-58, Edinburgh: Edinburgh University Press
 • Guner A., S. Aslan, T. Ekim, M. Vural, T. Babaç (eds) (2012) Türkiye Bitkileri Listesi. NGBB and Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Kell S.P. (2013) Barbarea bracteosa. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15 June 2015
 • Özhatay N., Ş. Kültür (2006) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey III. Turkish J. Bot., 30, 281–316.
 • Özhatay N., Ş. Kültür, B. Gürdal (2011) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey V. Turkish J. Bot., 35, 589–624.
 • Özhatay N., Ş. Kültür, S. Aslan (2009) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey IV. Turkish J. Bot., 33, 191–226.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2013) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University 43: 33–82.
 • Pignatti S. (1982) Flora d'Italia. Volume primo, Bologna, Edagricole, p. 396-397
 • Savran A., Bağcı Y., Martin E. 2009. Türkiye Barbarea (Brassicaceae) Cinsinin Revizyonu (Taxonomic revision of Barbarea in Turkey). Project no: TBAG 106T179. Published in http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=132314_07bb068276a2e79dff4918f9d24b397f Accessed on 17 June 2015
 • Ünal M., F. Özgökçe (2007) A new generic record for Turkey. Turk J. Bot., 31, 307-309.
 • Yıldırımlı Ş. (2000) Barbarea R.Br. In: Flora of Turkey and East Aegean Island (ed. Güner et al.), Edinburgh, Edinburgh University Press. Vol.11, pp: 38

A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss.

Yıl 2016, Cilt 66, Sayı 2, 636 - 640, 01.07.2016
https://doi.org/10.17099/jffiu.28935

Öz

A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss.

Abstract: Barbarea bracteosa Guss. (Brassicaceae) recently collected from İstanbul, is reported as a new record for the Flora of Turkey. It was identified using the collected specimens and Flora Europaea. The description and illustrations of the species are given and a key is presented below to the fourteen species found in Turkey.

Keywords: Barbarea bracteosa, Brassicaceae, new record, flora, Turkey

Türkiye Florası için yeni bir kayıt: Barbarae bracteosa Guss.

Özet: İstanbul’dan yeni toplanan Barbarea bracteosa Guss. (Brassicaceae) örnekleri, teşhis edildikten sonra Türkiye Florası için yeni kayıt olarak rapor edilmiştir. Türkiye Florasında olmayan bu tür, Avrupa Florasına dayanılarak teşhis edilmiştir. Makale kapsamında türün tanımı, görselleri ve Türkiye Florasında bu örneklerle birlikte 14 olan Barbarea türlerinin tanı anahtarı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Barbarea bracteosa, Brassicaceae, yeni kayıt, flora, Türkiye

Received (Geliş): 12.11.2015 - Revised (Düzeltme): 23.11.2015 -   Accepted (Kabul): 23.11.2015

Cite (Atıf): Akkemik, Ü., Yılmaz, H., 2016. A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66(2): xxx-xxx. DOI: 10.17099/jffiu.xxxxx

Kaynakça

 • Al-Shehbaz İ.A., B. Mutlu, A. Dönmez (2007) The Brassicaceae (Cruciferae) of Turkey, Updated. Turkish J. Bot., 31,327-336.
 • Bağcı Y. 2012. Barbarea. In Guner A., Aslan, S., Ekim, T., Vural M., Babaç T. (eds) Türkiye Bitkileri Listesi. NGBB and Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Ball, P. W. (1994) Barbarea R Br. In: Flora Europea (eds. Tutin T.G., V.H. Heywood, N.A. Burges, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb), Cambridge University Press, 281-282.
 • Coode, M.J.E., Cullen, J. 1965. Barbarea R.Br. in Davis et al (Ed). Flora of Turkey and East Aegean Island, Edinburgh at the University Press. Vol.1, pp: 433-438
 • Davis P.H., R.R. Mill, K. Tan (eds) (1988) Cruciferae. Flora of Turkey and the East Aegean Island (supplement I) 10: 29-58, Edinburgh: Edinburgh University Press
 • Guner A., S. Aslan, T. Ekim, M. Vural, T. Babaç (eds) (2012) Türkiye Bitkileri Listesi. NGBB and Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Kell S.P. (2013) Barbarea bracteosa. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15 June 2015
 • Özhatay N., Ş. Kültür (2006) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey III. Turkish J. Bot., 30, 281–316.
 • Özhatay N., Ş. Kültür, B. Gürdal (2011) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey V. Turkish J. Bot., 35, 589–624.
 • Özhatay N., Ş. Kültür, S. Aslan (2009) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey IV. Turkish J. Bot., 33, 191–226.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2013) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University 43: 33–82.
 • Pignatti S. (1982) Flora d'Italia. Volume primo, Bologna, Edagricole, p. 396-397
 • Savran A., Bağcı Y., Martin E. 2009. Türkiye Barbarea (Brassicaceae) Cinsinin Revizyonu (Taxonomic revision of Barbarea in Turkey). Project no: TBAG 106T179. Published in http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=132314_07bb068276a2e79dff4918f9d24b397f Accessed on 17 June 2015
 • Ünal M., F. Özgökçe (2007) A new generic record for Turkey. Turk J. Bot., 31, 307-309.
 • Yıldırımlı Ş. (2000) Barbarea R.Br. In: Flora of Turkey and East Aegean Island (ed. Güner et al.), Edinburgh, Edinburgh University Press. Vol.11, pp: 38

Türkiye florası için yeni bir kayıt: Barbarae bracteosa Guss.

Yıl 2016, Cilt 66, Sayı 2, 636 - 640, 01.07.2016
https://doi.org/10.17099/jffiu.28935

Öz

İstanbul’dan yeni toplanan Barbarea bracteosa Guss. (Brassicaceae) örnekleri, teşhis edildikten sonra Türkiye Florası için yeni kayıt olarak rapor edilmiştir. Türkiye Florasında olmayan bu tür, Avrupa Florasına dayanılarak teşhis edilmiştir. Makale kapsamında türün tanımı, görselleri ve Türkiye Florasında bu örneklerle birlikte 14 olan Barbarea türlerinin tanı anahtarı verilmiştir.

Kaynakça

 • Al-Shehbaz İ.A., B. Mutlu, A. Dönmez (2007) The Brassicaceae (Cruciferae) of Turkey, Updated. Turkish J. Bot., 31,327-336.
 • Bağcı Y. 2012. Barbarea. In Guner A., Aslan, S., Ekim, T., Vural M., Babaç T. (eds) Türkiye Bitkileri Listesi. NGBB and Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Ball, P. W. (1994) Barbarea R Br. In: Flora Europea (eds. Tutin T.G., V.H. Heywood, N.A. Burges, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb), Cambridge University Press, 281-282.
 • Coode, M.J.E., Cullen, J. 1965. Barbarea R.Br. in Davis et al (Ed). Flora of Turkey and East Aegean Island, Edinburgh at the University Press. Vol.1, pp: 433-438
 • Davis P.H., R.R. Mill, K. Tan (eds) (1988) Cruciferae. Flora of Turkey and the East Aegean Island (supplement I) 10: 29-58, Edinburgh: Edinburgh University Press
 • Guner A., S. Aslan, T. Ekim, M. Vural, T. Babaç (eds) (2012) Türkiye Bitkileri Listesi. NGBB and Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Kell S.P. (2013) Barbarea bracteosa. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 15 June 2015
 • Özhatay N., Ş. Kültür (2006) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey III. Turkish J. Bot., 30, 281–316.
 • Özhatay N., Ş. Kültür, B. Gürdal (2011) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey V. Turkish J. Bot., 35, 589–624.
 • Özhatay N., Ş. Kültür, S. Aslan (2009) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey IV. Turkish J. Bot., 33, 191–226.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş. & Gürdal, B. (2013) Check-list of additional taxa to the Supplement Flora of Turkey VI. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University 43: 33–82.
 • Pignatti S. (1982) Flora d'Italia. Volume primo, Bologna, Edagricole, p. 396-397
 • Savran A., Bağcı Y., Martin E. 2009. Türkiye Barbarea (Brassicaceae) Cinsinin Revizyonu (Taxonomic revision of Barbarea in Turkey). Project no: TBAG 106T179. Published in http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=132314_07bb068276a2e79dff4918f9d24b397f Accessed on 17 June 2015
 • Ünal M., F. Özgökçe (2007) A new generic record for Turkey. Turk J. Bot., 31, 307-309.
 • Yıldırımlı Ş. (2000) Barbarea R.Br. In: Flora of Turkey and East Aegean Island (ed. Güner et al.), Edinburgh, Edinburgh University Press. Vol.11, pp: 38

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makalesi (Research Article)
Yazarlar

Ünal AKKEMİK


Hatice YILMAZ
0000-0002-4614-9447

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 66, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { jffiu199480, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2016}, volume = {66}, pages = {636 - 640}, doi = {10.17099/jffiu.28935}, title = {A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss.}, key = {cite}, author = {Akkemik, Ünal and Yılmaz, Hatice} }
APA Akkemik, Ü. & Yılmaz, H. (2016). A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss. . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 66 (2) , 636-640 . DOI: 10.17099/jffiu.28935
MLA Akkemik, Ü. , Yılmaz, H. "A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss." . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66 (2016 ): 636-640 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jffiu/issue/18907/199480>
Chicago Akkemik, Ü. , Yılmaz, H. "A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss.". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66 (2016 ): 636-640
RIS TY - JOUR T1 - A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss. AU - Ünal Akkemik , Hatice Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17099/jffiu.28935 DO - 10.17099/jffiu.28935 T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 636 EP - 640 VL - 66 IS - 2 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - doi: 10.17099/jffiu.28935 UR - https://doi.org/10.17099/jffiu.28935 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss. %A Ünal Akkemik , Hatice Yılmaz %T A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss. %D 2016 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 66 %N 2 %R doi: 10.17099/jffiu.28935 %U 10.17099/jffiu.28935
ISNAD Akkemik, Ünal , Yılmaz, Hatice . "A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss.". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 66 / 2 (Temmuz 2016): 636-640 . https://doi.org/10.17099/jffiu.28935
AMA Akkemik Ü. , Yılmaz H. A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss.. J FAC FOR ISTANBUL U. 2016; 66(2): 636-640.
Vancouver Akkemik Ü. , Yılmaz H. A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss.. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2016; 66(2): 636-640.
IEEE Ü. Akkemik ve H. Yılmaz , "A new species record for the flora of Turkey: Barbarae bracteosa Guss.", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, c. 66, sayı. 2, ss. 636-640, Tem. 2016, doi:10.17099/jffiu.28935