Cilt: 14 - Sayı: 2

Yıl: 2017

Research Article

1. Submuköz Myom Boyutu Ve Serum Hemoglobin Seviyesi Arasındaki İlişki

2. Adolesan Dönemdeki Hastaların İstemli Küretaj Sonrası Kontrasepsiyon Tercihlerinin Değerlendirilmesi

4. Endometrial Örnekleme Sonuçlarımız: 655 Olgunun Analizi

6. 22 Haftayı Geçemeyen Gebelikler

7. Perinatoloji Merkezinde Fetal Nedenlerden Dolayı Yapılan Terapötik Gebelik Terminasyonlarının Analizi

Collection

Case Report

10. Bir İnfantta Adenoviral Konjonktivit Nedeniyle Oluşan Pseudomembranların Temizlenmesi

11. Sezaryen Skar Gebeliğinde Sistemik Metotreksat ve Vajinal Misoprostol Tedavisi: Bir Olgu Sunumu