Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-7849 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi |


Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

e-ISSN 2667-7849 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi |
Kapak Resmi


Cilt 17 - Sayı 1 - 31 Mar 2020
 1. Hipotermi Tedavisi Sonrası Subkutan Yağ Dokusu Nekrozu Gözlenen Bir Yenidoğan Olgusu
  Sayfalar 315 - 317
  Demet ÇAM , Handan BEZİRGANOĞLU , Fatma SARI , Evrim ALYAMAC DİZDAR , Şerife OĞUZ , Cüneyt TAYMAN
 2. Mecker Gruber Sendromu; Yenidoğan Olgu Sunumu
  Sayfalar 318 - 319
  N.bengü KARAÇAĞLAR , Dilek DİLLİ
 3. Nadir bir preeklampsi nedeni: Komplet tip mol hidatiform ve canlı fetusun birlikte bulunduğu ikiz gebelik vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
  Sayfalar 320 - 322
  Seyit Ahmet EROL , Filiz HALICI ÖZTÜRK, Ayşe KIRBAŞ , Şevki ÇELEN , Ali Turhan ÇAĞLAR
 4. Antibiotics for transient tachypnea of newborn; are comorbidities reasons or results?
  Sayfalar 254 - 257
  Erbu YARCI , Asihan KOSE CETİNKAYA , Fuat Emre CANPOLAT
 5. Comparison of different fentanyl doses in spinal anesthesia for caesarian delivery
  Sayfalar 258 - 261
  Fatma KAVAK AKELMA , Zahide Özlem ULUBAY , Sengül ÖZMERT , Betül GÜVEN AYTAÇ , Galip ÖZMERT
 6. Comparison of PAMG-1 versus IGFBP-1 and Nitrazine in Diagnosis of Rupture of Membranes
  Sayfalar 262 - 265
  Alparslan DENİZ
 7. Evaluation of Preoperative and Postoperative Endometrial/Uterine Histopathology Results in Patients with Uterine Prolapse
  Sayfalar 266 - 268
  Sema BAKİ YILDIRIM, Özlem Koşar CAN , Burcu YILMAZ HANEGE, Vehbi Yavuz TOKGÖZ
 8. Fiziksel Aktivite ve Vücut Kitle İndeksi ile Menopozal Semptomların İlişkisi: Kesitsel Çalışma
  Sayfalar 269 - 274
  Vehbi Yavuz TOKGÖZ , Şebnem ALANYA TOSUN
 9. Güncel Obstetride Alfa-Fetoprotein Hastane Tecrübelerimiz ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Sayfalar 275 - 279
  Seyit Ahmet EROL , Şule ÖZEL , Nagihan CENGAVER , Ayşe KIRBAŞ , Yaprak USTUN
 10. İskemi/Reperfüzyon Hasarı Sonrası İloprost İle Tedavi Edilen Sıçanlarda Tuba Uterina Dokusunun Histopatolojik Değerlendirilmesi
  Sayfalar 280 - 284
  Ebru ANNAÇ , Talip KARAÇOR , Zümrüt DOĞAN
 11. Kliniğimizdeki Dört Yıllık Doğum Verileri ve Sezaryen Endikasyonlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 285 - 290
  Kazım UÇKAN , Taner UÇKAN
 12. Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ile serum lipid düzeyleri arasındaki ilişki
  Sayfalar 291 - 295
  Demet KOKANALI , Gülnur ÖZAKŞİT , Yaprak USTUN
 13. Gestasyonel ve Pregestasyonel Diyabetli Kadınlarda Peripartum Dönemde Kan Glukoz Seviyesinin Kontrolü
  Sayfalar 296 - 300
  Hüsniye BAŞER , Salih BAŞER , Bekir ÇAKIR
 14. Non-İnvaziv Prenatal Testlerde Güncel Yaklaşımlar: Hemşirelik, Danışmanlık ve Etik
  Sayfalar 301 - 304
  Nuran Nur AYPAR AKBAĞ , Merlinda ALUŞ TOKAT , Özlem Çeçe Çiçek
 15. Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar ͗ın Kadın Üreme Sistemine Etkileri
  Sayfalar 305 - 308
  Neşe ÇÖLÇİMEN
 16. Preterm Doğum Riski Olan Gebeliklerin Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
  Sayfalar 309 - 314
  Tuba AKTEPE , Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
Dizinler