Amaç

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin amacı genel obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları kitap değerlendirmesi, daha önce yayınlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular yayınlanmaktadır. Dergide obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, üroloji,dahiliye, dermatoloji, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, genetik, temel bilimler, psikoloji, ebe ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin hedef kitlesi kadın hastalıkları ve doğum ve yenidoğan uzmanları ve asistanları ile tüm ilgili branşlardaki uzmanlardır.

Kapsam

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin amacı genel obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanında uluslararası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları kitap değerlendirmesi, daha önce yayınlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular yayınlanmaktadır. Dergide obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, üroloji,dahiliye, dermatoloji, halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, genetik, temel bilimler, psikoloji, ebe ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin hedef kitlesi kadın hastalıkları ve doğum ve yenidoğan uzmanları ve asistanları ile tüm ilgili branşlardaki uzmanlardır.