Hakkında

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan, açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. 2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir. 2019 Eylül ayı itibariyle Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Şehir Hastanesi Bünyesine katıldığından 2019 Aralık itibariyle web sitemizi Dergiparka taşımış bulunmaktayız. 

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi kendi disiplini ile ilgili klinik araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve bu disiplini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmalar yayınlanır. Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Yazıların etik kaidelere uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayın için sunulan yazılar kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

2012 yılından itibaren Ulakbim TR-Dizin tarafından indekslenmektedir. 2013 yılından beri Google Scholarda yer almaktadır. H-5 indeksi 4 ; H5 Ortanca değeri 5 dir.  2018 itibariyle de DRJI indeksinde yer almış bulunmaktayız.