Cilt: 13 - Sayı: 4

Yıl: 2016

Research Article

2. İlk Trimester Gebeliklerde Subklinik Tiroid Fonksiyon Bozuklukları ve Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi

3. Endoskopik Cerrahide Kullanılan Trokar Tipleri Komplikasyon Oranlarını Etkiler mi?

4. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum: Sağlık Çalışanlarında Bir Anket Çalışması

5. Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddet Algılayışı ve Etkileyen Faktörler

7. Maternal Obezitenin Fetal Biyometrik Ölçümlerde Gözlemci İçi ve Gözlemciler Arası Farklılıklara Etkisi

8. Benign Vajinal Kistlerin Retrospektif Analizi

Collection

9. Vücut Kitle İndeksinin Doğurganlık, Gebelik ve Doğum Üzerine Etkileri

10. Vajinal Doğumun Korkulan Komplikasyonu: Omuz Distosisi

Case Report

11. What Is Your Diagnosis?

12. Torakopagus Yapışık İkizlerin Antenatal Tanısı: Olgu Sunumu