Cilt: 12 - Sayı: 6

Yıl: 2015

Research Article

1. İnfertilite Tedavisi İçin Başvuran Hastalarda Üstbiliş İşlevleri ve Anksiyete

3. Pelvik İnflamatuar Hastalık Harici Sebeplerle Çıkartılan Rahim İçi Araçlarda Mikrobiyal Kolonizasyon Durumu

5. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğum Yapan Adölesan Gebelerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçları

Collection

Case Report

7. β-hCG Sıfırlanmasına Yakın Dönemde Tubal Rüptür Gözlenen Ektopik Gebelik, Olgu Sunumu

8. Yenidoğanda Ventriküloperitoneal Şant Sonrası Hiponatremik Konvülsiyon