Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 146 - 151, 30.06.2023
https://doi.org/10.57224/jhpr.1174854

Öz

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından oluşturulan Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile cerrah hastasında oluşabilecek tıbbi hataları önleyerek hasta güvenliği sağlayan bir projedir. Cerrahi girişimler, birçok durumda hayat kurtaran veya hayatı değiştirebilen bir müdahaledir ve cerrahi hizmetlerin sağlanması son derece önemli bir durumdur. Cerrahi hizmetlerin sağlanmasının halk sağlığı üzerine olumlu etkilerine rağmen, cerrahinin kendisi de büyük bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bundan kaynaklı ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar, mortalite ve morbidite oranları birçok insanın hayatının olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Ameliyat sonrası gelişen komplikasyonların büyük bir bölümü engellenebilir durumlardır ve bundan dolayı güvenli cerrahi kontrol listesinin doğru ve etkili şekilde kullanımını arttırmak, önemini anlamak cerrahi girişim geçirecek hastaların hayatlarını kurtracaktır. Bu bağlamda yapılan bu araştırmada Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin ameliyathane biriminde öneminin incelenmesi amaçlanmıştır.

Destekleyen Kurum

YOK

Proje Numarası

YOK

Teşekkür

YOK.

Kaynakça

 • 1. Aytaçoğlu NB. Cerrahi hemşireliği ve ameliyathane hizmetleri teknikerliği ders kitabı. İstanbul: Hipokrat Yayıncılık; 2019.
 • 2. Akın B, Boyacı B, Özcan S, Tanrıöver F. Bir devlet hastanesinde güvenli cerrahi kontrol formunun kullanımının değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum 2020; 30(2):108-113.
 • 3. Weiser T, Regenbogen SE, Thompson KD, Haynes AB, Lipsitz SR, Berry WR et all. An estimation of the global volume of surgery: A modelling strategy based on available data. The Lancet Volume 2008; 372(9633): 139-144.
 • 4. Sparkes D, Rylah B. The World Health Organization surgical safety checklist. Br J Hosp Med (Lond) 2010; 71(5):276-80.
 • 5. Tang R, Ranmuthugala G, Cunningham F.Surgical safety checklists: a review. ANZ J Surg 2014; 84(3):148-154.
 • 6. Irmak B, Bölükbaş N. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulaması: Türkiye Örneği.
 • 7. Candaş B, Gürsoy A. Ameliyathanede hasta güvenliği: cerrahi ekibin güvenli cerrahi kontrol listesinin uygulamasına ilişkin düşünceleri. 9.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı; 2015. s.524.
 • 8. Candaş B, Gürsoy A. Cerrahide hasta güvenliği: güvenli cerrahi kontrol listesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2015; 3(1), 40-50.
 • 9. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkalığı, Cerrahide bilinen 10 gerçek. Erişim tarihi: 10 Haziran 2022, Erişim adresi: https://kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=225
 • 10. Karayurt Ö, Damar TH, Bilik Ö, Özdöker S, Dura M. Ameliyathanede hasta güvenliği kültürünün ve güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımının incelenmesi. ACU Sağlık Bil Derg 2017; 8(1):16-23.
 • 11. Steelman VM, Graling PR. Top 10 patient safety issues: what more can we do? AORN Journal 2013; 97(6), 679–701.
 • 12. Daniels SM. Protecting patients from harm: Improving hospital care for surgical patients. Nursing 2007; 37(8): 36-41.
 • 13. Bektaş G, Ameliyathane ekibinin güvenli cerrahi konusunda görüş ve uygulamalarının belirlenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Yurtdışı Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kıbrıs, 2015.
 • 14. Gürel A, Ameliyathanede hasta güvenliğine ilişkin ameliyathane hemşiresinin rolü. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, 2012.
 • 15. Özkan D, Güvenli cerrahi kontrol listesi konusunda ameliyathane ekibinin düşüncelerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2012.
 • 16. Ertan A, Adli Tıp Kurumu’nda değerlendirilen olgularda saptanan anestezi hataları ve önlenebilirliği. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2006.
 • 17. Ertem G, Oksel E, Akbıyık A. Hatalı tıbbi uygulamalar (malpraktis) ile ilgili retrospektif bir inceleme. Dirim Tıp Dergisi 2009; 84(1):1-10.
 • 18 Öztürk G, Cerrahi hemşirelerinin güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımına ilişkin bilgi ve tutumları. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2022.
 • 19. The Lancet. Patient safety: too little, but not too late. Lancet (London, England) 2019; 394:(10202), 895.
 • 20. Hurlbert SN, Garrett J. Improving Operating Room Safety. Patient Safety in Surgery 2009; 3(25): 1-6
 • 21. Borchard A, Schwappach DL, Barbir A, Bezzola P. A systematic review of the effectiveness, compliance, and critical factors for implementation of safety checklists in surgery. Ann Surg 2012; 256(6):925-933.
 • 22. Andel C, Dawidow SL, Hollander M, Moreno DA. The economics of health care quality and medical errors. Journal of Health Care Finance 2012; 39(1): 39-50
 • 23. Zahiri HR, Stromberg J, Skupsky H, Knepp EK, Folstein M, Silverman R, Singh D. Prevention of 3 "never events" in the operating room: Fires, gossypiboma, and wrong-site surgery. Surgical Innovation. 2011; 18(1): 55-60.
 • 24. Uçak H. Ameliyathanede yönetim-organizasyon&cerrahi uygulamalar. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri; 2021.
 • 25. Kapkıran G, Bülbüloğlu S, Eti Aslan F. Ameliyathanede hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, medikal hatalar ve istenmeyen olaylar. Journal of Health and Nursing Management 2018; 5(2):132-140
 • 26. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP et all. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med 2009;360(5): 491-9.
 • 27. Ragusa PS, Bitterman A, Auerbach B, Healy WA 3rd. Effectiveness of surgical safety checklists in ımproving patient safety. Orthopedics 2016; 39(2):e307-10.
 • 28. Badir A, Herdman EA. Critical care nurses’ perceptions of patient safety in Turkey. J Nurs Care Qual 2005; 23(4): 375-378.
 • 29. Pimentel MPT, Choi S, Fiumara K, Kachalia A, Urman RD. Safety culture in the operating room: Variability among perioperative healthcare workers. Journal of Patient Safety 2017;17(6):412-416.
 • 30. Mallouli M, Tlili MA, Aouicha W, Ben Rejeb M, Zedini C, Salwa A et all. Assessing patient safety culture in Tunisian operating rooms: A multicenter study. Journal of the International Society for Quality in Health Care 2017;29(2):176–182.
 • 31. Carvalho PA, Göttems LBD, Pires MRGM, Oliveira MLCD. Safety culture in the operatingroom of a public hospital in the perception of health care professionals. Revistalatino-Americana de Enfermagem 2015;23(6): 1041-1048.
 • 32. Uğur E, Kara S, Yıldırım S, Akbal E. Medical errors and patient safety in the operating room. Journal of the Pakistan Medical Association 2016; 66(5):593–597.
 • 33. Kesgin V, Kurtuluş İ, Dinç Y. Güvenli cerrahi kontrol listesinin ekip çalışması üzerindeki etkisi ve kullanım engelleri. Sağ. Perf. Kal. Derg 2017;(13): 19-35
 • 34. Cheek DJ, Jones TS. Safe surgery initiative saves lives. Nursing 2009;39(8):14–15.
 • 35. Çakır A, Hasta güvenliği kültürü ile kalite yönetim sistemi arasındaki ilişkinin analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2007.
 • 36. Fourcade A, Blache JL, Grenier C, Bourgain J, Minvielle E. Barriers to staff adoption of a surgical safety checklist. BMJ quality & safety 2012; 21(3):191–197
 • 37.Lepanluoma M, Takala R, Kotkansalo A, Rahi M, Ikonen TS. Surgical safety checklist is associated with improved operating room safety culture, reduced wound complications, and unplanned readmissions in a pilot study in neurosurgery. Scandinavian Journal of Surgery 2013; 103(1): 66-72.
 • 38. de Vries EN, Prins HA, Crolla RM, den Outer AJ, van Andel G, van Helden SH et all. Effect of a comprehensive surgical safety system on patient outcomes. N Engl J Med 2010; 363(20):1928-37.
 • 39. Hadary S, Sallam M, Salem SS, Zaki H. Impact of a World Health Organization (WHO) surgical safety checklist implementation during urgent operations on compliance with basic standards of care and occurrence of complications. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare 2014; 4(2): 20-26.

A VİTAL LİST İN THE OPERATİNG ROOM: SAFE SURGERY CHECKLİST

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 146 - 151, 30.06.2023
https://doi.org/10.57224/jhpr.1174854

Öz

The Safe Surgery Checklist created by the World Health Organization (WHO) is a project that ensures patient safety by preventing medical errors that may occur in the surgeon patient with the safety precautions to be taken before, during and after the surgery. Surgical interventions are life-saving or life-changing interventions in many cases, and the provision of surgical services is extremely important. Despite the positive effects of providing surgical services on public health, surgery itself is a major risk factor. Therefore, postoperative complications, mortality and morbidity rates show that many people's lives are adversely affected. Most of the post-operative complications are preventable, and therefore, increasing the correct and effective use of the safe surgical checklist and understanding its importance will save the lives of patients who will undergo surgical intervention. In this context, this study aimed to examine the importance of the Safe Surgery Checklist in the operating room unit.

Proje Numarası

YOK

Kaynakça

 • 1. Aytaçoğlu NB. Cerrahi hemşireliği ve ameliyathane hizmetleri teknikerliği ders kitabı. İstanbul: Hipokrat Yayıncılık; 2019.
 • 2. Akın B, Boyacı B, Özcan S, Tanrıöver F. Bir devlet hastanesinde güvenli cerrahi kontrol formunun kullanımının değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum 2020; 30(2):108-113.
 • 3. Weiser T, Regenbogen SE, Thompson KD, Haynes AB, Lipsitz SR, Berry WR et all. An estimation of the global volume of surgery: A modelling strategy based on available data. The Lancet Volume 2008; 372(9633): 139-144.
 • 4. Sparkes D, Rylah B. The World Health Organization surgical safety checklist. Br J Hosp Med (Lond) 2010; 71(5):276-80.
 • 5. Tang R, Ranmuthugala G, Cunningham F.Surgical safety checklists: a review. ANZ J Surg 2014; 84(3):148-154.
 • 6. Irmak B, Bölükbaş N. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulaması: Türkiye Örneği.
 • 7. Candaş B, Gürsoy A. Ameliyathanede hasta güvenliği: cerrahi ekibin güvenli cerrahi kontrol listesinin uygulamasına ilişkin düşünceleri. 9.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı; 2015. s.524.
 • 8. Candaş B, Gürsoy A. Cerrahide hasta güvenliği: güvenli cerrahi kontrol listesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2015; 3(1), 40-50.
 • 9. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkalığı, Cerrahide bilinen 10 gerçek. Erişim tarihi: 10 Haziran 2022, Erişim adresi: https://kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=225
 • 10. Karayurt Ö, Damar TH, Bilik Ö, Özdöker S, Dura M. Ameliyathanede hasta güvenliği kültürünün ve güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımının incelenmesi. ACU Sağlık Bil Derg 2017; 8(1):16-23.
 • 11. Steelman VM, Graling PR. Top 10 patient safety issues: what more can we do? AORN Journal 2013; 97(6), 679–701.
 • 12. Daniels SM. Protecting patients from harm: Improving hospital care for surgical patients. Nursing 2007; 37(8): 36-41.
 • 13. Bektaş G, Ameliyathane ekibinin güvenli cerrahi konusunda görüş ve uygulamalarının belirlenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Yurtdışı Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kıbrıs, 2015.
 • 14. Gürel A, Ameliyathanede hasta güvenliğine ilişkin ameliyathane hemşiresinin rolü. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, 2012.
 • 15. Özkan D, Güvenli cerrahi kontrol listesi konusunda ameliyathane ekibinin düşüncelerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2012.
 • 16. Ertan A, Adli Tıp Kurumu’nda değerlendirilen olgularda saptanan anestezi hataları ve önlenebilirliği. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2006.
 • 17. Ertem G, Oksel E, Akbıyık A. Hatalı tıbbi uygulamalar (malpraktis) ile ilgili retrospektif bir inceleme. Dirim Tıp Dergisi 2009; 84(1):1-10.
 • 18 Öztürk G, Cerrahi hemşirelerinin güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımına ilişkin bilgi ve tutumları. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2022.
 • 19. The Lancet. Patient safety: too little, but not too late. Lancet (London, England) 2019; 394:(10202), 895.
 • 20. Hurlbert SN, Garrett J. Improving Operating Room Safety. Patient Safety in Surgery 2009; 3(25): 1-6
 • 21. Borchard A, Schwappach DL, Barbir A, Bezzola P. A systematic review of the effectiveness, compliance, and critical factors for implementation of safety checklists in surgery. Ann Surg 2012; 256(6):925-933.
 • 22. Andel C, Dawidow SL, Hollander M, Moreno DA. The economics of health care quality and medical errors. Journal of Health Care Finance 2012; 39(1): 39-50
 • 23. Zahiri HR, Stromberg J, Skupsky H, Knepp EK, Folstein M, Silverman R, Singh D. Prevention of 3 "never events" in the operating room: Fires, gossypiboma, and wrong-site surgery. Surgical Innovation. 2011; 18(1): 55-60.
 • 24. Uçak H. Ameliyathanede yönetim-organizasyon&cerrahi uygulamalar. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri; 2021.
 • 25. Kapkıran G, Bülbüloğlu S, Eti Aslan F. Ameliyathanede hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, medikal hatalar ve istenmeyen olaylar. Journal of Health and Nursing Management 2018; 5(2):132-140
 • 26. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP et all. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med 2009;360(5): 491-9.
 • 27. Ragusa PS, Bitterman A, Auerbach B, Healy WA 3rd. Effectiveness of surgical safety checklists in ımproving patient safety. Orthopedics 2016; 39(2):e307-10.
 • 28. Badir A, Herdman EA. Critical care nurses’ perceptions of patient safety in Turkey. J Nurs Care Qual 2005; 23(4): 375-378.
 • 29. Pimentel MPT, Choi S, Fiumara K, Kachalia A, Urman RD. Safety culture in the operating room: Variability among perioperative healthcare workers. Journal of Patient Safety 2017;17(6):412-416.
 • 30. Mallouli M, Tlili MA, Aouicha W, Ben Rejeb M, Zedini C, Salwa A et all. Assessing patient safety culture in Tunisian operating rooms: A multicenter study. Journal of the International Society for Quality in Health Care 2017;29(2):176–182.
 • 31. Carvalho PA, Göttems LBD, Pires MRGM, Oliveira MLCD. Safety culture in the operatingroom of a public hospital in the perception of health care professionals. Revistalatino-Americana de Enfermagem 2015;23(6): 1041-1048.
 • 32. Uğur E, Kara S, Yıldırım S, Akbal E. Medical errors and patient safety in the operating room. Journal of the Pakistan Medical Association 2016; 66(5):593–597.
 • 33. Kesgin V, Kurtuluş İ, Dinç Y. Güvenli cerrahi kontrol listesinin ekip çalışması üzerindeki etkisi ve kullanım engelleri. Sağ. Perf. Kal. Derg 2017;(13): 19-35
 • 34. Cheek DJ, Jones TS. Safe surgery initiative saves lives. Nursing 2009;39(8):14–15.
 • 35. Çakır A, Hasta güvenliği kültürü ile kalite yönetim sistemi arasındaki ilişkinin analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2007.
 • 36. Fourcade A, Blache JL, Grenier C, Bourgain J, Minvielle E. Barriers to staff adoption of a surgical safety checklist. BMJ quality & safety 2012; 21(3):191–197
 • 37.Lepanluoma M, Takala R, Kotkansalo A, Rahi M, Ikonen TS. Surgical safety checklist is associated with improved operating room safety culture, reduced wound complications, and unplanned readmissions in a pilot study in neurosurgery. Scandinavian Journal of Surgery 2013; 103(1): 66-72.
 • 38. de Vries EN, Prins HA, Crolla RM, den Outer AJ, van Andel G, van Helden SH et all. Effect of a comprehensive surgical safety system on patient outcomes. N Engl J Med 2010; 363(20):1928-37.
 • 39. Hadary S, Sallam M, Salem SS, Zaki H. Impact of a World Health Organization (WHO) surgical safety checklist implementation during urgent operations on compliance with basic standards of care and occurrence of complications. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare 2014; 4(2): 20-26.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Derleme
Yazarlar

Büşra Ergen 0000-0001-5223-3787

Dilek Yııldırım Tank Bu kişi benim 0000-0001-7966-5395

Proje Numarası YOK
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 13 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ergen, B., & Yııldırım Tank, D. (2023). AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 5(2), 146-151. https://doi.org/10.57224/jhpr.1174854
AMA Ergen B, Yııldırım Tank D. AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ. Sağlık Pro Arş Dergisi. Haziran 2023;5(2):146-151. doi:10.57224/jhpr.1174854
Chicago Ergen, Büşra, ve Dilek Yııldırım Tank. “AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5, sy. 2 (Haziran 2023): 146-51. https://doi.org/10.57224/jhpr.1174854.
EndNote Ergen B, Yııldırım Tank D (01 Haziran 2023) AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5 2 146–151.
IEEE B. Ergen ve D. Yııldırım Tank, “AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ”, Sağlık Pro Arş Dergisi, c. 5, sy. 2, ss. 146–151, 2023, doi: 10.57224/jhpr.1174854.
ISNAD Ergen, Büşra - Yııldırım Tank, Dilek. “AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 5/2 (Haziran 2023), 146-151. https://doi.org/10.57224/jhpr.1174854.
JAMA Ergen B, Yııldırım Tank D. AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ. Sağlık Pro Arş Dergisi. 2023;5:146–151.
MLA Ergen, Büşra ve Dilek Yııldırım Tank. “AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ”. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, c. 5, sy. 2, 2023, ss. 146-51, doi:10.57224/jhpr.1174854.
Vancouver Ergen B, Yııldırım Tank D. AMELİYATHANEDE HAYATİ BİR LİSTE: GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ. Sağlık Pro Arş Dergisi. 2023;5(2):146-51.

SAĞLIK PROFESYONELLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / JOURNAL OF HEALTH PROFESSIONALS RESEARCH /J HEALTH PRO RES