Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Elderly Care Services

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 6, 15.03.2019
https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.44

Öz

Today, science and technology are developing rapidly and

enormous progress is being made. With this progress, early

diagnosis and treatment methods have improved, deaths due to

diseases have decreased, life expectancy at birth has increased,

and the standard of living has increased. As a result, the aging

population has been increasing since the second half of the 20th

century. This situation does not only have a demographic problem,

the production of the policies concerning the elderly, it is necessary

to make the necessary arrangements. When we look at the

demographic data, we see that the elderly population is increasing

rapidly in our country. Therefore, this case shows us that we started

to become an aging country’s situation needs to be considered for.

In this article, the characteristics of the country examples

and the elderly care services in the world are mentioned. They

are given information about elderly care services in Turkey. It is

tried to draw attention to the importance of the subject and to raise

awareness about this issue.

Kaynakça

 • 1. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar,2017.www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27595 [ErişimTarihi:24.05.2018]
 • 2. Akın B, Seviğ Ü, Karataş N. Türkiye’de Gerontoloji Hemşireliği Eğitimi (1): Bir Sertifika Programı Geliştirme Çalışması Programın Dayandığı Temeller, Deneyimler ve Eğitim Programı Önerisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2001; 5: 33–39.
 • 3. Altay B, Emiroğlu O N, Yaşlılık Hizmetleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 2005; 22(4): 165–170.
 • 4. Akgün S. Dünyada ve Türkiye’de Yaşlı Nüfus Eğilimi, Sorunları ve İyileşme Önerileri. Türk Geriatri Dergisi 2004;7: 105–110.
 • 5. DPT , 2007; 10.
 • 6. Turaman C, Yaşlı Sağlığı Hizmetlerinin Birinci Basamakta Planlanması, Geriatri 2014; (1): 22-27.
 • 7. Büken N. Ö, Büken E,Yaşlanma Olgusu ve Tıp Etiği, Geriatri, Turkish Journal of Geriatrics, 2003; 6 (2): 75-79.
 • 8. Factor A, Parker M. Managing Chronic Diseases. 2010.
 • 9. Okumuş H, III. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Bakımı, I.Ulusal Geriatri Kongresi Bildiri Kitabı, 2002; 30 Ekim – 3 Kasım.
 • 10. https://eldercare.acl.gov/Public/Resources/Factsheets/Hospice_Care.aspx [Erişim Tarihi: 05.06.2018]
 • 11. http://elderlyservices.org/ [Erişim Tarihi: 05.06.2018]
 • 12. http//www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query. [Erişim Tarihi:05.06.2018]
 • 13. Altuntaş M, Yılmazer TT, Güçlü Y A, Öngel K, Evde Sağlık Hizmeti ve Günümüzdeki Uygulama Şekilleri, Tepecik Eğitim Hastanesi. Dergisi. 2010; 20 (3): 153-8.
 • 14. Altay B, Emiroğlu ON, Yaşlılık Hizmetleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 2005; 22(4): 165–170
 • 15. Fletcher K, Westley CJ. Elderly Health. in: Stanhope M,Lancaster J (eds.) Community Public Health Nursing, 4th ed.Printed in The United States of America, 2000;597–613
 • 16. Kuzgun İ K, Nüfusun Yaşlanmasının İş Gücü Arzına Etkisi. Geriatri, 2002; 5 (1):38.
 • 17. https://geriatrics.ucsf.edu/care/over60.html [Erişim Tarihi:05.06.2018]
 • 18. Güngör, C. Yaşlı Bakımevleri ve Tasarım Prensipleri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 2002; 30-31.
 • 19. Biçer H. Sosyal Sorunlar Çerçevesinde Yaşlılar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2002; (102-103-106-107).
 • 20. Sundström, G. ve Johansson L.. The Changing Balance of Government and Family in Care for the Elderly in Sweden and Other European Countries. Australasian Journal on Ageing, 2005; 24 (5-11).
 • 21. Altan Ö, Şişman Y, Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Kamu-İş. 2003; 7(2).
 • 22. Kural F. Türkiye’de Müşteri İlişkilerinin Huzurevi İşletmeciliğine Etkisi ve Huzurevlerine Dair Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 2001; 6, 18-31.
 • 23. Sevim K, Hollanda’da Yaşlı Bakım Hizmetleri, Sosyal Çalışma Dergisi, 2017; 1(1), 55-63.
 • 24. Sezgin G, Councıl Of International Fellowship Cıf Hollanda Mesleki ve Kültürel Değişim Programı, Yaşlılık ve Özürlülük Alanı, 2001.
 • 25. Karakuş B, Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım İhtiyacı, Tespit ve Öneriler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2015.
 • 26. TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990, TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000-2007, TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2017, TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2023- 2080.
 • 27. Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • 28. Pınar R, Türkiye’de Evde Bakımda Mevcut Durum, 2010.http://www.akademikgeriatri.org/files/Akademik_Geriatri_2010/Konusma_Metinleri/16.pdf) [Erişim Tarihi:15.05.2019]

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 6, 15.03.2019
https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.44

Öz

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji tıpta önemli

ilerlemelere neden olmaktadır. Erken tanı ve tedavi yöntemleri

gelişmiş, hastalıklara bağlı ölümler azalmış, doğumda beklenen

yaşam süresi artmış, bireylerin yaşam standardı yükselmiştir. 20.

yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya nüfusunun yaşlanma

eğiliminin arttığı gözlenmektedir. Bu sonuç sadece demografik

bir durum değildir. Yaşlı nüfusun artması ile birlikte yaşlılarla

ilgili politikaların üretilmesi ve sosyal düzenlemelerin yapılması

gerekmektedir. Demografik verilere bakıldığında ülkemizde de

yaşlı nüfusunun hızla arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu durum

yaşlılığın ülkemiz için de üzerinde düşünülmesi gereken bir durum

haline gelmeye başladığını bize göstermektedir.

Bu makalede, ülke örnekleri ile dünyadaki yaşlı bakım

hizmetlerinin özelliklerine değinilmiştir. Türkiye’deki yaşlı bakım

hizmetleri hakkında bilgi verilerek konunun önemine dikkat

çekmeye ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • 1. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Yaşlılar,2017.www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=27595 [ErişimTarihi:24.05.2018]
 • 2. Akın B, Seviğ Ü, Karataş N. Türkiye’de Gerontoloji Hemşireliği Eğitimi (1): Bir Sertifika Programı Geliştirme Çalışması Programın Dayandığı Temeller, Deneyimler ve Eğitim Programı Önerisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2001; 5: 33–39.
 • 3. Altay B, Emiroğlu O N, Yaşlılık Hizmetleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 2005; 22(4): 165–170.
 • 4. Akgün S. Dünyada ve Türkiye’de Yaşlı Nüfus Eğilimi, Sorunları ve İyileşme Önerileri. Türk Geriatri Dergisi 2004;7: 105–110.
 • 5. DPT , 2007; 10.
 • 6. Turaman C, Yaşlı Sağlığı Hizmetlerinin Birinci Basamakta Planlanması, Geriatri 2014; (1): 22-27.
 • 7. Büken N. Ö, Büken E,Yaşlanma Olgusu ve Tıp Etiği, Geriatri, Turkish Journal of Geriatrics, 2003; 6 (2): 75-79.
 • 8. Factor A, Parker M. Managing Chronic Diseases. 2010.
 • 9. Okumuş H, III. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Bakımı, I.Ulusal Geriatri Kongresi Bildiri Kitabı, 2002; 30 Ekim – 3 Kasım.
 • 10. https://eldercare.acl.gov/Public/Resources/Factsheets/Hospice_Care.aspx [Erişim Tarihi: 05.06.2018]
 • 11. http://elderlyservices.org/ [Erişim Tarihi: 05.06.2018]
 • 12. http//www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query. [Erişim Tarihi:05.06.2018]
 • 13. Altuntaş M, Yılmazer TT, Güçlü Y A, Öngel K, Evde Sağlık Hizmeti ve Günümüzdeki Uygulama Şekilleri, Tepecik Eğitim Hastanesi. Dergisi. 2010; 20 (3): 153-8.
 • 14. Altay B, Emiroğlu ON, Yaşlılık Hizmetleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 2005; 22(4): 165–170
 • 15. Fletcher K, Westley CJ. Elderly Health. in: Stanhope M,Lancaster J (eds.) Community Public Health Nursing, 4th ed.Printed in The United States of America, 2000;597–613
 • 16. Kuzgun İ K, Nüfusun Yaşlanmasının İş Gücü Arzına Etkisi. Geriatri, 2002; 5 (1):38.
 • 17. https://geriatrics.ucsf.edu/care/over60.html [Erişim Tarihi:05.06.2018]
 • 18. Güngör, C. Yaşlı Bakımevleri ve Tasarım Prensipleri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 2002; 30-31.
 • 19. Biçer H. Sosyal Sorunlar Çerçevesinde Yaşlılar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2002; (102-103-106-107).
 • 20. Sundström, G. ve Johansson L.. The Changing Balance of Government and Family in Care for the Elderly in Sweden and Other European Countries. Australasian Journal on Ageing, 2005; 24 (5-11).
 • 21. Altan Ö, Şişman Y, Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Kamu-İş. 2003; 7(2).
 • 22. Kural F. Türkiye’de Müşteri İlişkilerinin Huzurevi İşletmeciliğine Etkisi ve Huzurevlerine Dair Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 2001; 6, 18-31.
 • 23. Sevim K, Hollanda’da Yaşlı Bakım Hizmetleri, Sosyal Çalışma Dergisi, 2017; 1(1), 55-63.
 • 24. Sezgin G, Councıl Of International Fellowship Cıf Hollanda Mesleki ve Kültürel Değişim Programı, Yaşlılık ve Özürlülük Alanı, 2001.
 • 25. Karakuş B, Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım İhtiyacı, Tespit ve Öneriler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2015.
 • 26. TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990, TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2000-2007, TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2017, TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2023- 2080.
 • 27. Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • 28. Pınar R, Türkiye’de Evde Bakımda Mevcut Durum, 2010.http://www.akademikgeriatri.org/files/Akademik_Geriatri_2010/Konusma_Metinleri/16.pdf) [Erişim Tarihi:15.05.2019]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Mart 2019
Bölüm Derleme
Yazarlar

Asu GÜRER (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Fidan KÜDÜR ÇIRPAN Bu kişi benim
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nazan ATALAN ÖZLEN Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jhse630372, journal = {Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8285}, address = {shmyo.dergi@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {1 - 6}, doi = {10.35333/JOHSE.2019.44}, title = {Yaşlı Bakım Hizmetleri}, key = {cite}, author = {Gürer, Asu and Küdür Çırpan, Fidan and Atalan Özlen, Nazan} }
APA Gürer, A. , Küdür Çırpan, F. & Atalan Özlen, N. (2019). Yaşlı Bakım Hizmetleri . Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi , 3 (1) , 1-6 . DOI: 10.35333/JOHSE.2019.44
MLA Gürer, A. , Küdür Çırpan, F. , Atalan Özlen, N. "Yaşlı Bakım Hizmetleri" . Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 (2019 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhse/issue/49360/630372>
Chicago Gürer, A. , Küdür Çırpan, F. , Atalan Özlen, N. "Yaşlı Bakım Hizmetleri". Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 (2019 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlı Bakım Hizmetleri AU - Asu Gürer , Fidan Küdür Çırpan , Nazan Atalan Özlen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35333/JOHSE.2019.44 DO - 10.35333/JOHSE.2019.44 T2 - Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-8285 M3 - doi: 10.35333/JOHSE.2019.44 UR - https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.44 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi Yaşlı Bakım Hizmetleri %A Asu Gürer , Fidan Küdür Çırpan , Nazan Atalan Özlen %T Yaşlı Bakım Hizmetleri %D 2019 %J Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi %P -2636-8285 %V 3 %N 1 %R doi: 10.35333/JOHSE.2019.44 %U 10.35333/JOHSE.2019.44
ISNAD Gürer, Asu , Küdür Çırpan, Fidan , Atalan Özlen, Nazan . "Yaşlı Bakım Hizmetleri". Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi 3 / 1 (Mart 2019): 1-6 . https://doi.org/10.35333/JOHSE.2019.44
AMA Gürer A. , Küdür Çırpan F. , Atalan Özlen N. Yaşlı Bakım Hizmetleri. JOHSE. 2019; 3(1): 1-6.
Vancouver Gürer A. , Küdür Çırpan F. , Atalan Özlen N. Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi. 2019; 3(1): 1-6.
IEEE A. Gürer , F. Küdür Çırpan ve N. Atalan Özlen , "Yaşlı Bakım Hizmetleri", Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 1-6, Mar. 2019, doi:10.35333/JOHSE.2019.44