Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Hakları: Journal of Health Services and Education’nın basılı ve web ortamında yayınlanan yazı, resim, şekil, tablo ve uygulamalar yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıtayla basılamaz. Bilimsel amaçlarla kaynak göstermek kaydıyla özetleme ve alıntı yapılabilir.
Periyodu: Yılda 2 sayı olarak Mart ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır.