Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 51 - 58 2020-04-23

Karayollarında Kullanılan Değişken Mesaj Sistemlerinin Trafik Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi

Fatih ERGEZER [1] , Serdal TERZİ [2] , Ekinhan ERİŞKİN [3] , Sebnem KARAHANCER [4]


Yolcu bilgilendirme sistemleri, trafik güvenliği ve trafik yönetimi konularında akıllı ulaşım sistemleri kapsamında değerlendirilen önemli bir konudur. Bu çalışmada, literatürde bulunan karayolu ağlarındaki yolcu bilgilendirme sistemlerinden olan değişken mesaj sistemlerini konu alan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda değişken mesaj sistemleri ile trafik güvenliği arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk kısmında değişken mesaj sistemlerinin tanımlanması, tarihçesi, önemi hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci kısımda değişken mesaj sistemlerinin trafik güvenliği bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır. Üçüncü kısımda ise Türkiye’de değişken mesaj sistemlerine olan gereksinimler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak değişken mesaj sistemlerinin önemi ortaya konmuş, kaza potansiyeli fazla olan yol kesimlerinde uygulanması tavsiye edilmiştir.
Akıllı ulaşım sistemleri, Değişken mesaj sistemleri, Trafik güvenliği
 • Akar, T., Öztürk, E. A., (2017). Karayolu Ağında Kullanılan Değişken Mesaj İşaretlerine Yönelik Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5(2), 73-85.
 • Al-Ghamdi, A. S., (2007). Experimental evaluation of fog warning system. Accident Analysis and Prevention, 39(6), 1065-1072.
 • Balz, W. (2003). Dynamic traffic information tables: Possibilities of use and their limits. Transportation research board, 47(5), 250-253.
 • Chatterjee, K., & Mcdonald, M. (2004). Effectiveness of using variable message signs to disseminate dynamic traffic information: Evidence from field trails in European cities. Transport Reviews, 24(5), 559-585.
 • Conference of European Directors of Roads (CEDR), (2009). VMS harmonization in Europe. CEDR report.
 • Cooper, B.R., Sawyer, H., (1993). Assessment of M25 automatic fog-warning system. Crowthorne: Transport Research Laboratory. (Final report, Project Report 16).
 • El Esawey, M., Walker, S., Sowers, C., Sengupta, J., (2019). Safety assessment of the integration of road weather information systems and variable message signs in British Columbia. Transportation research record, 2673(4), 305-313.
 • Erke, A., Sagberg, F., Hagman, R. (2007). Effects of route guidance variable message signs (VMS) on driver behaviour. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 10(6), 447-457.
 • Filippi, F., Guerriero, G., Cecconi, C., Mantovani, G., (1989). Traffic monitoring and information technology: the case of the Perugia urban freeway. In Second International Conference on Road Traffic Monitoring, 108-112, IET.
 • Ghosh, B., Zhu, Y., Dauwels, J., (2018). Effectiveness of VMS Messages in Influencing the Motorists' Travel Behaviour. 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) (pp. 837-842). IEEE.
 • Giaever, T., (1996). Traffic flow and road user information on E18 in the county of Vestfold, Norway. Recording of traffic data- information about delays and alternative routes. Sintef civil and environment engineering, Transport engineering, Norway.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), (2019). Erişim tarihi: 10.02.2020. http://yol.kgm.gov.tr/KazaKaraNoktaWeb/
 • Kraan, M., Van der Zijpp, N., Tutert, B., Vonk, T., Van Megen, D. (1999). Evaluating networkwide effects of variable message signs in the Netherlands. Transportation Research Record, 1689(1), 60-67.
 • Luoma, J., Rama, P., (2001). Comprehension of pictograms for variable message signs. Transportation research board, Traffic engineering and control.
 • Mostafa, A. K., Said, D. G., Omar, O. O., Gadallah, A. A., (2016). TRA-941: Effectiveness of variable message signs in improving the road network through route guidance.
 • Peng, Z. R., Guequierre, N., Blakeman, J. C., (2004). Motorist response to arterial variable message signs. Transportation research record, 1899(1), 55-63.
 • Rama, P., Kulmala, R., (2000). Effects of variable message signs for slippery road conditions on driving speed and headways. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 3(2), 85-94.
 • U.S Department of Transportation Federal Highway Administration (FHWA), (2020). Erişim tarihi: 03.01.2020, https://highways.dot.gov/
 • Ulaştırma, Denzicilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB), (2018). Akıllı ulaşım sistemleri çalıştayı bildiriler kitabı. Erişim tarihi: 04.02.2020. https://www.uab.gov.tr/uploads/pages/bakanlik-raporlari/akilli-ulasim-sistemleri-calistayi-bildiriler-kitabi.pdf
 • Van den Hoogen, E., Smulders, S. (1994). Control by variable speed signs: Results of the Dutch experiment. Seventh international conference on road traffic monitoring and control, 26-28 April, London, UK.
 • Wikipedia, 2020. List of countries by traffic-related death rate. Erişim tarihi: 07.02.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate
 • World Health Organization (WHO), (2018). Global status report on road safety 2018. pp: 424.
 • Wu, Y., Abdel-Aty, M., Park, J., Selby, R. M., (2018). Effects of real-time warning systems on driving under fog conditions using an empirically supported speed choice modeling framework. Transportation research part C: emerging technologies, 86, 97-110.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8034-5743
Yazar: Fatih ERGEZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4776-824X
Yazar: Serdal TERZİ
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0087-0933
Yazar: Ekinhan ERİŞKİN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7734-2365
Yazar: Sebnem KARAHANCER
Kurum: ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 11 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2020

APA Ergezer, F , Terzi, S , Erişkin, E , Karahancer, S . (2020). Karayollarında Kullanılan Değişken Mesaj Sistemlerinin Trafik Güvenliği Bakımından Değerlendirilmesi . Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi , 3 (1) , 51-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitsa/issue/53369/681364