PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 1, 01.05.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı FATİH Projesinin pilot uygulama sürecinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Nitel araştırma yöntemine göre desenlenmiş araştırmada Ankara, Uşak, Karaman ve Mersin illerindeki beş pilot uygulama okulunda toplam 52 öğretmenle odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmeleri sonucunda proje kapsamında sağlanan teknolojiler içerisinde etkileşimli tahta öğretmenler tarafından en sık kullanılan teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik ilgi ve tutumları, farklı kaynaklara ve ders içeriklerine erişimleri ile teknoloji kullanım yeterliklerinin etkileşimli tahtaların kullanımında farklılık yarattığı belirlenmiştir. Öğretmenler proje ile zamandan tasarruf sağladıklarını, ders aktarımlarının hızlandığını bu nedenle farklı etkinlikler için zaman kazandıklarını, fiziksel olarak daha az yorulduklarını, kaynaklarının arttığını ve çeşitlendiği belirtmişlerdir. Ancak öğretmenler göz temasının azalması ve öğrencilerin tablet bilgisayarlara ilgilerinden dolayı sınıf yönetimlerinin zorlaştığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler FATİH Projesiyle birlikte teknoloji yeterliklerinin arttığı ve okullarında teknoloji kullanımı konusunda paydaşlar arasında gerçekleşen bir dayanışmanın olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmenler bu proje ile birlikte okullarının tanınırlığının ve bilinirliğinin arttığını, okullarına farklı amaçlarla ziyaretlerin gerçekleştiğini, okula karşı talebin arttığını dolayısıyla öğrenci sayılarında artış meydana geldiğini dile getirmişlerdir. Ayrıca araştırmada proje ile teknoloji kullanımı bağlamında öğretmen-öğretmen, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasında bir etkileşim ve dayanışma kültürünün oluştuğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N., & Sarıçayır, S. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-471.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. & Seferoğlu, S. S. (2012, Şubat). Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak, Türkiye
 • Bulut, İ., & Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12 (1), 227-240.
 • Dursun, Ö.Ö., Kuzu, A., Kurt, A.A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.
 • Erduran, A. & Tataroglu, B. (2009). Comparison of the science and mathematics teachers’ opinions on the usage of interactive whiteboard in education. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009). Ankara.
 • Gregory, K. S. (2009). Lived experience of primary teachers using interactive whiteboards in their classroom (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Oklahoma State University, Stillwater.
 • Gursul, F., & Tozmaz, G. B. (2010). Which one is smarter? Teacher or board. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5731–5737.
 • Gürol, M., Donmuş, V., & Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 3(3).
 • Jamerson, J. (2002). Helping all children learn: Action research project. 10 Aralık 2012 tarihinde 2/helping_all_children_learn.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kruege, R.A. & Casey, M. A. (2000). Focus groups: A practical guide for applied research (3rd ed.). CA: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı-MEB, 2012). FATİH geleceğe açılan kapı. 8 Kasım 2012 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php adresinden erişilmiştir.
 • Odabaşı, H.F. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler, H.F.Odabaşı (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Şad, S.N & Özhan, U. (2012) Honeymoon with IWBs: A qualitative insight in primary students' views on instruction with interactive whiteboard. Computers & Education, 59 (4), 1184-1191.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK (2012). BT01 - FATİH Projesi www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//1003-BT01/BT01.pdf erişi ve yönetim sistemleri çağrısı.
 • Türel, Y. K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11(2), 423-439.

-

Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 1, 01.05.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı FATİH Projesinin pilot uygulama sürecinin, öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Nitel araştırma yöntemine göre desenlenmiş araştırmada Ankara, Uşak, Karaman ve Mersin illerindeki beş pilot uygulama okulunda toplam 52 öğretmenle odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmeleri sonucunda, proje kapsamında sağlanan teknolojiler içerisinde etkileşimli tahta öğretmenler tarafından en sık kullanılan teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik ilgi ve tutumları, farklı kaynaklara ve ders içeriklerine erişimleri ile teknoloji kullanım yeterliklerinin, etkileşimli tahtaların kullanımında farklılık yarattığı belirlenmiştir. Öğretmenler proje ile zamandan tasarruf sağladıklarını, ders aktarımlarının hızlandığını bu nedenle farklı etkinlikler için zaman kazandıklarını, fiziksel olarak daha az yorulduklarını, kaynaklarının arttığını ve çeşitlendiği belirtmişlerdir. Ancak öğretmenler göz temasının azalması ve öğrencilerin tablet bilgisayarlara ilgilerinden dolayı sınıf yönetimlerinin zorlaştığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler FATİH Projesiyle birlikte teknoloji yeterliklerinin arttığı ve okullarında teknoloji kullanımı konusunda paydaşlar arasında gerçekleşen bir dayanışmanın olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmenler bu proje ile birlikte okullarının tanınırlığının ve bilinirliğinin arttığını, okullarına farklı amaçlarla ziyaretlerin gerçekleştiğini, okula karşı talebin arttığını dolayısıyla öğrenci sayılarında artış meydana geldiğini dile getirmişlerdir. Ayrıca araştırmada proje ile teknoloji kullanımı bağlamında öğretmen-öğretmen, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasında bir etkileşim ve dayanışma kültürünün oluştuğu belirlenmiştir

Kaynakça

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N., & Sarıçayır, S. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-471.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. & Seferoğlu, S. S. (2012, Şubat). Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak, Türkiye
 • Bulut, İ., & Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.
 • Çiftçi, S., Taşkaya, S. M., & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12 (1), 227-240.
 • Dursun, Ö.Ö., Kuzu, A., Kurt, A.A., Güllüpınar, F., & Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.
 • Erduran, A. & Tataroglu, B. (2009). Comparison of the science and mathematics teachers’ opinions on the usage of interactive whiteboard in education. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009). Ankara.
 • Gregory, K. S. (2009). Lived experience of primary teachers using interactive whiteboards in their classroom (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Oklahoma State University, Stillwater.
 • Gursul, F., & Tozmaz, G. B. (2010). Which one is smarter? Teacher or board. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5731–5737.
 • Gürol, M., Donmuş, V., & Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 3(3).
 • Jamerson, J. (2002). Helping all children learn: Action research project. 10 Aralık 2012 tarihinde 2/helping_all_children_learn.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kruege, R.A. & Casey, M. A. (2000). Focus groups: A practical guide for applied research (3rd ed.). CA: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı-MEB, 2012). FATİH geleceğe açılan kapı. 8 Kasım 2012 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php adresinden erişilmiştir.
 • Odabaşı, H.F. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler, H.F.Odabaşı (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Şad, S.N & Özhan, U. (2012) Honeymoon with IWBs: A qualitative insight in primary students' views on instruction with interactive whiteboard. Computers & Education, 59 (4), 1184-1191.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK (2012). BT01 - FATİH Projesi www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//1003-BT01/BT01.pdf erişi ve yönetim sistemleri çağrısı.
 • Türel, Y. K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11(2), 423-439.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm SECOND ISSUE
Yazarlar

Adile KURT>


Abdullah KUZU>


Ö.Özgür DURSUN>


Fuat GÜLLEPINAR>


Mehmet GÜLTEKİN>

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { jitte264689, journal = {Journal of Instructional Technologies and Teacher Education}, issn = {2149-4495}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {2}, number = {1}, pages = { - }, title = {FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kurt, Adile and Kuzu, Abdullah and Dursun, Ö.Özgür and Güllepınar, Fuat and Gültekin, Mehmet} }
APA Kurt, A. , Kuzu, A. , Dursun, Ö. , Güllepınar, F. & Gültekin, M. (2013). FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 2 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25080/264689
MLA Kurt, A. , Kuzu, A. , Dursun, Ö. , Güllepınar, F. , Gültekin, M. "FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri" . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (2013 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25080/264689>
Chicago Kurt, A. , Kuzu, A. , Dursun, Ö. , Güllepınar, F. , Gültekin, M. "FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri AU - AdileKurt, AbdullahKuzu, Ö.ÖzgürDursun, FuatGüllepınar, MehmetGültekin Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Instructional Technologies and Teacher Education JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 1 SN - 2149-4495- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri %A Adile Kurt , Abdullah Kuzu , Ö.Özgür Dursun , Fuat Güllepınar , Mehmet Gültekin %T FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri %D 2013 %J Journal of Instructional Technologies and Teacher Education %P 2149-4495- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kurt, Adile , Kuzu, Abdullah , Dursun, Ö.Özgür , Güllepınar, Fuat , Gültekin, Mehmet . "FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 / 1 (Mayıs 2013): - .
AMA Kurt A. , Kuzu A. , Dursun Ö. , Güllepınar F. , Gültekin M. FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2013; 2(1): -.
Vancouver Kurt A. , Kuzu A. , Dursun Ö. , Güllepınar F. , Gültekin M. FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2013; 2(1): -.
IEEE A. Kurt , A. Kuzu , Ö. Dursun , F. Güllepınar ve M. Gültekin , "FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, c. 2, sayı. 1, May. 2013