Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3, 118 - 126, 30.10.2016

Öz

Bireylerin  günlük  yaşamında  büyük  yeri  olan  web  teknolojilerini  kullanmaya  yönelik  öz-yeterlik algıları, bu teknolojilere yönelik tutumlarında önemli rol oynamaktadır. Öğretim ortamlarının teknoloji ile entegrasyonunda öğretim kurumları ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle öğretmen  yetiştiren  kurumların  öğretmen  adaylarının  bilgi  teknolojileri  ile  ilgili  yeterliklerini  göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu araştırmada pedagojik formasyon programı öğrencilerinin webe özgü öz-yeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına kayıtlı 448 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Gömleksiz ve Erten (2013) tarafından geliştirilen güvenirlik katsayısı  0,93  olan  ve  tek  faktörden  oluşan  21  maddelik  “Webe  Özgü  Öz-yeterlik  Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için anlam çıkartıcı istatistiksel yöntemler ve betimsel analiz (yüzde, frekans,  ortalama  vb.)  kullanılmıştır.  Sonuçlar  incelendiğinde,  öğrencilerin  webe  özgü  öz-yeterlik algılarının  aritmetik  ortalamasının  “çok  yeterliyim”  düzeyinde  olduğu  belirlenmiştir.  Öğrencilerin internet üzerinden telekonferans yapmada ve köprüleri kullanarak internette gezinmede “biraz yeterli” olduğu, internet üzerinden ders kaydı yapmada ve internet üzerinden yol, trafik ve hava durumunu öğrenmede “tamamen yeterli” oldukları saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin webe özgü öz-yeterlik algılarının, internet bağlantısı, akıllı cihaz sahipliği, günlük internet kullanım süresi, internet ve bilgisayar kullanım düzeyi değişkenleri açısından anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar alan yazındaki sonuçlarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. 

Kaynakça

  • Akgün, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3, 118 - 126, 30.10.2016

Öz

Kaynakça

  • Akgün, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları ile

Ayrıntılar

Bölüm THIRTEENTH ISSUE
Yazarlar

Yasemin KAHYAOĞLU Bu kişi benim


Ercan AKPINAR>


Bahar BARAN>

0000-0002-9179-3469


Ferit Serkan AKDOĞAN>


Bülent AYDOĞDU>

0000-0003-1989-6081

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jitte292029, journal = {Journal of Instructional Technologies and Teacher Education}, issn = {2149-4495}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, number = {3}, pages = {118 - 126}, title = {Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kahyaoğlu, Yasemin and Akpınar, Ercan and Baran, Bahar and Akdoğan, Ferit Serkan and Aydoğdu, Bülent} }
APA Kahyaoğlu, Y. , Akpınar, E. , Baran, B. , Akdoğan, F. S. & Aydoğdu, B. (2016). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education , 5 (3) , 118-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/27694/292029
MLA Kahyaoğlu, Y. , Akpınar, E. , Baran, B. , Akdoğan, F. S. , Aydoğdu, B. "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi" . Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 5 (2016 ): 118-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/27694/292029>
Chicago Kahyaoğlu, Y. , Akpınar, E. , Baran, B. , Akdoğan, F. S. , Aydoğdu, B. "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 5 (2016 ): 118-126
RIS TY - JOUR T1 - Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi AU - YaseminKahyaoğlu, ErcanAkpınar, BaharBaran, Ferit SerkanAkdoğan, BülentAydoğdu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Instructional Technologies and Teacher Education JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 126 VL - 5 IS - 3 SN - 2149-4495- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi %A Yasemin Kahyaoğlu , Ercan Akpınar , Bahar Baran , Ferit Serkan Akdoğan , Bülent Aydoğdu %T Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi %D 2016 %J Journal of Instructional Technologies and Teacher Education %P 2149-4495- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Kahyaoğlu, Yasemin , Akpınar, Ercan , Baran, Bahar , Akdoğan, Ferit Serkan , Aydoğdu, Bülent . "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi". Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 5 / 3 (Ekim 2016): 118-126 .
AMA Kahyaoğlu Y. , Akpınar E. , Baran B. , Akdoğan F. S. , Aydoğdu B. Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2016; 5(3): 118-126.
Vancouver Kahyaoğlu Y. , Akpınar E. , Baran B. , Akdoğan F. S. , Aydoğdu B. Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 2016; 5(3): 118-126.
IEEE Y. Kahyaoğlu , E. Akpınar , B. Baran , F. S. Akdoğan ve B. Aydoğdu , "Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, c. 5, sayı. 3, ss. 118-126, Eki. 2016