Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Olta Balıkçılığında Kullanılan Sülünez (Solen vagina) ve Tavuk Etinin (Gallus gallus domesticus) Avcılık Etkinliğine Ait Ön Sonuçlar

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 26 - 31, 24.07.2018

Öz

Bu çalışmada, olta balıkçılığında yem olarak kullanılan
sülünez
(Solen vagina) ve
tavuk eti
(Gallus gallus domesticus)’nin avcılık etkinliği, birim av
gücü, iğnede kalma oranları ve maliyet hesapları incelenmiştir. Denemeler
Çeşme-Ildır Körfezi’nde Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında iki farklı
istasyonda 50-60 m derinliklerde 320 olta atımı ile gerçekleştirilmiştir. Olta
ile yakalanan balıkların %47’si tavuk eti ile yakalanırken %53’ü sülünez ile
yakalanmıştır. Birim av gücüne göre tavuk eti 0,07 ± 0,01 adet/iğne, sülünez
0,08 ± 0,01 adet/iğne
olarak tespit edilmiştir (P > 0,05). Tavuk
etinin iğnede kalma oranı %46,9 iken sülünezde bu oran %30,5’dir (P ≤0,05).
Bunun yanı sıra maliyet açısından tavuk etinin %100 daha karlı olduğu tespit
edilmiştir. Ön çalışma sonuçları olta balıkçılığında tavuk eti ve sülünezin
birlikte kullanımının hem maliyet hem de avcılık süresi açısından etkili olacağını
göstermektedir.

Kaynakça

 • Akamca, E., & Kiyağa, V. B. (2009). Olta ile Levrek (Dicentrarchus labrax) avcılığında kullanılan canlı yem büyüklüğünün avcılığa etkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.
 • Alpbaz, A., & Özer, A. (1991). Olta Balıkçılığı Tüm Yönleriyle. Mas basım evi, 403 p., İzmir
 • Aneesh Kumar, K.V., Paravin, P., Remesan, M.P., & Bharathiamma, M. (2015). Efficacy of bait species and baiting pattern on hooking rates and bait loss during longline fishing in Lakshadweep Sea. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44(12), 1844-1851.
 • Anonim (2015). Su Ürünleri Bilgi Sistemi Resmi İnternet Sitesi. GTHB. http://subis.tarim.gov.tr/ Erişim tarihi 04 Mayıs 2015.
 • Aydın, C., İlkyaz, A., & Alanyalı, İ. (2017). Silikon Katkılı Olta Yemlerinin Avcılık Performansı ve Av Etkinliği, TUBİTAK Projesi, TÜBİTAK Projesi, TOVAG-215O241’nolu proje. 77s. 2017.
 • Aydın, C., & Ölçek, Z.S. (2017). İzmir Balıkçılığı. In Kınacıgil, H.T., Tosunoğlu, Z., Çaklı, Ş., Bey, E., Öztürk, H., (Edt.), İzmir Amatör Olta Balıkçılığında Canlı Yemler (pp. 105-110): İzmir.
 • Aydın, İ. (2011). Is natural bait type a stochastic process for size and condition of fishes in the recreational fishery of İzmir Bay? Mediterranean Marine Science, 12(2):390-400.
 • Bingel, F. (2002). Balık Popülasyonlarının İncelenmesi, Temel Konular ve Uygulama Örnekleri. Baki Kitapevi, Adana, Türkiye, 404s
 • Bjordal, A., & Løkkeborg, S. (1996). Longlining, Fishing News Books, Oxford, 156 pp.
 • Doğan, K., & Çağıltay, F. (2012). İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17.
 • Gaudin, C., & De Young, C., (2007). Recreational Fisheries in the Mediterranean Countries:a Review of Existing Legal Frameworks, Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean, No:81, Rome, FAO, 85 pp.
 • Kaykaç, M.H., Ulaş, A., Metin, C., & Tosunoğlu, Z. 2003. Olta balıkçılığında düz ve çapraz iğnelerin av etkinliği üzerine bir araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2), 227-231.
 • Løkkeborg, S., (1994). Marine Fish Behaviour in Capture and Abundance Estimation. In A. Fernö & S. Olsen. (Eds.), Fish Behaviour and Longlining (pp. 9-27): Fishing New Books, London
 • Pawson, M.G., Glenn, H., & Padda, G. (2008). The definition of marine recreational fishing in Europe. Marine Policy, 32, 339-350. doi: 10.1016/j.marpol.2007.07.001
 • Soykan, O., & Kınacıgil, H.T. (2013). Bırakma oltası ile levrek (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) avcılığı; teknik özellikler ve yem tercihi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30, 45-49. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.2.01
 • Taylan, B., Saygı, H., Bayhan, B., & Kaya, M. (2017). Amateur Fisheries in The Coast of Izmir. Aquaculture Studies, 17, 335-348. doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.318341
 • TDK, (2011). Türk Dil Kurumu, BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü. http://tdkterim.gov.tr/bts/ Erişim tarihi Kasım 2011.
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2012). A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science, 29(2), 55-62. doi: 10.12714/egejfas.2012.29.2.01
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2013). Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Akdeniz Koruma Derneği, 2013, Ankara.

Preliminary results on the fishing effectiveness of razor shell (Solen vagina) and chicken (Gallus gallus domesticus) used in angling

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 26 - 31, 24.07.2018

Öz

In this study, the fishing effectiveness, cath per unit
effort, retention ratios on hooks and cost amounts of razor shell (
Solen vagina) and chicken (Gallus gallus domesticus) used as bait
in angling were investigated. Experiments were carried out in Çeşme-Ildır Bay
between March-May 2017 with two different stations at a 50-60 m depth and 320
angles. 47% of the fishes caught by the fishing line were caught with chicken
while 53% were caught with razor shell. Chicken was found to be 0.07 ± 0.01
fish/hook, and razor shell was 0.08 ± 0.01 fish/hook according to the catch per
unit effort (P > 0.05). The percentage of chicken remaining on the hooks was
46.9%, whereas it was 30.5% in the other bait (P ≤0.05). In addition to this,
chicken was found to be 100% more profitable in terms of cost. Preliminary
results indicate that combined use of chickens and razor shell in angling will
be both cost and time of catching.

Kaynakça

 • Akamca, E., & Kiyağa, V. B. (2009). Olta ile Levrek (Dicentrarchus labrax) avcılığında kullanılan canlı yem büyüklüğünün avcılığa etkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rize.
 • Alpbaz, A., & Özer, A. (1991). Olta Balıkçılığı Tüm Yönleriyle. Mas basım evi, 403 p., İzmir
 • Aneesh Kumar, K.V., Paravin, P., Remesan, M.P., & Bharathiamma, M. (2015). Efficacy of bait species and baiting pattern on hooking rates and bait loss during longline fishing in Lakshadweep Sea. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, 44(12), 1844-1851.
 • Anonim (2015). Su Ürünleri Bilgi Sistemi Resmi İnternet Sitesi. GTHB. http://subis.tarim.gov.tr/ Erişim tarihi 04 Mayıs 2015.
 • Aydın, C., İlkyaz, A., & Alanyalı, İ. (2017). Silikon Katkılı Olta Yemlerinin Avcılık Performansı ve Av Etkinliği, TUBİTAK Projesi, TÜBİTAK Projesi, TOVAG-215O241’nolu proje. 77s. 2017.
 • Aydın, C., & Ölçek, Z.S. (2017). İzmir Balıkçılığı. In Kınacıgil, H.T., Tosunoğlu, Z., Çaklı, Ş., Bey, E., Öztürk, H., (Edt.), İzmir Amatör Olta Balıkçılığında Canlı Yemler (pp. 105-110): İzmir.
 • Aydın, İ. (2011). Is natural bait type a stochastic process for size and condition of fishes in the recreational fishery of İzmir Bay? Mediterranean Marine Science, 12(2):390-400.
 • Bingel, F. (2002). Balık Popülasyonlarının İncelenmesi, Temel Konular ve Uygulama Örnekleri. Baki Kitapevi, Adana, Türkiye, 404s
 • Bjordal, A., & Løkkeborg, S. (1996). Longlining, Fishing News Books, Oxford, 156 pp.
 • Doğan, K., & Çağıltay, F. (2012). İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17.
 • Gaudin, C., & De Young, C., (2007). Recreational Fisheries in the Mediterranean Countries:a Review of Existing Legal Frameworks, Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean, No:81, Rome, FAO, 85 pp.
 • Kaykaç, M.H., Ulaş, A., Metin, C., & Tosunoğlu, Z. 2003. Olta balıkçılığında düz ve çapraz iğnelerin av etkinliği üzerine bir araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1-2), 227-231.
 • Løkkeborg, S., (1994). Marine Fish Behaviour in Capture and Abundance Estimation. In A. Fernö & S. Olsen. (Eds.), Fish Behaviour and Longlining (pp. 9-27): Fishing New Books, London
 • Pawson, M.G., Glenn, H., & Padda, G. (2008). The definition of marine recreational fishing in Europe. Marine Policy, 32, 339-350. doi: 10.1016/j.marpol.2007.07.001
 • Soykan, O., & Kınacıgil, H.T. (2013). Bırakma oltası ile levrek (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) avcılığı; teknik özellikler ve yem tercihi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30, 45-49. doi: 10.12714/egejfas.2013.30.2.01
 • Taylan, B., Saygı, H., Bayhan, B., & Kaya, M. (2017). Amateur Fisheries in The Coast of Izmir. Aquaculture Studies, 17, 335-348. doi: 10.17693/yunusae.v17i31121.318341
 • TDK, (2011). Türk Dil Kurumu, BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü. http://tdkterim.gov.tr/bts/ Erişim tarihi Kasım 2011.
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2012). A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science, 29(2), 55-62. doi: 10.12714/egejfas.2012.29.2.01
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2013). Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Akdeniz Koruma Derneği, 2013, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hidrobiyoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Cihan Saylıkoğlu Bu kişi benim


Hakan KAYKAÇ
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4807-707X
Türkiye


Hülya Saygı


Zafer Tosunoğlu

Yayımlanma Tarihi 24 Temmuz 2018
Gönderilme Tarihi 3 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
Saylıkoğlu, C., KAYKAÇ, H., Saygı, H., Tosunoğlu, Z. (2018). Olta Balıkçılığında Kullanılan Sülünez (Solen vagina) ve Tavuk Etinin (Gallus gallus domesticus) Avcılık Etkinliğine Ait Ön Sonuçlar. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 1(1), 26-31.