Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 90 - 101 2019-07-05

Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı
Fishermen Socio-Economic Structure of the Inland Fishing Grounds in the Provinces of Isparta and Manisa

Emre YILMAZ [1] , Serap PULATSÜ [2]


İç su balıkçılığı açısından önem taşıyan Eğirdir - Beyşehir Gölleri (Isparta) ile Marmara Gölü - Demirköprü Baraj Gölü (Manisa)’nde, balıkçıların sosyo-ekonomik yapısı ile avcılık faaliyetlerine ilişkin bazı verilerin belirlenmesinin amaçlandığı çalışma kapsamında, 59 balıkçıya uygulanan anket çalışması sonuçları değerlendirilmiştir. Beyşehir Gölü dışında diğer avlak sahalarında, 46-65 yaş aralığındaki balıkçıların en fazla oranda olduğu saptanmıştır. Marmara Gölü hariç diğer avlak sahalarında balıkçıların %75 oranında evli olup, Demirköprü Baraj Gölü dışında balıkçıların çocuk sayısı çoğunlukla 1-2 arasında değişmiştir. Geçim kaynağı yalnız balıkçılık olanların oranı en fazla Beyşehir Gölü’nde iken (%57,1) bunu sırasıyla Demirköprü Baraj Gölü (%50), Eğirdir Gölü (%36,4) ve Marmara Gölü (%25) izlemiştir. En yüksek balıkçılık ve tarımsal gelir oranı; Beyşehir Gölü, balıkçılık yanında tarım ve tarım dışı gelir kaynakları oranı ise Eğirdir Gölü için belirlenmiştir. Av teknelerinin malzemeleri fiber, ahşap, sac olup, Eğirdir Gölü’nde teknelerin %43,2’si, Demirköprü Baraj Gölü’nde %75’i 5-6 m, Beyşehir Gölü’nde ise tüm tekneler 7,1-8 m boyundadır. 9-13 HP motor gücünde tekne sayısı, Eğirdir-Beyşehir Gölleri’nde, Marmara Gölü- Demirköprü Baraj Gölü’ne göre daha yüksek oranda saptanmıştır. Eğirdir Gölü’nde en fazla 5, diğer üç avlak sahasında 7 gün avcılık yapıldığı, günlük avcılık saatinin, tüm avlak alanlarında 3-7 saat arasında değiştiği belirlenmiştir. Demirköprü Baraj Gölü, Marmara, Eğirdir ve Beyşehir Gölleri’nde balıkçılık yıllık gelir ve gider değerleri çoğunlukla 25.000 TL’nin altındadır. Tüm avlak sahalarında yakıt- bakım onarım giderlerinin 5000 TL’nin altında olduğu saptanmıştır. Marmara Gölü’nde balıkçıların çoğunluğu av aracı almak, Eğirdir Gölü’nde ise av aracı, traktör alımı ile farklı ihtiyaçları (%20 oranında 30.000 TL) için banka kredisi kullanmışlardır. Marmara Gölü ve Demirköprü Baraj Gölü’nde en çok oranda sazan, Beyşehir Gölü’nde sudak avlanırken, Eğirdir Gölü’nde en çok kerevit avlanmıştır. Avlak sahalarının hepsinde uzatma ağı kullanıldığı, uzatma ağı-pinter ve oltanın ise bir arada kullanılmadığı saptanmıştır.

The results of the survey conducted on 59 fishermen have been evaluated within the scope of the study aiming at determining some data related to the socio-economic structure and fishing activities of the fishermen in the lakes of Eğirdir and Beyşehir in Isparta, and the lakes of Marmara and Demirköprü Dam in Manisa having great importance in terms of inland fishing. It has been determined that the highest percentage of fishermen was found to be between the ages of 46-65 in the other fishing grounds with the except of Beyşehir Lake. 75% of the fishermen in the other fishing places excluding Marmara Lake has been found married and the number of children, except for the Demirköprü Dam Lake, was mostly 1or 2. While the percentage of those fisherfolks was the highest in Beyşehir Lake (57.1%), it was followed by Demirköprü Dam Lake (50%), Eğirdir Lake (36.4%) and Marmara Lake (25%), respectively. The highest rate of fishing and agricultural income was found in Beyşehir Lake whereas the highest rate of agricultural and non-agricultural income sources as well as fishery was found in Lake Eğirdir. Materials of fishing vessels consist of fiber, wood and metal sheet. The 43.2% of fishing boats in Eğirdir Lake and the 75% of those in Demirköprü Dam Lake were 5-6 m length while all boats in Lake Beyşehir were 7.1-8 m length. The number of boats having 9-13 HP engine power was found to be higher in the lakes of Eğirdir and Beyşehir than that in the lakes of Marmara and Demirköprü Dam. It has been found that the fishing activities take place 5 days in a week in Eğirdir Lake and 7 days in the other three fishing grounds, and the daily fishing varied between 3-7 hours in all fishing grounds. The annual fishing income and expenditure values of Demirköprü Dam Lake, Marmara Eğirdir and Beyşehir Lakes was generally lower than TRY 25.000. It was found that fuel-maintenance and repair expenses were below TRY 5000 in all fishing grounds. Most of the fishermen in Marmara Lake have received a bank credit (20%: TRY 30.000) for purchasing a fishing tool while the ones in Eğirdir Lake have used this loan in order to buy a tractor as well as a fishing tool or for any other needs. It was seen that carp in Marmara Lake and Demirköprü Dam Lake and pikeperch in Beyşehir Lake were the species of fish mostly caught whereas the crayfish mostly caught in Lake Eğirdir. It has been determined that a trammel net was in use all of the fishing areas, and that trammel net, a crayfish trap and a fishing rod were not used at the same time.

 • Avan, S. (2007). Manyas Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Cesur, M., Çapkın, K., & Cilbiz, M. (2014). Işıklı Gölü (Denizli/Türkiye) balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. Journal of Academic Documents for Fisheries and Aquaculture, 2:85-92.
 • Çapkın, K., Emiroğlu, D., & Cilbiz, M. (2013). Eğirdir Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. FABA (Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu), Erzurum, Türkiye.
 • Çapkın, K., Cilbiz, M., Emiroğlu, D., Korkut, S.O., & Saygı, H. (2014). Beyşehir ve Eğirdir Gölü Balıkçılarının Sosyo Ekonomik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, Bildiri Özetleri Kitabı. 10-11.Ekim.2014, Antalya, Türkiye.
 • Dartay, M., Duman, E., Duman, M., & Ateşşahin, T. (2009). Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 26 (2): 135-138.
 • Dartay, M., & Canpolat, İ. (2017). Keban Baraj Gölü (Elazığ/Türkiye) Su Ürünleri Kooperatiflerine Ortak Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 34(1): 41-46.
 • Demirol, F., & Yüksel, F. (2013). Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Bilim ve Gençlik Dergisi, 1(2).
 • Doğan, K. (2009). İznik Gölü (Bursa) Gümüş Balığı Avcılığı Yapan Tekne Sahibi Balıkçıların Sosyoekonomik Analizi. Journal of FisheriesSciences. com, 3(1): 58-67. doi: 10.3153/jfscom.2009009.
 • Ergüden, D., Ergüden, S. A., & Öztekin, R. (2007). Seyhan Baraj Gölü (Adana) Balıkçı Profili Durumu. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8): 447-454.
 • Korkut, S.O., Saygı, H., & Cesur, M. (2013). Eğirdir Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi. FABA (Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu), Erzurum, Türkiye
 • Korkut, S.O., Saygı, H., & Cesur, M. (2015). Socio-Economic Structure of the Fishermen on Lake Beysehir. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(2): 157–162.
 • Özer, A., Soylu, M., & Uzmanoğlu, S. (2011). Uluabat (Apolyont) Gölü Kadın Balıkçılarının Profili. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25 (2): 11-24.
 • Soylu, M., Uzmanoğlu, M. S. Uzmanoğlu, Erdem, U., Çınar, A., & Altıkardeş, Z. A. (2008). The Socioeconomic Structure of Fishermen of Iznik Lake. American Fisheries Society Symposium 49, 531-539.
 • TÜİK, (2017). Su Ürünleri İstatistikleri 2017, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Uzmanoğlu, S., & Soylu, M. (2012). Yeni Karpuzlu Baraj Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 29(4): 175-179.
 • Uzmanoğlu, S., Morkoyunlu Yüce, A., Bilgin, F., & Soylu, M. (2013). Eğirdir Gölü Balıkçı Profili. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9(2), 8-13.
 • Yiğit, H., Soylu, M., & Uzmanoğlu, S. (2010). Sakarya İli Göllerinin Balıkçı Profili. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24 (2): 9-23.
Birincil Dil tr
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emre YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Serap PULATSÜ
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 16 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 5 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jmsf562944, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries}, issn = {}, eissn = {2651-5326}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, 17100, Merkez/Çanakkale}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {90 - 101}, doi = {}, title = {Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Emre and Pulatsü, Serap} }
APA Yılmaz, E , Pulatsü, S . (2019). Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries , 2 (1) , 90-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/46872/562944
MLA Yılmaz, E , Pulatsü, S . "Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı" . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 (2019 ): 90-101 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/46872/562944>
Chicago Yılmaz, E , Pulatsü, S . "Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 (2019 ): 90-101
RIS TY - JOUR T1 - Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı AU - Emre Yılmaz , Serap Pulatsü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 101 VL - 2 IS - 1 SN - -2651-5326 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı %A Emre Yılmaz , Serap Pulatsü %T Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries %P -2651-5326 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Emre , Pulatsü, Serap . "Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 / 1 (Temmuz 2019): 90-101 .
AMA Yılmaz E , Pulatsü S . Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. JMSF. 2019; 2(1): 90-101.
Vancouver Yılmaz E , Pulatsü S . Isparta ve Manisa İli İç Su Avlak Sahaları Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2019; 2(1): 90-101.