Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 162 - 166, 27.12.2019

Öz

Türkiye’ de tekneyle balıkçılık faaliyeti yapacak bir kişinin tekne kullanabilmek için yeterlilik belgesi ve balıkçılık faaliyetinde bulunabilmesi için de ruhsat tezkeresi alması gerekmektedir. Yeterlilik belgesi için en az 240 saatlik eğitim almak zorunda olduğu halde ruhsat tezkeresi almak için herhangi bir eğitim şartı bulunmamaktadır. Bu çalışmada, balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren kişilere yönelik, balıkçıların eğitim gereksinimleri de göz önüne alınarak Balıkçılık ve Avlama sertifikası adı altında bir sertifika eğitimi planlaması yapılmıştır. Hazırlanan sertifika programı ile bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca eğiticilerin akademisyenlerden oluşturulması sayesinde, balıkçılarla akademisyenlerin iş birliğinin artması için bir fırsat sağlanacaktır. İş birliği ve güven artışı ile, balıkçılar ve akademisyenler arasındaki bilimsel çalışmalara yönelik olarak ihtiyaç duyulan bilgi alışverişinin daha etkin ve güvenilir hale gelmesi mümkündür. Sertifika programı planlanırken alınacak sertifikanın özellikleri, eğitim müfredatı, süresi ve eğitici kriterleri belirlenmiştir. Bu amaçla ilgili fakültelerin ders konuları, ilgili bakanlıkların yasal mevzuatı ve diğer kurumların eğitim programları incelenmiştir. Ayrıca sertifikalandırma konusunda yetkili kurum, işlem basamakları, eğitimin detayları gibi konular çalışma içerisinde tartışılarak en uygun model belirlenmiştir. 

*Bu araştırma, Burhan Taşlı’nın Yüksek Lisans Tez çalışmasının bir bölümüdür.

Kaynakça

 • Aksoy, R. ve Koç, G. (2012). Küçük Ölçekli Balıkçılığın Genel Profili: Zonguldak İli Merkez İlçesinde Bir Saha Çalışması. International Journal of Economic and Administrative Studies,4(8): 87-103.
 • Doğan, K. ve Gönülal, O. (2011). Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2 (3): 57-69.
 • Kentucky Wildlife (2019). Hunter Education Requirements. https://fw.ky.gov/Education/Pages/Hunter-Education.aspx. Son erişim tarihi: 10/07/2019.
 • Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T. (1997). Ege Denizi Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 14(3): 351-367.
 • Özbilgin, Y., Gökçe, G., Özbilgin, H., Çelik, O., Ünal, V. ve Tokaç, A. (2009). Kuzeydoğu Akdeniz Balıkçılığının Yapısal Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri., 2007/SÜF/001, Mersin: 131.
 • TC. Resmi Gazete, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği, 10 Şubat 2018, Sayı: 30328
 • TC. Resmi Gazete, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 17 Şubat 2006, Sayı: 26083
 • TC. Resmi Gazete, Su Ürünleri Kanunu, 22 Mart 1971, Sayı: 13799
 • TC. Resmi Gazete, Su Ürünleri Yönetmeliği, 10 Mart 1995, Sayı: 22223
 • TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi, 02 Mart 2015, Sayı: 14739
 • TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge, 30 Eylül 2014, Sayı: 50794
 • TUIK (2018). Su Ürünleri İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?altid=1005 Son Erişim Tarihi: 13/06/2019.
 • Uzmanoğlu, S., Morkoyunlu, Y., Bilgin, F. ve Soylu, M. (2013). Eğirdir Gölü Balıkçı Faaliyetleri. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9(2): 8-13.
 • Yağlıoğlu D. Akçakoca (2013). (Batı Karadeniz) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi. Ormancılık Dergisi, 9(1): 35-42.

A Study on Fishery Training Certification

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 162 - 166, 27.12.2019

Öz

According to Turkish rules, a person who will engaged in fishery by boat is required to obtain certicate of qualification for handling to boat and fishery licence for engaged in fishing activities. Although there is at least 240 hours of training for the qualification certificate, there is no training requirement for fishery licence. In this study, a certificate training plan was made under the name of Fishery and Fishing Certificate, taking into account the training needs of fishermen, for those working in the fisheries sector. It is aimed to prevent the unconscious hunting by prepared certificate programme. It is also inevitable that the cooperation of fishermen and academicians will increase when educators are thought to be academicians. With the increase of cooperation and confidence, it is possible to make the exchange of information needed for scientific studies between fishermen and academicians more effective and reliable. With this planning was determined the characteristics of the certificate to be taken, the curriculum and duration of the training, and the criteria for the trainer. In determining these characteristics, the course subjects of the faculties, the legal regulations of the relevant ministries and the educational programs of the other institutions were examined. In addition, the most appropriate model has been determined by discussing the issues such as competent authority on certification, process steps, details of training.

*This research is a part of Burhan Taşlı’s MSc Thesis

Kaynakça

 • Aksoy, R. ve Koç, G. (2012). Küçük Ölçekli Balıkçılığın Genel Profili: Zonguldak İli Merkez İlçesinde Bir Saha Çalışması. International Journal of Economic and Administrative Studies,4(8): 87-103.
 • Doğan, K. ve Gönülal, O. (2011). Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2 (3): 57-69.
 • Kentucky Wildlife (2019). Hunter Education Requirements. https://fw.ky.gov/Education/Pages/Hunter-Education.aspx. Son erişim tarihi: 10/07/2019.
 • Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T. (1997). Ege Denizi Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 14(3): 351-367.
 • Özbilgin, Y., Gökçe, G., Özbilgin, H., Çelik, O., Ünal, V. ve Tokaç, A. (2009). Kuzeydoğu Akdeniz Balıkçılığının Yapısal Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri., 2007/SÜF/001, Mersin: 131.
 • TC. Resmi Gazete, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği, 10 Şubat 2018, Sayı: 30328
 • TC. Resmi Gazete, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 17 Şubat 2006, Sayı: 26083
 • TC. Resmi Gazete, Su Ürünleri Kanunu, 22 Mart 1971, Sayı: 13799
 • TC. Resmi Gazete, Su Ürünleri Yönetmeliği, 10 Mart 1995, Sayı: 22223
 • TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi, 02 Mart 2015, Sayı: 14739
 • TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge, 30 Eylül 2014, Sayı: 50794
 • TUIK (2018). Su Ürünleri İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?altid=1005 Son Erişim Tarihi: 13/06/2019.
 • Uzmanoğlu, S., Morkoyunlu, Y., Bilgin, F. ve Soylu, M. (2013). Eğirdir Gölü Balıkçı Faaliyetleri. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9(2): 8-13.
 • Yağlıoğlu D. Akçakoca (2013). (Batı Karadeniz) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi. Ormancılık Dergisi, 9(1): 35-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Yayınlanma Tarihi COMU J Mar Sci Fish 2(2): 162-166
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burhan TAŞLI Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ (YL)
0000-0002-4267-9758
Türkiye


Adnan AYAZ (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Teşekkür Bu araştırma, Burhan Taşlı’nın Yüksek Lisans Tez çalışmasının bir bölümüdür.
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 25 Ekim 2019
Kabul Tarihi 27 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jmsf638069, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries}, eissn = {2651-5326}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, 17100, Merkez/Çanakkale}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {162 - 166}, title = {Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Taşlı, Burhan and Ayaz, Adnan} }
APA Taşlı, B. & Ayaz, A. (2019). Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries , 2 (2) , 162-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/51134/638069
MLA Taşlı, B. , Ayaz, A. "Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma" . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 (2019 ): 162-166 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/51134/638069>
Chicago Taşlı, B. , Ayaz, A. "Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 (2019 ): 162-166
RIS TY - JOUR T1 - Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma AU - Burhan Taşlı , Adnan Ayaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 166 VL - 2 IS - 2 SN - -2651-5326 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma %A Burhan Taşlı , Adnan Ayaz %T Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma %D 2019 %J Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries %P -2651-5326 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Taşlı, Burhan , Ayaz, Adnan . "Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 2 / 2 (Aralık 2019): 162-166 .
AMA Taşlı B. , Ayaz A. Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma. JMSF. 2019; 2(2): 162-166.
Vancouver Taşlı B. , Ayaz A. Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2019; 2(2): 162-166.
IEEE B. Taşlı ve A. Ayaz , "Balıkçılık Eğitimi ve Sertifikalandırılması Üzerine Bir Çalışma", Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, c. 2, sayı. 2, ss. 162-166, Ara. 2019