Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

An Investigation on Saros Bay Stationary Uncovered Pound Net (Dalian) Fishery

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 11 - 18, 03.07.2020
https://doi.org/10.46384/jmsf.741425

Öz

The study was carried out between April 2019 and September 2019 in order to examine the catch per unit effort, species size compositions and the net plans of the stationary uncovered pound nets (dalian) in Saros Bay. Since there is no land transportation to the dalians, the logistic needs of the dalian are made from the Ece Harbor, which is located within the borders of the Beşyol Village. Therefore, interviews with the owners of the dalians and the length measurements of the fish captured by the dalians were made in Ece Harbor. Before the fishing season, the technical plans of the nets were examined and their plans were drawn for the first time in Turkey. A total of 12 species belonging to 9 families were caught in three dalians during the 2019 fishing season. The catch per unit effort of the dalians were calculated as 53.9 kg.day-1 for Arifağa Taşları, 52.6 kg.day-1 for Bozburun and 43.2 kg.day-1 for Mersinlik region. It was observed that the stationary uncovered pound net fisheries in Saros Bay did not catch significant amounts of undersized fish. Furthermore, the results have revealed that the net structures of stationary uncovered pound nets in Saros Bay should be modernized.* This research is a part of İsmail ÇALIŞKAN’s MSc Thesis.

Kaynakça

 • Allam, S. M., Faltas, S. N., & Ragheb, E. 2004. Reproductice biology of Sphyraena species in the Egyptian Mediterranean waters off Alexandria. Egyptian Journal of Aquatic Research. 30 (B): 255-270
 • Biçer, D., Yıldız, T., Uzer, U., & Karakulak, S. 2020. İstanbul Boğazı’nda kurulan son dalyanlar: Av kompozisyonu birim av gücü ve bazı ekolojik indeksler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(2), 125-133. DOI: 10.12714/egejfas.37.2.02
 • Bök, T. (1991). Beykoz Dalyanı’nın İşleyişi ve Avcılığı Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 61, İstanbul.
 • Bradford, E. 1971, Mediterranean: portrait of a sea, Penguin, 573p, ISBN: 9780151585847
 • Bursa, P. (2007). Antikçağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkçılık, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, s. 271, İstanbul.
 • Çolakoğlu, S., Tokaç, A., İşmen, A., & Yurdusev, H. (2015). Catch composition of set net (fixed stake trap) fisheries in the coastal waters of Saros Bay, North Aegean Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(2), 53-58. DOI: 10.12714/egejfas.2015.32.2.01
 • Deveciyan, K., 2019. Türkiye’de Balık ve Balıkçılık. Aras Yayıncılık 7. baskı, İstanbul. 574s.
 • Demirel, N. & Yüksek, A. 2013. Reproductive biology of Trachurus mediterraneus (Carangidae): A detailed study for the Marmara-Black Sea stock. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 93(2), 357–364. doi:10.1017/S0025315412001014
 • Doğan, F. (2011). Osmanlı’da Boğaziçi’nde Balıkçılık (18.Yüzyıl-20.Yüzyıl). Tarih Okulu, Mayıs-Ağustos Sayı X: 39-57.
 • Gabriel, O., Lange, K., Dahm, E., & Wendt, T. (Eds.) 2008. Von Brandt’s Fish catching methods of the world. Blackwell, Oxford, UK, 536 pp.
 • Karakulak, F.S. (2000). İstanbul Boğazı ve civarındaki ağ dalyanları, Öztürk, B., Kadıoğlu, M., Öztürk, H. (Eds.), “Marmara Denizi 2000” Sempozyumu, 11-12 Kasım 2000, Türk Deniz Araştırma Vakfı Yayınları No. 5, s. 426-435, İstanbul.
 • Kınacıgil, H.T., İlkyaz, A.T., Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O., & Gurbet, R. 2008. Balıkçılık Yönetimi Açısından Ege Denizi Demersal Stoklarının İlk Ürüme Boyları, Yaşları ve Parametrelerinin Tespiti. TÜBİTAK-ÇAYDAG Proje No: 103Y132, 327p.
 • Sahrhage, D. & J. Lundbeck. 1992. History of fishing. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany. 348 p.
 • Suzuki, Z. & Kai, M. (2012). General information on Japanese trap fisheries catching Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis): Fishery and socio economics. Collective Volumes of Scientific Papers ICCAT, 67(1), 361-371.
 • Tsikliras, A. & Antonopoulou, E., 2006. Reproductive biology of round sardinella (Sardinella aurita) in the north-eastern Mediterranean. Scientia Marina, 70(2): 281-290.
 • Tsikliras, A. C. & Koutrakis E. T., 2013. Growth and reproduction of European sardine, Sardina pilchardus (Pisces: Clupeidae), in northeastern Mediterranean. Cahiers de Biologie Marine, 54 : 365-374.
 • Yazıcı, S.A. & Öker, A. (1960). Boğaziçi ve Civarı Dalyanları Hakkında Tetkikler (Kısım I). Balık ve Balıkçılık Dergisi, VIII(7), 19-22.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F.S. (2016). Traditional Fishing in the Marmara Sea. The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B. (Eds.) Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV), Publication No: 42, pp. 697-709, ISBN 978-975-8825-34-9, Istanbul.

Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 11 - 18, 03.07.2020
https://doi.org/10.46384/jmsf.741425

Öz

Çalışma Saros Körfezinde bulunan ağ dalyanların av verimleri, tür boy kompozisyonları ve ağ planlarının incelenmesi amacıyla Nisan 2019 – Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Dalyanlara karadan ulaşım olmadığı için, dalyanların lojistik ihtiyaçları beşyol köyü sınırları içinde yer alan Ece Limanından yapılmaktadır. Çalışmada Ece limanına gidilerek dalyan sahipleri ile görüşmeler ve dalyanlardan gelen balıkların boy ölçümleri yapılmıştır. Sezon başlamadan önce dalyanda kullanılan ağların teknik planları incelenerek Türkiye’de ilk defa planlarının çizimi yapılmıştır. Çalışmada, 2019 balıkçılık sezonunda Saros Körfezi'nde incelenen 3 adet ağ dalyanda 9 familyaya ait 12 türün yakalandığı belirlenmiştir. İncelenen Ağ dalyanların av verimleri Arifağa taşları mevkii için 53,9 kg/gün, Bozburun mevkii için 52,6 kg/gün ve Mersinlik bölgesi için 43,2 kg/gün olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, Saros Körfezi'nde dalyanların yaptığı avcılığın yasal boy altı balıkları önemli derecede yakalamadığı görülmüştür. Ek olarak, sonuçlar Saros Körfezi'ndeki dalyanlarının ağ yapılarının modernize edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. * Bu çalışma İsmail ÇALIŞKAN’ın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Kaynakça

 • Allam, S. M., Faltas, S. N., & Ragheb, E. 2004. Reproductice biology of Sphyraena species in the Egyptian Mediterranean waters off Alexandria. Egyptian Journal of Aquatic Research. 30 (B): 255-270
 • Biçer, D., Yıldız, T., Uzer, U., & Karakulak, S. 2020. İstanbul Boğazı’nda kurulan son dalyanlar: Av kompozisyonu birim av gücü ve bazı ekolojik indeksler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(2), 125-133. DOI: 10.12714/egejfas.37.2.02
 • Bök, T. (1991). Beykoz Dalyanı’nın İşleyişi ve Avcılığı Üzerine Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 61, İstanbul.
 • Bradford, E. 1971, Mediterranean: portrait of a sea, Penguin, 573p, ISBN: 9780151585847
 • Bursa, P. (2007). Antikçağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkçılık, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, s. 271, İstanbul.
 • Çolakoğlu, S., Tokaç, A., İşmen, A., & Yurdusev, H. (2015). Catch composition of set net (fixed stake trap) fisheries in the coastal waters of Saros Bay, North Aegean Sea. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(2), 53-58. DOI: 10.12714/egejfas.2015.32.2.01
 • Deveciyan, K., 2019. Türkiye’de Balık ve Balıkçılık. Aras Yayıncılık 7. baskı, İstanbul. 574s.
 • Demirel, N. & Yüksek, A. 2013. Reproductive biology of Trachurus mediterraneus (Carangidae): A detailed study for the Marmara-Black Sea stock. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 93(2), 357–364. doi:10.1017/S0025315412001014
 • Doğan, F. (2011). Osmanlı’da Boğaziçi’nde Balıkçılık (18.Yüzyıl-20.Yüzyıl). Tarih Okulu, Mayıs-Ağustos Sayı X: 39-57.
 • Gabriel, O., Lange, K., Dahm, E., & Wendt, T. (Eds.) 2008. Von Brandt’s Fish catching methods of the world. Blackwell, Oxford, UK, 536 pp.
 • Karakulak, F.S. (2000). İstanbul Boğazı ve civarındaki ağ dalyanları, Öztürk, B., Kadıoğlu, M., Öztürk, H. (Eds.), “Marmara Denizi 2000” Sempozyumu, 11-12 Kasım 2000, Türk Deniz Araştırma Vakfı Yayınları No. 5, s. 426-435, İstanbul.
 • Kınacıgil, H.T., İlkyaz, A.T., Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O., & Gurbet, R. 2008. Balıkçılık Yönetimi Açısından Ege Denizi Demersal Stoklarının İlk Ürüme Boyları, Yaşları ve Parametrelerinin Tespiti. TÜBİTAK-ÇAYDAG Proje No: 103Y132, 327p.
 • Sahrhage, D. & J. Lundbeck. 1992. History of fishing. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany. 348 p.
 • Suzuki, Z. & Kai, M. (2012). General information on Japanese trap fisheries catching Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis): Fishery and socio economics. Collective Volumes of Scientific Papers ICCAT, 67(1), 361-371.
 • Tsikliras, A. & Antonopoulou, E., 2006. Reproductive biology of round sardinella (Sardinella aurita) in the north-eastern Mediterranean. Scientia Marina, 70(2): 281-290.
 • Tsikliras, A. C. & Koutrakis E. T., 2013. Growth and reproduction of European sardine, Sardina pilchardus (Pisces: Clupeidae), in northeastern Mediterranean. Cahiers de Biologie Marine, 54 : 365-374.
 • Yazıcı, S.A. & Öker, A. (1960). Boğaziçi ve Civarı Dalyanları Hakkında Tetkikler (Kısım I). Balık ve Balıkçılık Dergisi, VIII(7), 19-22.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F.S. (2016). Traditional Fishing in the Marmara Sea. The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B. (Eds.) Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV), Publication No: 42, pp. 697-709, ISBN 978-975-8825-34-9, Istanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İsmail ÇALIŞKAN Bu kişi benim
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3876-1038
Türkiye


Adnan AYAZ (Sorumlu Yazar)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
0000-0003-4839-9244
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Temmuz 2020
Başvuru Tarihi 22 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 12 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jmsf741425, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries}, eissn = {2651-5326}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, 17100, Merkez/Çanakkale}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, number = {1}, pages = {11 - 18}, doi = {10.46384/jmsf.741425}, title = {Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Çalışkan, İsmail and Ayaz, Adnan} }
APA Çalışkan, İ. & Ayaz, A. (2020). Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries , 3 (1) , 11-18 . DOI: 10.46384/jmsf.741425
MLA Çalışkan, İ. , Ayaz, A. "Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme" . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 (2020 ): 11-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/55763/741425>
Chicago Çalışkan, İ. , Ayaz, A. "Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 (2020 ): 11-18
RIS TY - JOUR T1 - Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme AU - İsmail Çalışkan , Adnan Ayaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46384/jmsf.741425 DO - 10.46384/jmsf.741425 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 18 VL - 3 IS - 1 SN - -2651-5326 M3 - doi: 10.46384/jmsf.741425 UR - https://doi.org/10.46384/jmsf.741425 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme %A İsmail Çalışkan , Adnan Ayaz %T Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme %D 2020 %J Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries %P -2651-5326 %V 3 %N 1 %R doi: 10.46384/jmsf.741425 %U 10.46384/jmsf.741425
ISNAD Çalışkan, İsmail , Ayaz, Adnan . "Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 / 1 (Temmuz 2020): 11-18 . https://doi.org/10.46384/jmsf.741425
AMA Çalışkan İ. , Ayaz A. Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme. JMSF. 2020; 3(1): 11-18.
Vancouver Çalışkan İ. , Ayaz A. Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2020; 3(1): 11-18.
IEEE İ. Çalışkan ve A. Ayaz , "Saros Körfezi Ağ Dalyan Balıkçılığı Üzerine Bir İnceleme", Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, c. 3, sayı. 1, ss. 11-18, Tem. 2020, doi:10.46384/jmsf.741425