Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 27 - 37, 03.07.2020
https://doi.org/10.46384/jmsf.746515

Öz

Çalışma, Türkiye’nin Kuzey Ege kıyılarında 15 Ekim 2015 – 15 Ekim 2017 tarihleri arasında 0-30 metre derinlikte yürütülmüştür. Çalışmada, 18-20-22 mm göz genişliği ve 0,35-0,50-0,65 donam faktörüne sahip 9 farklı sade uzatma ağı (Barbun ağları) kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı farklı donam faktörlerine sahip bu ağların izmarit balığı (Spicara maena) avcılığındaki seçicilik değerlerinin belirlenmesidir. Bu balık için yapılan seçicilik hesaplamalarında, SELECT model kullanılmış, E=0,35 donam faktöründeki ağlar için “bi-modal”, E= 0,50 donam faktörü için “lognormal”, E=0,65 donam faktörü için ise “normal scale” modeli en iyi sonucu vermiştir. Deneme ağlarına en fazla yakalanan izmarit balığı için donam faktörü değişikliğine bağlı bir seçicilik farkı belirlenememiştir. Ancak 18 mm göz genişliğindeki ağlar için hesaplanan optimum boy ve seçicilik eğrisi değerlerinin, izmarit balığı için hesaplanan ilk üreme boyuna yakın değerleri içerdiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ayaz A., İşmen İ., Özekinci U., Altınağaç U., Özen Ö., Yığın C.Ç., Cengiz Ö., Ayyıldız H., & Öztekin, A. 2010. Kuzey Ege’de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği ve Hedef Dışı av Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Tübitak Proje No: 106Y021 p:177
 • Brandt, A.V. 1984. Fish catching methods of the world, Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, Pp: 418.
 • Bolat, Y., & Tan, D., 2017. Selectivity of multifilament trammel nets of different mesh sizes on the red mullet (Mullus barbatus L., 1758) in Western Mediterranean, Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences 16 (1); 127-137
 • Clark, J.R. 1960. Report on Selectivity of Fishing Gear. , In Fishing effort, and effect of fishing on resources and the selectivity of fishing gear. ICNAF Spec. Publ. 2: 27-56.
 • Dinçer, A.C., & Bahar, M. 2008. Multifilament Gillnet Selectivity for the Red Mullet (Mullus barbatus) in the Eastern Black Sea Coast of Turkey, Trabzon. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 355-359.
 • Hamley, J.M. 1975. Review of Gillnet Selectivity, Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 32, 1943-1969.
 • Holst, R., Madsen, N., Moth-Poulsen, T., Fonseca, P., Campos, A. 1998. Manual for Gillnet Selectivity. European Commission.
 • Hoşsucu, H. 2002. Balıkçılık I, Avlanma Araçları ve Teknolojisi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:55, Ders Kitabı Dizini No:24 Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Basımevi Bornova-İzmir.
 • Hovgard, H., & Lassen, H. 2000. Manual on estimation of selectivityfor gillnet and longline gears in abundance surveys, FAO Fisheries Technical Paper No:397, Rome p: 84
 • Hubert, W. A., Pope, K. L., & Dettmers, J. M. 2012. Passive capture techniques. Pages 223-265 in A. V. Zale, D. L. Parrish, and T. M. Sutton, editors. Fisheries techniques, 3rd edition. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland.
 • Kalaycı, F., & Yeşilçiçek, T. 2012. Investigation of the Selectivity of Trammel Nets Used in Red Mullet (Mullus barbatus) Fishery in the Eastern Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 937-945 Doi:10.4194/1303-2712-v12_4_21
 • Kara, A. 1992. Ege Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar, (Dokta Tezi.), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakulak, F.S., Erk, H. 2008. Gill net and trammel net selectivity in the northern Aegean Sea, Turkey, Scientia Marina, 72, 527-540.
 • Karlsen, L., Bjarnason, B.A. 1987. Small-scale fishing with driftnets. FAO Fish. Tech. Pap., 284.
 • Kolding, J., Skålevik, Å. 2017. Pasgear 2. A data base package for experimental or artisanal fishery data from passive gears. Version 2.10. available at: http://www.imr.no/forskning/utviklingssamarbeid/eaf_nansen_programmet/pasgear_2/en
 • Kumova, C. A. 2013. Galsama Ağlarında Donam Faktörünün, Av Verimi Ve Seçiciliğe Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi s:63.
 • Kumova, C. A., Altınağaç, U., Öztekin, A., Ayaz, A., & Aslan, A. 2015. Effect of Hanging Ratio on Selectivity of Gillnets for Bogue (Boops boops, L. 1758). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 561-567 Doi: 10.4194/1303-2712-v15_2_44
 • Metin, C., Lök, A., İlkyaz, T.A. 1998. Faklı Göz Genişliğine Sahip Dip Uzatma Ağlarında Isparoz (Diplodus annularis Lin.,1758) ve İzmarit (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) Balıklarının Seçiciliği, E. Ü. Su Ürünleri Derg., 15, 293-303.
 • Millar, R.B. 1992. Estimating the Size-Selectivity of Fishing Gear by Conditioning on the Total Catch, Journal of the American Statistical Association, 87, 962-968.
 • Millar, R.B., Holst, R. 1997.Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models, Ices Journal of Marine Science, 54, 471-477.
 • Millar, R.B., Fryer, R.J. 1999. Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks, Reviews in Fish Biology and Fisheries, 9, 89-116
 • Özdemir S., Erdem, Y., & Sümer, Ç. 2005. Farklı Yapı ve Materyale Sahip Uzatma Ağlarının Av Verimi ve Av Kompozisyonu Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi.17 (4), s: 621-627.
 • Soykan, O., İlkyaz, A.T. Metin G., Kınacigil, H.T. 2010. Growth and reproduction of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the central Aegean Sea, Turkey. Turk. J. Zool. 34:453-459.
 • Stergiou, K.I., Christou, E.D., Georgopoulous, D., Zenetos A., Souvermezoglou, C. 1997. The Hellenic seas: physics, chemistry, biology and fisheries. p. 415-538. In A.D. Ansell, R.N. Gibson and M. Barnes (eds.). Oceanography and marine biology: an annual review. UCL Press
 • Ünsal, S., & Kara, A. 1996. Avcılık yöntemlerinin sınıflandırılması, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, İzmir, v.13, p: 461-469.
 • Yüksel, F., Aydın, F. 2012. Galsama Ağlarının Seçiciliği Ve Seçiciliği Etkileyen Faktörler.e-Journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, ArticleNumber: 5A0070

The Effects of Different Hanging Ratios on Gillnet Selectivity for Blotched Picarel (Spicara maena) in Northern Aegean Coasts of Turkey

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 27 - 37, 03.07.2020
https://doi.org/10.46384/jmsf.746515

Öz

The study was conducted at 0-30 meters depth, in the Northern Aegean coast of Turkey, between October 15, 2015 - October 15, 2017. In the study, 9 different gillnets (Mullet nets) having 18-20-22 mm mesh size and 0.35-0.50-0.65 hanging ratio were used. The aim of this study was to determine the selectivity of these nets with different hanging ratios in the fishing of blotched picarel (Spicara maena). In the selectivity calculations made for this species, the SELECT model was used as "bi-modal" for gillnets with E = 0.35 hanging ratio, "log normal " for E = 0.50 hanging ratio and "normal scale" for E = 0.65 hanging ratio, model gave the best results. No selectivity difference depending on different hanging ratio could be determined for the blotched picarel that caught the highest number of fish on the trial nets. However, it has been determined that the optimum length and gillnets selectivity curves calculated for 18 mm mesh sized nets contain the values close to the sexual maturity length calculated for the blotched picarel.

Kaynakça

 • Ayaz A., İşmen İ., Özekinci U., Altınağaç U., Özen Ö., Yığın C.Ç., Cengiz Ö., Ayyıldız H., & Öztekin, A. 2010. Kuzey Ege’de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği ve Hedef Dışı av Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Tübitak Proje No: 106Y021 p:177
 • Brandt, A.V. 1984. Fish catching methods of the world, Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, Pp: 418.
 • Bolat, Y., & Tan, D., 2017. Selectivity of multifilament trammel nets of different mesh sizes on the red mullet (Mullus barbatus L., 1758) in Western Mediterranean, Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences 16 (1); 127-137
 • Clark, J.R. 1960. Report on Selectivity of Fishing Gear. , In Fishing effort, and effect of fishing on resources and the selectivity of fishing gear. ICNAF Spec. Publ. 2: 27-56.
 • Dinçer, A.C., & Bahar, M. 2008. Multifilament Gillnet Selectivity for the Red Mullet (Mullus barbatus) in the Eastern Black Sea Coast of Turkey, Trabzon. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 355-359.
 • Hamley, J.M. 1975. Review of Gillnet Selectivity, Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 32, 1943-1969.
 • Holst, R., Madsen, N., Moth-Poulsen, T., Fonseca, P., Campos, A. 1998. Manual for Gillnet Selectivity. European Commission.
 • Hoşsucu, H. 2002. Balıkçılık I, Avlanma Araçları ve Teknolojisi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:55, Ders Kitabı Dizini No:24 Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Basımevi Bornova-İzmir.
 • Hovgard, H., & Lassen, H. 2000. Manual on estimation of selectivityfor gillnet and longline gears in abundance surveys, FAO Fisheries Technical Paper No:397, Rome p: 84
 • Hubert, W. A., Pope, K. L., & Dettmers, J. M. 2012. Passive capture techniques. Pages 223-265 in A. V. Zale, D. L. Parrish, and T. M. Sutton, editors. Fisheries techniques, 3rd edition. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland.
 • Kalaycı, F., & Yeşilçiçek, T. 2012. Investigation of the Selectivity of Trammel Nets Used in Red Mullet (Mullus barbatus) Fishery in the Eastern Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 937-945 Doi:10.4194/1303-2712-v12_4_21
 • Kara, A. 1992. Ege Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar, (Dokta Tezi.), Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakulak, F.S., Erk, H. 2008. Gill net and trammel net selectivity in the northern Aegean Sea, Turkey, Scientia Marina, 72, 527-540.
 • Karlsen, L., Bjarnason, B.A. 1987. Small-scale fishing with driftnets. FAO Fish. Tech. Pap., 284.
 • Kolding, J., Skålevik, Å. 2017. Pasgear 2. A data base package for experimental or artisanal fishery data from passive gears. Version 2.10. available at: http://www.imr.no/forskning/utviklingssamarbeid/eaf_nansen_programmet/pasgear_2/en
 • Kumova, C. A. 2013. Galsama Ağlarında Donam Faktörünün, Av Verimi Ve Seçiciliğe Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi s:63.
 • Kumova, C. A., Altınağaç, U., Öztekin, A., Ayaz, A., & Aslan, A. 2015. Effect of Hanging Ratio on Selectivity of Gillnets for Bogue (Boops boops, L. 1758). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 561-567 Doi: 10.4194/1303-2712-v15_2_44
 • Metin, C., Lök, A., İlkyaz, T.A. 1998. Faklı Göz Genişliğine Sahip Dip Uzatma Ağlarında Isparoz (Diplodus annularis Lin.,1758) ve İzmarit (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) Balıklarının Seçiciliği, E. Ü. Su Ürünleri Derg., 15, 293-303.
 • Millar, R.B. 1992. Estimating the Size-Selectivity of Fishing Gear by Conditioning on the Total Catch, Journal of the American Statistical Association, 87, 962-968.
 • Millar, R.B., Holst, R. 1997.Estimation of gillnet and hook selectivity using log-linear models, Ices Journal of Marine Science, 54, 471-477.
 • Millar, R.B., Fryer, R.J. 1999. Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks, Reviews in Fish Biology and Fisheries, 9, 89-116
 • Özdemir S., Erdem, Y., & Sümer, Ç. 2005. Farklı Yapı ve Materyale Sahip Uzatma Ağlarının Av Verimi ve Av Kompozisyonu Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi.17 (4), s: 621-627.
 • Soykan, O., İlkyaz, A.T. Metin G., Kınacigil, H.T. 2010. Growth and reproduction of blotched picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the central Aegean Sea, Turkey. Turk. J. Zool. 34:453-459.
 • Stergiou, K.I., Christou, E.D., Georgopoulous, D., Zenetos A., Souvermezoglou, C. 1997. The Hellenic seas: physics, chemistry, biology and fisheries. p. 415-538. In A.D. Ansell, R.N. Gibson and M. Barnes (eds.). Oceanography and marine biology: an annual review. UCL Press
 • Ünsal, S., & Kara, A. 1996. Avcılık yöntemlerinin sınıflandırılması, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, İzmir, v.13, p: 461-469.
 • Yüksel, F., Aydın, F. 2012. Galsama Ağlarının Seçiciliği Ve Seçiciliği Etkileyen Faktörler.e-Journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, ArticleNumber: 5A0070

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Uğur ALTINAĞAÇ (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3638-9834
Türkiye


Adnan AYAZ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
0000-0003-4839-9244
Türkiye


Alkan ÖZTEKİN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3914-9788
Türkiye


Uğur ÖZEKİNCİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
0000-0003-2207-0168
Türkiye


Cenkmen R. BEĞBURS
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6426-721X
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 115O897
Teşekkür Bu çalışma TÜBİTAK 115O897 no’lu proje tarafından desteklenmiştir. Bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen Osman Odabaşı, Erman Uğur, Ogün Şirin, Ergün Tanay ve Hayati Yağlı ‘ya teşekkürlerimizi bir borç biliriz.
Yayımlanma Tarihi 3 Temmuz 2020
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2020
Kabul Tarihi 15 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jmsf746515, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries}, issn = {}, eissn = {2651-5326}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Terzioğlu Kampüsü, 17100, Merkez/Çanakkale}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {27 - 37}, doi = {10.46384/jmsf.746515}, title = {Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Altınağaç, Uğur and Ayaz, Adnan and Öztekin, Alkan and Özekinci, Uğur and Beğburs, Cenkmen R.} }
APA Altınağaç, U. , Ayaz, A. , Öztekin, A. , Özekinci, U. & Beğburs, C. R. (2020). Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries , 3 (1) , 27-37 . DOI: 10.46384/jmsf.746515
MLA Altınağaç, U. , Ayaz, A. , Öztekin, A. , Özekinci, U. , Beğburs, C. R. "Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri" . Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 (2020 ): 27-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf/issue/55763/746515>
Chicago Altınağaç, U. , Ayaz, A. , Öztekin, A. , Özekinci, U. , Beğburs, C. R. "Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 (2020 ): 27-37
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri AU - Uğur Altınağaç , Adnan Ayaz , Alkan Öztekin , Uğur Özekinci , Cenkmen R. Beğburs Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46384/jmsf.746515 DO - 10.46384/jmsf.746515 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 37 VL - 3 IS - 1 SN - -2651-5326 M3 - doi: 10.46384/jmsf.746515 UR - https://doi.org/10.46384/jmsf.746515 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri %A Uğur Altınağaç , Adnan Ayaz , Alkan Öztekin , Uğur Özekinci , Cenkmen R. Beğburs %T Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri %D 2020 %J Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries %P -2651-5326 %V 3 %N 1 %R doi: 10.46384/jmsf.746515 %U 10.46384/jmsf.746515
ISNAD Altınağaç, Uğur , Ayaz, Adnan , Öztekin, Alkan , Özekinci, Uğur , Beğburs, Cenkmen R. . "Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri". Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries 3 / 1 (Temmuz 2020): 27-37 . https://doi.org/10.46384/jmsf.746515
AMA Altınağaç U. , Ayaz A. , Öztekin A. , Özekinci U. , Beğburs C. R. Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri. JMSF. 2020; 3(1): 27-37.
Vancouver Altınağaç U. , Ayaz A. , Öztekin A. , Özekinci U. , Beğburs C. R. Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries. 2020; 3(1): 27-37.
IEEE U. Altınağaç , A. Ayaz , A. Öztekin , U. Özekinci ve C. R. Beğburs , "Türkiye’nin Kuzey Ege Kıyılarında Sade Uzatma Ağlarında Farklı Donam Faktörlerinin İzmarit (Spicara maena) Balığı Seçiciliği Üzerine Etkileri", Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, c. 3, sayı. 1, ss. 27-37, Tem. 2020, doi:10.46384/jmsf.746515