Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact of Artifical Intelligence and Machine Learning on the Insurance Industry

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 45 - 53, 15.01.2024
https://doi.org/10.55026/jobaf.1403287

Öz

Artificial intelligence and machine learning are technologies that provide learning capabilities similar to human intelligence. Such innovative technologies radically change the way the insurance industry does business and offer new opportunities in terms of fast transaction processing, enhanced security applications and always-on accessibility. The use of these technologies directly affects many areas such as data analysis, risk assessment, policy pricing, loss adjustment and customer relations. In this way, insurance companies will be able to analyze large amounts of data more effectively. Advanced image processing techniques and analysis based on algorithms accelerate the evaluation of damage assessment. This study reveals that the effective use of artificial intelligence and machine learning in the insurance sector can create an advantageous situation and will be more effective especially in customer relationship management. In addition, this study will shed light on academic research and sector practitioners.

Kaynakça

 • Aslam, F., Imran Hunjra, A., Ftiti, Z., Louvhichi, W., & Shams, T. (2022). Insurance Fraud Detection: Evidence From Artificial Intelligence. Research in International Business and Finance.
 • Atalay, M., & Çelik, E. (2017). Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ Ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 155-172.
 • Başkaya, F., & Karacan, H. (2022). Yapay Zekâ Tabanlı Sistemlerin Kişisel Veri Mahremiyeti Üzerine Etkisi: Sohbet Robotları Üzerine İnceleme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 481-491.
 • Daqar, M. A., & Smoudy, A. K. (2019). The Role of Artificial Intelligence on Enhancing Customer Experience. International Review of Management and Marketing, 22-31.
 • Eling, M., Nuessle, D., & Staubli, J. (2022). The impact of artifcial intelligence along the insurance value chain and on the insurability of risks. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 205-241.
 • Gillis, A. S. (2023, 12 22). Machine Learning Bias. TechTarget: https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/machine-learning-bias-algorithm-bias-or-AI-bias adresinden alındı.
 • Hassani, H., Unger, S., & Beneki, C. (2020). Big Data and Actuarial Science. Big Data and Cognitive Computing, 4-40.
 • Jaiswal, R. (2023). Impact of AI in the General Insurance Underwriting Factors. Central European Management Journa, 697-705.
 • Jarek, K., & Mazurek, G. (2019). Marketing and Artificial Intelligence. Central European Business Review, 46-56.
 • Ladva, P. (2023, 12 8). Benefits and Use Cases of AI in Insurance. Swiss Re: https://www.swissre.com/risk-knowledge/advancing-societal-benefits-digitalisation/opportunities-ai-insurance.html adresinden alındı
 • Laurinaviçius, T. (2023, 11 28). How AI Is Transforming the Insurance Industry [6 Use Cases]. V7labs: https://www.v7labs.com/blog/ai-insurance adresinden alındı
 • Mandalapu, V. (2023, 12 3). Artificial Intelligence And Insurance: Why Uncovering And Preventing Bias Is Critical. Broker World: https://brokerworldmag.com/artificial-intelligence-and-insurance-why-uncovering-and-preventing-bias-is-critical/ adresinden alındı
 • Mıjwıl, M. M., Sadıkoğlu, E., Cengiz, E., & Candan, H. (2022). Siber Güvenlikte Yapay Zekanın Rolü ve Önemi: Bir Derleme. Veri Bilim Dergisi, 97-105.
 • OECD. (2023, 12 01). The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector 2020. OECD: https://www.oecd.org/finance/Impact-Big-Data-AI-in-the-Insurance-Sector.htm adresinden alındı
 • Paruchuri, H. (2020). The Impact of Machine Learning on the Future of Insurance Industry. ABC Research House , 85-90.
 • Sinha, K. P., Sookhak, M., & WU, S. (2021). Agentless Insurance Model Based on Modern Artificial Intelligence. 2021 IEEE 22nd International Conference on Information Reuse and Integration for Data Science (s. 49-56). Las Vegas: Institute of Electrical and Electronics Engineer.
 • Şahin, Ö. E., Ayvaz, S., & Çamlıfidan, E. (2020). Sigorta Sektöründe Sahte Hasarların Tahmini İçin Geliştirilen Makine Öğrenmesi Modellerinin Kıyaslanması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 479-489.
 • Thomas, M. (2023, 11 28). 26 AI Insurance Examples to Know. Builtin: https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-insurance adresinden alındı
 • Ulusoy, İ. (2023, 11 17). Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Sigorta Sektörünü Yeniden Şekillendiriyor. Türkiye Sigorta Birliği: https://www.tsb.org.tr/media/attachments/ipek-ulusoy_yapay-zeka-ve-makine-ogrenmesi.pdf adresinden alındı
 • Uzialko, A. (2023, 11 27). Artificial Insurance? How Machine Learning Is Transforming Underwriting. Business News Daily: https://www.businessnewsdaily.com/10203-artificial-intelligence-insurance-industry.html adresinden alındı
 • Vegavid. (2023, 11 28). How is Artificial Intelligence Impacting the Insurance Industry? Vegavid: https://vegavid.com/blog/artificial-intelligence-in-insurance-industry/# adresinden alındı
 • Woodworth, M. (2019). AI Leaders in Financial Services. Research from the Deloitte Center for Financial Services, 1-20.

Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin Sigorta Sektörüne Etkisi

Yıl 2024, Cilt: 11 Sayı: 1, 45 - 53, 15.01.2024
https://doi.org/10.55026/jobaf.1403287

Öz

Yapay zekâ ve makine öğrenimi insan zekâsına benzer öğrenme yetenekleri kazandıran teknolojilerdir. Bu tür yenilikçi teknolojiler, sigorta sektörünün iş yapma şeklini radikal olarak değiştirmekle birlikte işlemlerin hızlı gerçekleştirilmesi, gelişmiş güvenlik uygulamaları ve her zaman erişilebilir olma yönleriyle yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı, veri analizi, risk değerlendirmesi, poliçe fiyatlandırması, hasar tespiti ve müşteri ilişkileri gibi birçok alanı doğrudan etkilemektedir. Bu sayede sigorta şirketleri büyük miktardaki veriyi daha etkili bir şekilde analiz etme imkanına sahip olacaklardır. Hasar tespiti konusunda ileri görüntü işleme teknikleri ve algoritmalara dayalı analizleri, hasar tespitinin değerlendirilmesini hızlandırmaktadır. Bu çalışma, yapay zekâ ve makine öğreniminin sigorta sektöründe etkili bir biçimde kullanılmasının, avantajlı bir durum yaratabileceği ve özellikle müşteri ilişkileri yönetiminde daha etkili olacağı ortaya konulmaktadır. Ayrıca bu çalışma akademik araştırmalara ve sektör uygulayıcılarına ışık tutacaktır.

Kaynakça

 • Aslam, F., Imran Hunjra, A., Ftiti, Z., Louvhichi, W., & Shams, T. (2022). Insurance Fraud Detection: Evidence From Artificial Intelligence. Research in International Business and Finance.
 • Atalay, M., & Çelik, E. (2017). Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ Ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 155-172.
 • Başkaya, F., & Karacan, H. (2022). Yapay Zekâ Tabanlı Sistemlerin Kişisel Veri Mahremiyeti Üzerine Etkisi: Sohbet Robotları Üzerine İnceleme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 481-491.
 • Daqar, M. A., & Smoudy, A. K. (2019). The Role of Artificial Intelligence on Enhancing Customer Experience. International Review of Management and Marketing, 22-31.
 • Eling, M., Nuessle, D., & Staubli, J. (2022). The impact of artifcial intelligence along the insurance value chain and on the insurability of risks. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 205-241.
 • Gillis, A. S. (2023, 12 22). Machine Learning Bias. TechTarget: https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/machine-learning-bias-algorithm-bias-or-AI-bias adresinden alındı.
 • Hassani, H., Unger, S., & Beneki, C. (2020). Big Data and Actuarial Science. Big Data and Cognitive Computing, 4-40.
 • Jaiswal, R. (2023). Impact of AI in the General Insurance Underwriting Factors. Central European Management Journa, 697-705.
 • Jarek, K., & Mazurek, G. (2019). Marketing and Artificial Intelligence. Central European Business Review, 46-56.
 • Ladva, P. (2023, 12 8). Benefits and Use Cases of AI in Insurance. Swiss Re: https://www.swissre.com/risk-knowledge/advancing-societal-benefits-digitalisation/opportunities-ai-insurance.html adresinden alındı
 • Laurinaviçius, T. (2023, 11 28). How AI Is Transforming the Insurance Industry [6 Use Cases]. V7labs: https://www.v7labs.com/blog/ai-insurance adresinden alındı
 • Mandalapu, V. (2023, 12 3). Artificial Intelligence And Insurance: Why Uncovering And Preventing Bias Is Critical. Broker World: https://brokerworldmag.com/artificial-intelligence-and-insurance-why-uncovering-and-preventing-bias-is-critical/ adresinden alındı
 • Mıjwıl, M. M., Sadıkoğlu, E., Cengiz, E., & Candan, H. (2022). Siber Güvenlikte Yapay Zekanın Rolü ve Önemi: Bir Derleme. Veri Bilim Dergisi, 97-105.
 • OECD. (2023, 12 01). The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector 2020. OECD: https://www.oecd.org/finance/Impact-Big-Data-AI-in-the-Insurance-Sector.htm adresinden alındı
 • Paruchuri, H. (2020). The Impact of Machine Learning on the Future of Insurance Industry. ABC Research House , 85-90.
 • Sinha, K. P., Sookhak, M., & WU, S. (2021). Agentless Insurance Model Based on Modern Artificial Intelligence. 2021 IEEE 22nd International Conference on Information Reuse and Integration for Data Science (s. 49-56). Las Vegas: Institute of Electrical and Electronics Engineer.
 • Şahin, Ö. E., Ayvaz, S., & Çamlıfidan, E. (2020). Sigorta Sektöründe Sahte Hasarların Tahmini İçin Geliştirilen Makine Öğrenmesi Modellerinin Kıyaslanması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 479-489.
 • Thomas, M. (2023, 11 28). 26 AI Insurance Examples to Know. Builtin: https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-insurance adresinden alındı
 • Ulusoy, İ. (2023, 11 17). Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Sigorta Sektörünü Yeniden Şekillendiriyor. Türkiye Sigorta Birliği: https://www.tsb.org.tr/media/attachments/ipek-ulusoy_yapay-zeka-ve-makine-ogrenmesi.pdf adresinden alındı
 • Uzialko, A. (2023, 11 27). Artificial Insurance? How Machine Learning Is Transforming Underwriting. Business News Daily: https://www.businessnewsdaily.com/10203-artificial-intelligence-insurance-industry.html adresinden alındı
 • Vegavid. (2023, 11 28). How is Artificial Intelligence Impacting the Insurance Industry? Vegavid: https://vegavid.com/blog/artificial-intelligence-in-insurance-industry/# adresinden alındı
 • Woodworth, M. (2019). AI Leaders in Financial Services. Research from the Deloitte Center for Financial Services, 1-20.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bankacılık ve Sigortacılık (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Haşim Özüdoğru 0000-0002-3027-5385

Said Sami Sönmez 0000-0003-4467-8836

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2024
Gönderilme Tarihi 11 Aralık 2023
Kabul Tarihi 27 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özüdoğru, H., & Sönmez, S. S. (2024). Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin Sigorta Sektörüne Etkisi. Journal of Banking and Financial Research, 11(1), 45-53. https://doi.org/10.55026/jobaf.1403287