Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Meme lezyonu BIRADS-4A olarak raporlanan hastalardaki malignite sıklığı ve biyopsi gerekliliği

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3, 204 - 208, 31.12.2021

Öz

Amaç: Meme kanseri önemini koruyan bir sağlık sorunu olup erken teşhisin önemi büyüktür. Radyolojik taramalarda düşük risk grubu olarak görülen BIRADS-4A alt grubunda biyopsi ileri tekikinin hangi hastalara yapılacağı konusunda fikir birliği yoktur. Bu çalışmada ultrasonografi (US) ve mamografide (MM) BIRADS-4A lezyon saptanan hastaların, biyopsi patolojilerindeki malignite sıklığının saptanarak biyopsi gerekliliğinin tartışılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Ocak 2011 ile Kasım 2021 tarihleri arasında başvuran hastaların dosyaları geriye dönük incelendi. Tetkiklerinde BIRADS-4A lezyon saptanan ve biyopsi uygulananlar ile verileri tam olan hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan hastaların yaş, taraf, en büyük lezyon çapı, başvuru yakınması, magnetik rezonans görüntüleme bulguları ve patoloji sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 137 hasta dahil edildi. Tüm hastalar kadındı ve yaş ortanca değeri 40 (17-85) idi. Biyopsi patoloji sonuçları benign olarak raporlanan 115 (%84), premalign bir lezyon olan atipik hiperplazi olarak raporlanan 7 (%5) ve malign olarak raporlanan 15 (%11) hasta vardı. Sonuç: Lezyonu BIRADS-4A olarak değerlendirilen olgular kombine radyolojik yöntemlerle tetkik edilmelidir. Malignite oranı azımsanmıyacak oranlarda olduğundan şüpheli olgular biyopsi ile verifiye edilmelidir.

Kaynakça

 • 1. Göksu K. , Vural A. , Derin Çiçek E. Mamografide Tespit Edilen BIRADS 3 ve 4 Lezyonlara Yönelik Mamografi Eşliğinde Yapılan Stereotaktik Vakum Aspirasyon Biyopsi Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi. Balıkesir Medical Journal. 2020; 4: 46-55.
 • 2. Alkabban FM, Ferguson T. Breast Cancer. 2021 Aug 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29493913
 • 3. Arıbal E, Tunçbilek N, Çelik L.Türk radyoloji derneği meme radyolojisi çalışma grubu meme kanseri radyolojik tarama standartları.The Journal of Breast Health 2012; 8:1.
 • 4. Özel, B. D., Özel, D., Özkan, F. ve ark. BIRADS Ultrasonografi Solid Meme Lezyonlarinda Biopsi Öncesi Yeterli Fikir Verebilir Mi?. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni. 2015; 49, 284.
 • 5. Avci, T., Erkent, M., Turnaoglu, H. et.al. Are we on the side of over-diagnosis and treatment in BI-RADS 4A breast lesions?. Annals of Medical Research, 2021; 28, 501-5.
 • 6. Gundogdu R, Gemici K, Kaya M, Turgut S. The effect of preoperative 18f Fdg-Pet on staging and treatment protocols in breast cancer patients. Ann Ital Chir. 2020; 30;91:S0003469X20034582. Epub ahead of print. PMID: 34728590
 • 7. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics,2018. CA Cancer J Clin 2018; 68:7.
 • 8. Haagensen CD. In: Haagensen CD eds. Disease of the Breast. 3th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1986. p.502.
 • 9. Hernández L, Díaz GM, Posada C, Llano-Sierra A. Magnetic resonance imaging in diagnosis of indeterminate breast (BIRADS 3 & 4A) in a general population. Insights Imaging. 2021 21;12:149. doi: 10.1186/s13244-021-01098-z. PMID: 34674056; PMCID: PMC8531154.
 • 10. Orel SG, Schnall MD. MR imaging of the breast fort he detection, diagnosis, and staging of breast cancer. Radiology 2001; 220:13-30.
 • 11. Özçınar B. (2018). Memenin Selim ve İltihabi Hastalıkalrı. Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik (BOARD) Okulu Ders Notları, 294.
 • 12. Kemal, Y., Demirağ, G., Karagöz, F. ve ark. Yassı hücreli servikal kanserin memeye metastazı: olgu sunumu. Acta Oncologica Turcica, 2015. 48, 83-5.
 • 13. Mercado CL. BI-RADS Update. Radiologic Clinics of North America 2014;52:481-7.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Cerrahi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan GÜNDOĞDU> (Sorumlu Yazar)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-8799-3265
Türkiye


Serkan ERKAN>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-4981-5492
Türkiye


Murat KUŞ>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0001-6129-7579
Türkiye


Hakan YABANOĞLU>
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-1161-3369
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

MLA Gündoğdu, R. , Erkan, S. , Kuş, M. , Yabanoğlu, H. "Meme lezyonu BIRADS-4A olarak raporlanan hastalardaki malignite sıklığı ve biyopsi gerekliliği" . Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi 4 (2021 ): 204-208 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jocass/issue/67584/1044336>

download