Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İhracatın Ekonomik Büyümeye Olan Etkisi Türkiye 1980 -2021

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 65 - 72, 30.06.2023

Öz

Türkiye ekonomik büyüme arzularını gerçekleştirmek için küresel ticaret konumunu güçlendirmeye odaklanmalıdır. Çalışma, dış ticaretin ekonomik büyüme ve kalkınma için önemli olduğunu ve Türkiye'de ihracata dayalı büyüme hipotezi ile ithalata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çalışma Türkiye'de ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu da Türkiye'nin ticaret faaliyetlerinin birbirine bağlı olduğunu ve ticaret serbestleştirmesinin ekonomik büyümeyi teşvik edebileceğini göstermektedir. Genel olarak, çalışma Türkiye'nin ekonomik potansiyelini maksimize etmek için serbest bir ticaret politikası izlemesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye'nin ekonomik büyüme için dış ticaretin önemini vurgulamaktadır.

Kaynakça

 • Apak, S., & Uçak, A. (2007). Ekonomik Büyümenin Anlamlılığı ve Gelişmişlik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (34), 57-65
 • Barro, R. J. (1991). Economic growth in cross-section countries. Quarterly Journal of Economics, 106, 407-443.
 • Bhagwati, J. N., & Srinvasan, T. (1979). Trade policy and development, International Economic Policy: Theory and Evidence. John Hopkins University Press, Baltimore, MD
 • Clarke, R., & C. Kirkpatrick (1992). Trade Policy Reform and Economic Performance in Developing Countries: Assessing the Empirical Evidence, in R. Adhikari, C. K Kirkpartick and J. Weiss (eds), Industrial and Trade Policy Reform in Developing Countries, Manchester: Manchester University Press
 • Crespo-Cuaresma, J., & J. Wörz (2003). On Export Composition and Growth, University of Vienna, Department of Economics, Vienna, Austria; and Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Vienna, Austria. Available at: http://www.wiiw.ac.at/pdf/crespo_woerz_etsg_2003.pdf
 • Dinler, Z. (2008). İktisat. Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları.
 • Edwards, S. (1992). Trade orientation, distortions and growth in developing countries. Journal of Development Economics, 39, 31-57
 • Eğilmez, M. (2013). Kırılgan Beşli. (Erişim tarihi: 21.07.2021), https://www.mahfiegilmez.com/2013/11/kırılganbesli.html
 • Feder, G. (1982). On Exports and Economic Growth, Journal of Development Economics, Vol. 12: 59-737.
 • Fosu, A.K. (1990). Export Composition and the Impact of Exports on Economic Growth of Developing Countries. Economics Letters, Vol. 34: 67-71.
 • Greenaway, D., Morgan,W., & Wright, P. (1999). Exports, Export Composition and Growth, Journal of International Trade and Economic Development, 8, 41-51.
 • Halıcıoğlu, F. (2007). A Multivariate Causality Analysis of Export and Growth for Turkey, MPRA Paper 3565, University Library of Munich, Germany.
 • Hussain, M.N. (1998). Africa's External Sector and Economic Growth: Broad Pointers for Development Assistance. In Henock Kifle (ed.), Towards a New Partnership for African Development, Abidjan: African Development Bank.
 • Kaynak, M. (2011). Kalkınma İktisadı. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Lopez, R. (1991). How Trade and Macroeconomic Policies Affect Economic Growth and Capital Accumulation in Developing Countries. Policy Research Working Paper, No. 625, Washington, DC: World Bank.
 • Mankiw, N. G. (1995). The growth of nations Papers on Economic Activity. American Economic Review, 70(2), 124.
 • Michaely, M. (1977). Exports and Growth: An Empirical Investigation. Journal of Development Economics, 4, 49-53.
 • Ngoc, P.M.; Phuong Anh, N. T. and Nga, P.T. (2003). Exports and Long-Run Growth in Vietnam, 1976-2001. ASEAN Economic Bulletin, 20, 1-25.
 • Özcan, B., & Özçelebi, O. (2013). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye için Geçerli mi? Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yönetim ve Ekonomi, 20(1), 1-14.
 • Ram, R. (1985). Exports and Economic Growth: Some Additional Evidence. Economic Development and Cultural Change, 33, 415-425.
 • Sağlam, Y., & Egeli, H. A. (2015). İhracata dayalı büyüme hipotezi: Türkiye örneği. Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences, 17(4), 356-369.
 • Sağlam, Y., & Egeli, H. A. (2015). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), 517-530.
 • Sheehey, E. (1990). Exports and Growth: A Flawed Framework. The Journal of Development Studies, 27, 111-116.
 • Srinivasan, T.N., & J. Bhagwati (2001) “Outward Orientation and Development: Are Revisionist Right?” in D. Lai and H. Snape (eds), Trade, Development and Political Economy (Essays in Honor of Anne O. Krueger), New York: Palgrave Publishers.
 • Şahin, S. (2022). Net Hata ve Noksan Hesabına Bakış: Seçilmiş Ülkelere Yönelik Analiz (1980-2018). İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 5(1).
 • Şimdi, H., & Şeker, A. (2018). Büyük ihracat pazarları ekonomik büyümeyi etkiliyor mu? Türkiye örneği. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 485-499
 • Tekin, A. (2006), “Turkey’s Aborted Attempt at Export–Led Growth Strategy: Anatomy of the 1970 Economic Reform”, Middle Eastern Studies, 42(1), 33 – 163.
 • Uçak, A. (2013). Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri ve İşsizliğe Etkisi, International Journal of Human Sciences, 10(1), 202-223.
 • Ünsal, E. (2009). Makro İktisat. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Yılmaz, B. (2002). The Role of Trade Strategies for Economic Development, Russian and East European Finance and Trade, 38(2), 59 – 78.
 • Yurdakul, F., & Aydin, M. (2018). Ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8(1), 23-36.

The Effect of Exports on Economic Growth Türkiye 1980 -2021

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 65 - 72, 30.06.2023

Öz

Based on the study's findings, it appears that Turkey should focus on strengthening its global commercial position to realize its economic growth aspirations. The study shows that foreign trade is crucial for economic growth and development and that both export-driven growth and import-growth hypotheses are valid in Turkey. Furthermore, the study suggests that there is a long-term cointegration relationship between exports and imports in Turkey, indicating that Turkey's trade activities are interdependent and that trade liberalization could promote economic growth. Overall, the study highlights the importance of foreign trade for Turkey's economic growth and suggests that Turkey should continue to pursue a liberal trade policy to maximize its economic potential.

Kaynakça

 • Apak, S., & Uçak, A. (2007). Ekonomik Büyümenin Anlamlılığı ve Gelişmişlik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (34), 57-65
 • Barro, R. J. (1991). Economic growth in cross-section countries. Quarterly Journal of Economics, 106, 407-443.
 • Bhagwati, J. N., & Srinvasan, T. (1979). Trade policy and development, International Economic Policy: Theory and Evidence. John Hopkins University Press, Baltimore, MD
 • Clarke, R., & C. Kirkpatrick (1992). Trade Policy Reform and Economic Performance in Developing Countries: Assessing the Empirical Evidence, in R. Adhikari, C. K Kirkpartick and J. Weiss (eds), Industrial and Trade Policy Reform in Developing Countries, Manchester: Manchester University Press
 • Crespo-Cuaresma, J., & J. Wörz (2003). On Export Composition and Growth, University of Vienna, Department of Economics, Vienna, Austria; and Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), Vienna, Austria. Available at: http://www.wiiw.ac.at/pdf/crespo_woerz_etsg_2003.pdf
 • Dinler, Z. (2008). İktisat. Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları.
 • Edwards, S. (1992). Trade orientation, distortions and growth in developing countries. Journal of Development Economics, 39, 31-57
 • Eğilmez, M. (2013). Kırılgan Beşli. (Erişim tarihi: 21.07.2021), https://www.mahfiegilmez.com/2013/11/kırılganbesli.html
 • Feder, G. (1982). On Exports and Economic Growth, Journal of Development Economics, Vol. 12: 59-737.
 • Fosu, A.K. (1990). Export Composition and the Impact of Exports on Economic Growth of Developing Countries. Economics Letters, Vol. 34: 67-71.
 • Greenaway, D., Morgan,W., & Wright, P. (1999). Exports, Export Composition and Growth, Journal of International Trade and Economic Development, 8, 41-51.
 • Halıcıoğlu, F. (2007). A Multivariate Causality Analysis of Export and Growth for Turkey, MPRA Paper 3565, University Library of Munich, Germany.
 • Hussain, M.N. (1998). Africa's External Sector and Economic Growth: Broad Pointers for Development Assistance. In Henock Kifle (ed.), Towards a New Partnership for African Development, Abidjan: African Development Bank.
 • Kaynak, M. (2011). Kalkınma İktisadı. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Lopez, R. (1991). How Trade and Macroeconomic Policies Affect Economic Growth and Capital Accumulation in Developing Countries. Policy Research Working Paper, No. 625, Washington, DC: World Bank.
 • Mankiw, N. G. (1995). The growth of nations Papers on Economic Activity. American Economic Review, 70(2), 124.
 • Michaely, M. (1977). Exports and Growth: An Empirical Investigation. Journal of Development Economics, 4, 49-53.
 • Ngoc, P.M.; Phuong Anh, N. T. and Nga, P.T. (2003). Exports and Long-Run Growth in Vietnam, 1976-2001. ASEAN Economic Bulletin, 20, 1-25.
 • Özcan, B., & Özçelebi, O. (2013). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye için Geçerli mi? Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yönetim ve Ekonomi, 20(1), 1-14.
 • Ram, R. (1985). Exports and Economic Growth: Some Additional Evidence. Economic Development and Cultural Change, 33, 415-425.
 • Sağlam, Y., & Egeli, H. A. (2015). İhracata dayalı büyüme hipotezi: Türkiye örneği. Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences, 17(4), 356-369.
 • Sağlam, Y., & Egeli, H. A. (2015). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), 517-530.
 • Sheehey, E. (1990). Exports and Growth: A Flawed Framework. The Journal of Development Studies, 27, 111-116.
 • Srinivasan, T.N., & J. Bhagwati (2001) “Outward Orientation and Development: Are Revisionist Right?” in D. Lai and H. Snape (eds), Trade, Development and Political Economy (Essays in Honor of Anne O. Krueger), New York: Palgrave Publishers.
 • Şahin, S. (2022). Net Hata ve Noksan Hesabına Bakış: Seçilmiş Ülkelere Yönelik Analiz (1980-2018). İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 5(1).
 • Şimdi, H., & Şeker, A. (2018). Büyük ihracat pazarları ekonomik büyümeyi etkiliyor mu? Türkiye örneği. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 485-499
 • Tekin, A. (2006), “Turkey’s Aborted Attempt at Export–Led Growth Strategy: Anatomy of the 1970 Economic Reform”, Middle Eastern Studies, 42(1), 33 – 163.
 • Uçak, A. (2013). Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri ve İşsizliğe Etkisi, International Journal of Human Sciences, 10(1), 202-223.
 • Ünsal, E. (2009). Makro İktisat. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Yılmaz, B. (2002). The Role of Trade Strategies for Economic Development, Russian and East European Finance and Trade, 38(2), 59 – 78.
 • Yurdakul, F., & Aydin, M. (2018). Ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8(1), 23-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çağatay TUNÇSİPER
Centrade Fulfillment Services
0000-0002-0445-3686
Türkiye


İbrahim HOROZ
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
0000-0002-9589-964X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 6 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
TUNÇSİPER, Ç., & HOROZ, İ. (2023). The Effect of Exports on Economic Growth Türkiye 1980 -2021. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(1), 65-72.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.