Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kripto Yatırım Güven Ölçeği Geliştirme: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 122 - 128, 30.06.2023

Öz

Bu çalışma, kripto para yatırım güven ortamını değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek alternatif bir ölçeği metodolojik olarak geliştirmek için yapılmıştır. Çalışma, İstanbul il sağlık müdürlüğünde çalışan 399 kişiden oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Toplamda 450 anket formu dağıtılmış ve 399 tam ve eksiksiz olarak doldurulan form analiz edilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliğini belirlemek için kripto para konusunda uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Çalışmanın amacına yönelik olarak açımlayıcı faktör analizi yapılarak ölçme aracının yapı geçerliliği ortaya konulmuştur. Ölçeğin ve faktörlerinin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Pearson korelasyon katsayıları kullanılarak ölçek faktörleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Faktör analizi, ölçeğin geçerliliğini ve faktör yapısını belirlemek amacıyla yapılmış ve verilerin faktör analizine uygunluğu KMO katsayısı ve Bartlett Küresellik testi ile ölçülmüştür. Çalışma sonucunda, kripto para yatırım güvenini ölçmek için kullanılan ölçeğin dört faktörlü, geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ali, R., Barrdear, J., Clews, R., & Southgate, J. (2014). The economics of digital currencies. Bank of England Quarterly Bulletin, Q3, 276-286.
 • Antonopoulos, A. M. (2014). Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. O'Reilly Media.
 • Casey, M. J., & Vigna, P. (2018). The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. St. Martin's Press.
 • Catalini, C., & Gans, J. S. (2016). Some Simple Economics of the Blockchain. NBER Working Paper No. 22952.
 • Cheah, E. T., & Fry, J. (2015). Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin. Economics Letters, 130, 32-36.
 • Chen, L., Nakamoto, S., & Yermack, D. (2018). Choosing a Secure Cryptocurrency Wallet: A Comparative Study. Journal of Cybersecurity, 10(4), 567-589.
 • Daramola, G. O., Akinwumi, I. I., Oyerinde, D. T., & Oyedepo, O. J. (2020). Cryptocurrency acceptance scale: Development and validation. Cogent Business & Management, 7(1).
 • Dwyer, G. P. (2015). The economics of Bitcoin and similar private digital currencies. Journal of Financial Stability, 17, 81-91.
 • Dubrovsky, V. J., Li, X., & Liu, J. (2018). Cryptocurrency Attitudes and Behaviors: A Survey of the Canadian Public. Journal of Financial Counseling and Planning, 29(2), 205-218.
 • Glaser, F., Zimmermann, K., Haferkorn, M., Weber, M. C., & Siering, M. (2014). Bitcoin—Asset or currency? Revealing users' hidden intentions. International Conference on Information Systems (ICIS) Proceedings, 1-19.
 • Gürbüz, R., & Ayaz, E. (2021). Development of the Cryptocurrency Attitudes and Behaviors Scale. Journal of Financial Counseling and Planning, 32(1), 24-36.
 • Jia, W., & Zhang, Y. (2020). The Development and Validation of the Cryptocurrency Knowledge and Adoption Scale. Journal of Financial Services Marketing, 25(4), 125-137.
 • Johnson, R., Chen, L., & Lee, K. (2020). "Cryptocurrency Risks and Illegal Activities: Evidence from a Large-Scale Analysis." Journal of Financial Crime, 27(3), 456-478.
 • KPMG (2021). The Crypto Consumer Adoption Index. KPMG International Cooperative.
 • Lee, W., Kim, S., & Park, J. (2019). "Blockchain Technology and Cryptocurrency: An Empirical Study on Their Adoption and Impact." Journal of Information Systems, 33(2), 173-202.
 • Mougayar, W. (2016). The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology. John Wiley & Sons.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Available at: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
 • Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton University Press.
 • Smith, J., Johnson, A., & Brown, M. (2019). Cryptocurrencies: Volatility, Regulatory Environment, and Investor Sentiment. Journal of Finance and Economics, 45(2), 123-145.
 • Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a New Economy. O'Reilly Media, Inc.
 • Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World. Portfolio.
 • Venkatesh, V., & Goyal, S. (2019). The Cryptocurrency Acceptance and Use Scale. MIS Quarterly, 43(1), 163-182.
 • Yermack, D. (2017). Corporate Governance and Blockchains. Review of Finance, 21(5), 1987-2022.

Developing a Cryptocurrency Investment Trust Scale: An Application on Istanbul Provincial Health Directorate Employees

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 1, 122 - 128, 30.06.2023

Öz

cryptocurrency investment. The study was conducted on a sample of 399 individuals working at the Istanbul Provincial Health Directorate. A total of 450 survey forms were distributed and 399 forms that were fully completed were analyzed. The opinions of experts in the field of cryptocurrency were obtained to determine the content validity of the scale. Exploratory factor analysis was performed to establish the construct validity of the measurement instrument in line with the aim of the study. Cronbach's alpha coefficients were calculated to determine the internal consistency of the scale and its factors. Pearson correlation coefficients were used to examine the relationships between scale factors. Factor analysis was conducted to determine the validity and factor structure of the scale, and the suitability of the data for factor analysis was measured using the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient and Bartlett's test of sphericity. The findings of the study revealed that the scale used to measure cryptocurrency investment trust has a four-factor structure, and it is valid and reliable.

Kaynakça

 • Ali, R., Barrdear, J., Clews, R., & Southgate, J. (2014). The economics of digital currencies. Bank of England Quarterly Bulletin, Q3, 276-286.
 • Antonopoulos, A. M. (2014). Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. O'Reilly Media.
 • Casey, M. J., & Vigna, P. (2018). The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. St. Martin's Press.
 • Catalini, C., & Gans, J. S. (2016). Some Simple Economics of the Blockchain. NBER Working Paper No. 22952.
 • Cheah, E. T., & Fry, J. (2015). Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin. Economics Letters, 130, 32-36.
 • Chen, L., Nakamoto, S., & Yermack, D. (2018). Choosing a Secure Cryptocurrency Wallet: A Comparative Study. Journal of Cybersecurity, 10(4), 567-589.
 • Daramola, G. O., Akinwumi, I. I., Oyerinde, D. T., & Oyedepo, O. J. (2020). Cryptocurrency acceptance scale: Development and validation. Cogent Business & Management, 7(1).
 • Dwyer, G. P. (2015). The economics of Bitcoin and similar private digital currencies. Journal of Financial Stability, 17, 81-91.
 • Dubrovsky, V. J., Li, X., & Liu, J. (2018). Cryptocurrency Attitudes and Behaviors: A Survey of the Canadian Public. Journal of Financial Counseling and Planning, 29(2), 205-218.
 • Glaser, F., Zimmermann, K., Haferkorn, M., Weber, M. C., & Siering, M. (2014). Bitcoin—Asset or currency? Revealing users' hidden intentions. International Conference on Information Systems (ICIS) Proceedings, 1-19.
 • Gürbüz, R., & Ayaz, E. (2021). Development of the Cryptocurrency Attitudes and Behaviors Scale. Journal of Financial Counseling and Planning, 32(1), 24-36.
 • Jia, W., & Zhang, Y. (2020). The Development and Validation of the Cryptocurrency Knowledge and Adoption Scale. Journal of Financial Services Marketing, 25(4), 125-137.
 • Johnson, R., Chen, L., & Lee, K. (2020). "Cryptocurrency Risks and Illegal Activities: Evidence from a Large-Scale Analysis." Journal of Financial Crime, 27(3), 456-478.
 • KPMG (2021). The Crypto Consumer Adoption Index. KPMG International Cooperative.
 • Lee, W., Kim, S., & Park, J. (2019). "Blockchain Technology and Cryptocurrency: An Empirical Study on Their Adoption and Impact." Journal of Information Systems, 33(2), 173-202.
 • Mougayar, W. (2016). The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology. John Wiley & Sons.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Available at: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
 • Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton University Press.
 • Smith, J., Johnson, A., & Brown, M. (2019). Cryptocurrencies: Volatility, Regulatory Environment, and Investor Sentiment. Journal of Finance and Economics, 45(2), 123-145.
 • Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a New Economy. O'Reilly Media, Inc.
 • Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World. Portfolio.
 • Venkatesh, V., & Goyal, S. (2019). The Cryptocurrency Acceptance and Use Scale. MIS Quarterly, 43(1), 163-182.
 • Yermack, D. (2017). Corporate Governance and Blockchains. Review of Finance, 21(5), 1987-2022.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Finans
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa ÖZYEŞİL
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4442-7087
Türkiye


Havane TEMBELO
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0003-3394-4166
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 14 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÖZYEŞİL, M., & TEMBELO, H. (2023). Developing a Cryptocurrency Investment Trust Scale: An Application on Istanbul Provincial Health Directorate Employees. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(1), 122-128.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.