Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Marketing of Organic Food And Analysis of Consumer Attitude And Behavior Towards Organic Food

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 517 - 528, 30.12.2023

Öz

This study aims identifying the factors that may influence the consumers’ attitude and behaviour towards the consumption of organic produce. Judgemental sampling technique was followed in the research. 343 questionnaires were answered by people with EU classes of income working in 20 different institutions in İstanbul. According to the results of the logistic regression analysis, among the demographic variables, whether there are children in the family or not has a significance level of 0.10, whether there are children under the age of 6 in the family has a significance level of 0.5, and the variable of household income being between 5000-7000 TL has a significance level of 0.10. It has been determined that it is related to purchasing behavior. According to the results of the hypotheses created regarding company strategies among external factors, the effectiveness of the product's internal and external features and brand-related attitude on purchasing behavior was found to be significant at the 0.05 significance level. According to the results of these analyses, the factors that have a significant relationship with both purchasing and regular purchasing behavior are the presence of children under the age of 6 in the family, the internal and external characteristics of the product, the feature of having collectivist values and sensitivity to environmental issues. It is believed that this study will contribute to the development of the sector and to the fulfillment of the goal of sustainable development by determining the internal and external factors that are related to the consumption of organic produce in the domestic market.

Etik Beyan

Çalışma Doktora Tezinden türetilmiştir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kaynakça

 • Anonim (2011). Organik Avrupa - Avrupa Organik Gıda Pazarı ve Sanayisinin Stratejik Bir Profili. (Erişim: 28.09.2023), http://www.undp-pff.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=63 &Itemid=15
 • Baden, F., Bolten, J., Kennerknecht, R., & Spiller, A. (2009). Perspectives of Small Retailers in the Organic Market: Customer Satisfaction and Customer Enthusiasm. Journal of Food Products Marketing, 15(3), 267-282.
 • Fotopoulos, C., & Krystallis, A. (2002). Purchasing Motives and Profile of the Greek Organic Consumer: A Countrywide Survey. British Food Journal, 104(9), 730-765.
 • Karabaş, S., & Gürler, A. Z. (2012). Organik Ürün Tercihinde Tüketici Davranişlari Üzerine Etkili Faktörlerin Logit Regresyon Analizi ile Tahminlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 129-156.
 • Koç, D. S. (2009). Organik Tarım Ürünleri Dış Pazar Araştırması. Ankara: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi.
 • Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro‐Forleo, G. (2001). Targeting Consumers who are Willing to Pay More for Environmentally Friendly Products. Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503-520.
 • Ling-Yee, L. (1997). Effect of Collectivist Orientation and Ecological Attitude on Actual Environmental Commitment: The Moderating Role of Consumer Demographics and Product Involvement. Journal of International Consumer Marketing, 9(4), 31-53.
 • Lohr L. (2010). Benefits of U.S. Organic Agriculture. (Erişim: 28.09.2023), http://www.wto.org/english/forums_e /ngo_e/ccc_organic_agric_e.pdf
 • Maloney, M. P., Ward, M. P., & Braucht, G. N. (1975). A Revised Scale for the Measurement of Ecological Attitudes and Knowledge. American Psychologist, 30(7), 787-790.
 • Sarıkaya, N. (2007). Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Tutumlar Üzerine Bir Saha Çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 110-125.
 • Schneider, K. C., & Rodgers, W. C. (1996). An “Importance" Subscale for the Consumer Involvement Profile. Advances in Consumer Research, 23(1), 249-254.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: Harper Collins College Publishers.
 • Tozan, M., & Altındişli, A. (2001). Gıda Dışı Organik Ürünler ve Ticareti, Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu Kitabı. Antalya: Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü ve ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği.
 • Winter, C. K., & Davis, S. F. (2006). Organic Foods. Journal of Food Science, 17(9), 117-124.

Organik Gıdaların Pazarlanması ve Organik Gıdalara Karşı Tüketici Tutum ve Davranışları Analizi

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 517 - 528, 30.12.2023

Öz

Bu çalışma organik gıda ürünlerine karşı tüketici tutum ve davranışlarına tesir edecek etkenleri ortaya koymak ve tüketicinin satın alma kararı alması ile bu etkenlerin ne ölçüde ilişkili olduğunu analiz etmek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada yargısal örnekleme yöntemi izlenmiş ve İstanbul’da hizmet veren 20 kurum ve kuruluşta AB gelir gurubuna sahip kişilere toplam 343 anket uygulanmıştır. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre demografik değişkenlerden ailede çocuk olup olmamasının 0,10’luk anlamlılık düzeyinde, ailede 6 yaşından küçük çocuk olup olmamasının 0,5 anlamlılık düzeyinde ve hane halkı gelirinin 5000 -7000 TL arasında olması değişkeninin 0,10 anlamlılık düzeyinde organik gıda satın alma davranışı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Dışsal etkenlerden firma stratejileri ile ilgili oluşturulan hipotezlerin sonuçlarına göre ise ürünün içsel ve dışsal özelikleri ile marka ile ilgili tutumun satın alma davranışı üzerinde etkililiği 0.05’lik anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu analizlerin sonuçlarına göre hem satın alma hem de düzenli satın alma davranışı ile ilişkisi anlamlı bulunan faktörler ailede 6 yaşından küçük çocuk bulunması, ürünün içsel ve dışsal özellikleri, kollektivist değerlere sahip olma özelliği ve çevreyle ilgili konulara duyarlılıktır. Çalışmanın iç pazardaki tüketici profilinin ve tüketimle ilişkili içsel ve dışsal etkilerin tespit edilmesini sağlayarak sektörün büyümesine ve ilerlemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Anonim (2011). Organik Avrupa - Avrupa Organik Gıda Pazarı ve Sanayisinin Stratejik Bir Profili. (Erişim: 28.09.2023), http://www.undp-pff.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=63 &Itemid=15
 • Baden, F., Bolten, J., Kennerknecht, R., & Spiller, A. (2009). Perspectives of Small Retailers in the Organic Market: Customer Satisfaction and Customer Enthusiasm. Journal of Food Products Marketing, 15(3), 267-282.
 • Fotopoulos, C., & Krystallis, A. (2002). Purchasing Motives and Profile of the Greek Organic Consumer: A Countrywide Survey. British Food Journal, 104(9), 730-765.
 • Karabaş, S., & Gürler, A. Z. (2012). Organik Ürün Tercihinde Tüketici Davranişlari Üzerine Etkili Faktörlerin Logit Regresyon Analizi ile Tahminlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 129-156.
 • Koç, D. S. (2009). Organik Tarım Ürünleri Dış Pazar Araştırması. Ankara: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi.
 • Laroche, M., Bergeron, J., & Barbaro‐Forleo, G. (2001). Targeting Consumers who are Willing to Pay More for Environmentally Friendly Products. Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503-520.
 • Ling-Yee, L. (1997). Effect of Collectivist Orientation and Ecological Attitude on Actual Environmental Commitment: The Moderating Role of Consumer Demographics and Product Involvement. Journal of International Consumer Marketing, 9(4), 31-53.
 • Lohr L. (2010). Benefits of U.S. Organic Agriculture. (Erişim: 28.09.2023), http://www.wto.org/english/forums_e /ngo_e/ccc_organic_agric_e.pdf
 • Maloney, M. P., Ward, M. P., & Braucht, G. N. (1975). A Revised Scale for the Measurement of Ecological Attitudes and Knowledge. American Psychologist, 30(7), 787-790.
 • Sarıkaya, N. (2007). Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler ve Tutumlar Üzerine Bir Saha Çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 110-125.
 • Schneider, K. C., & Rodgers, W. C. (1996). An “Importance" Subscale for the Consumer Involvement Profile. Advances in Consumer Research, 23(1), 249-254.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: Harper Collins College Publishers.
 • Tozan, M., & Altındişli, A. (2001). Gıda Dışı Organik Ürünler ve Ticareti, Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu Kitabı. Antalya: Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü ve ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği.
 • Winter, C. K., & Davis, S. F. (2006). Organic Foods. Journal of Food Science, 17(9), 117-124.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tarımsal Pazarlama
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan Selçuk ETİ 0000-0002-3792-697X

M.ömer AZABAĞAOĞLU 0000-0002-7745-0574

Erken Görünüm Tarihi 22 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 17 Ekim 2023
Kabul Tarihi 2 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ETİ, H. S., & AZABAĞAOĞLU, M. (2023). Marketing of Organic Food And Analysis of Consumer Attitude And Behavior Towards Organic Food. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(2), 517-528.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.