Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Halal Park in Cooperation with Participation Finance, New Halal Hub Turkey

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 433 - 444, 30.12.2023

Öz

Halal park is a production model that allows the relevant sectors to physically coexist with the aim of increasing the economic performance of all stakeholders involved in the process by preserving the integrity of halal products and services within the scope of standard processes determined end-to-end. The fact that participation finance institutions and products are preferred in the financing pillar of the model is an indication that they are selective in the precision phase. Halal park businesses will meet their financing needs in line with their mission with participation finance products and services, while participation finance institutions will fulfill their social service and financing responsibilities.

Kaynakça

 • Alam, N., Gupta, L.,Zameni, A. (2021). Fintech ve İslami Finans Dijitalleşme, Kalkınma ve Yenilikçi Yıkım. İstanbul: Albaraka Yayınları, 58.
 • Alamad, S. (2020). İslami Finansta Finansal İnovasyon ve Mühendislik. İstanbul: Albaraka Yayınları, 19.
 • Amana Invesment Fund (n.d). Halal Market Economy, (Erişim: 03.07.2023), https://amanafund.com/halal-market-economy/
 • Azam E.S. ve Abdullah, M.A. (2020). Global Halal Industry: Realities And Opportunities, International Journal of İslamic Business Ethics 5(1):47, DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59
 • Azman, N. H. N., & Marson, T. (2012). Halal Development and Malaysian Exports. In 3rd International Conference on Business and Economic Research, Bandung, Indonesia (pp. 55-73).
 • Bakan, S. (2022). İslami Finans Perspektifiyle Türk Bankacılık Sektöründe Katılım Bankaları. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Çalışmaları, 95.
 • Bayri, E. (2023). Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi: Mevduat ve Katılım Bankacılığı Üzerine Bir Değerlendirme. In International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (Vol. 1, pp. 219-225).
 • BIS, (2019). Islamic Finance and Halal Industry - Opportunity, Impact, Synergy. (Erişim: 20.11.2023), https://www.bis.org/review/r191001j.pdf
 • BNM, (2023). The Halal Economy. Huge Potential For İslamic Finance. (Erişim: 27.09.2023), https://www.bnm.gov.my/documents/6319173///14aeba70-994a-4c98-ae51-8707586d4ca0/,
 • CBFO, (2022). Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Strateji Belgesi, (Erişim: 25.05.2023), https://www.cbfo.gov.tr/sites/default/files/2022-10/cumhurbaskanligi-finans-ofisi-katilim-finans-strateji-belgesi.pdf
 • Dinarstandard, (2022). State of the Global İslamic Economy Report – Unlocking Opportunity. (Erişim: 27.09.2023), https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/State+of+the+Global+İslamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf
 • Dinarstandard, (2021). Indonesia Halal Markets Report 2021/2022. (Erişim Tarihi: 27.09.2023), https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021_2022.pdf
 • Eryılmaz, S.H., (2021). Singapur’daki Helal Gıda Sertifikasyonuna Kritik Yaklaşım, Academic Platform Journal of Halal Lifestyle, 3(1), 01-16
 • Fındık, M.A. (2019). Malezya’nın Helal Gıda Sertifikasyonundaki Rolü, Helal ve Etik Araştırmaları Dergisi, J. Halal & Ethical Res. 1 (2): 82-104, 2019.
 • Güçlü, F. & Kılıç, M. (2019). İslami Finansın Türkiye, ABD, İngiltere Ve Malezya’da Gelişimi. Journal of Management and Economics Research, 17, 3, pp. 271-293
 • Hassan, M. K., Daouia, C., & Rabbani, M. R. (2021). Integrating İslamic Finance and Halal Industry: Current Landscape and Future Forward. International Journal of İslamic Marketing and Branding, 6(1), 60. https://doi.org/10.1504/ ijimb.2021.10040922
 • hdcglobal, (2023a). Sustaining Malaysia As The Global Leader In The Halal Industry. (Erişim: 27.09.2023), https://hdcglobal.com/news/2023/08/21/sustaining-malaysia-as-the-global-leader-in-the-halal-industry/
 • hdcglobal, (2023b). MITI: Halal Roadmap Now Paves The Way To Strengthen Malaysia’s Leadership In Global Halal
 • Industry. (Erişim: 20.11.2023), https://hdcglobal.com/news/2023/03/23/miti-halal-roadmap-now-paves-the-way-to-strengthen-malaysias-leadership-in-global-halal-industry/,
 • Helal Akreditasyon Kurumu, (2023a). (Erişim: 06.07.2023), https://www.hak.gov.tr/kurumsal/hakkimizda,
 • Helal Akreditasyon Kurumu, (2023b). (Erişim: 14.11.2023), https://www.hak.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-kuruluslar/islam-ulkeleri-standartlar-ve-metroloji-enstitusu-smiic
 • İsedak, (2018). Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İslam Ülkeleri için Sorunlar ve Muhtemel Çözümler. (Erişim: 25.09.2023), http://ebook.comcec.org/Kutuphane/Icerik/Yayinlar/Analitik_Calismalar/Mali_Isbirligi/turkcefinans1/files/assets/ common/downloads/publication.pdf
 • Indonesia Sharia Economic Festival, (2022). Indonesia Halal Markets Report 2021/2022. (Erişim: 21.11.2023), https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021_2022.pdf
 • Mas’ad, M.A. & Wakil, N.A.B.A. (2020). Halal Industry And İslamic Finance Institution’s Role: Issues And Challenges, International Seminar on Syariah and Law (INSLA 2020) E-Proceedings
 • Official Portal of Ministry of Finance (2022). Islamic Finance and the Development of Malaysia’s Halal Economy. (Erişim: 21.11.2023), https://www.mof.gov.my/portal/en/news/speech/islamic-finance-and-the-development-of-malaysia-s-halal-economy
 • Muhamed, N.A., Aziz, S.A., Ramli, N.M., Yaakub, N.A. (2014). Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practices of the Selected Malaysian Authority Bodies, Asian Social Science, 10 (17), DOI:10.5539/ass.v10n17p120
 • Mujar, N. A. H., & Hassan, N. (2014). The Economics of Halal Industry. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
 • Paradergi (2023). Katılım Bankacılığı Çift Haneyi Görecek,12.01.2023. (Erişim: 25.05.2023), https://www.paradergi.com.tr/finans/2023/01/12/katilim-bankaciligi-cift-haneyi-gorecek
 • Park, S.H.(2017), Food Globalization And Culture War : The Case Of The Halal Food Complex in South Korea, DOI:10.13140/RG.2.2.27796.81286
 • Rahim, N.F.(2017), Bridging Halal Industry and Islamic Finance: Conceptual Review on the Internal Governance, School of Social Sciences, Book Section, http://eprints.usm.my/41171/1/ART_100.pdf
 • Şimşek, M. (2017). Helal Ekonominin İlkeleri Ve Helâl Turizmin Sınırları, 1. International Halal Tourism Congress, 07-09 April 2017, Alanya: Türkiye
 • Şimşek, M. (2021). Helal Park: Malezya Örneği, Fikriyat Dergisi. (Erişim: 25.05.2023). https://www.fikriyat.com/yazarlar/murat-simsek/2021/08/20/helal-park-malezya-ornegi
 • Şimşek, M. (2021). Eko Endüstriyel Kümeler Olarak Dünya’da Helal Parklar, Fikriyat Dergisi, Erişim: 25.05.2023), https://www.fikriyat.com/yazarlar/murat-simsek/2021/09/12/eko-endustriyel-kumeler-olarak-dunyada-helal-parklar
 • Taşpunar A.S. (2019). İslami Finansal Okuryazarlık ve Helal Okuryazarlık İlişkisi. Istanbul Management Journal, 0(86), 57-73. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0003
 • Tekin, H. ve Tekdoğan, Ö. F. (2023). Türkiye’de Katılım Finans Sektörünün Kurumsal Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 420-439.
 • Tunç, H. (2010). Katılım Bankacılığı Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması, İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Türkay, K. (2017). İslam Finansı Açısından Helal Otelciliğin Finansal Nitelikleri, Sorunları Ve Çözümleri, 1. International Halal Tourism Congress, 07-09 April 2017, Alanya: Türkiye
 • Foodturkey (2022). Dünya Helal Pazarı 10 Trilyona Koşuyor. (Erişim: 30.05.2023), https://www.foodturkey.com.tr/2022/11/06/dunya-helal-pazari-10-trilyona-kosuyor/
 • WorldBank. (2022). İslamic Finance and The Development of Malaysia’s Halal Economy, Knowledge and Research, The Malaysia Development Experience Series. (Erişim: 20.11.2023). https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/islamic-finance-and-the-development-of-malaysia-s-halal-economy

Katılım Finans İş Birlikteliği ile Helal Park Uygulaması, Yeni Helal Hub Türkiye

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 433 - 444, 30.12.2023

Öz

Helal park uygulaması, helal ürün ve hizmetlerin uçtan uca belirlenen standart süreçler kapsamında bütünlüğünün korunarak, sürece dahil tüm paydaşların ekonomik performansını arttırma hedefiyle, ilgili sektörlerin fiziksel olarak bir arada bulunmalarına imkân sunan üretim modelidir. Kamu otoritesince sunulacak teşvik ve avantajlara ulaşımda, modelin finansman ayağında helal park paydaşlarınca katılım finans kuruluşları ve ürünlerinin kullanımı tercih ediliyor olması, helal yaklaşımı teorisine uygun, tamamlayıcı unsur olarak hassasiyet aşamasında seçici davranıldığının göstergesi olacaktır. Helal park işletmeleri, katılım finans ürün ve hizmetleri ile misyonlarına uygun olacak şekilde finansman ihtiyaçlarını karşılarken, katılım finans kuruluşları da kuruluş amaç ve hedefleri ile örtüşecek şekilde topluma yönelik hizmet ve finansman sorumluluklarını yerine getirmiş, sektörel büyüme ve bilinirlik adına ciddi mesafe kaydetmiş olacaklardır.

Kaynakça

 • Alam, N., Gupta, L.,Zameni, A. (2021). Fintech ve İslami Finans Dijitalleşme, Kalkınma ve Yenilikçi Yıkım. İstanbul: Albaraka Yayınları, 58.
 • Alamad, S. (2020). İslami Finansta Finansal İnovasyon ve Mühendislik. İstanbul: Albaraka Yayınları, 19.
 • Amana Invesment Fund (n.d). Halal Market Economy, (Erişim: 03.07.2023), https://amanafund.com/halal-market-economy/
 • Azam E.S. ve Abdullah, M.A. (2020). Global Halal Industry: Realities And Opportunities, International Journal of İslamic Business Ethics 5(1):47, DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59
 • Azman, N. H. N., & Marson, T. (2012). Halal Development and Malaysian Exports. In 3rd International Conference on Business and Economic Research, Bandung, Indonesia (pp. 55-73).
 • Bakan, S. (2022). İslami Finans Perspektifiyle Türk Bankacılık Sektöründe Katılım Bankaları. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Çalışmaları, 95.
 • Bayri, E. (2023). Türk Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi: Mevduat ve Katılım Bankacılığı Üzerine Bir Değerlendirme. In International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (Vol. 1, pp. 219-225).
 • BIS, (2019). Islamic Finance and Halal Industry - Opportunity, Impact, Synergy. (Erişim: 20.11.2023), https://www.bis.org/review/r191001j.pdf
 • BNM, (2023). The Halal Economy. Huge Potential For İslamic Finance. (Erişim: 27.09.2023), https://www.bnm.gov.my/documents/6319173///14aeba70-994a-4c98-ae51-8707586d4ca0/,
 • CBFO, (2022). Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Strateji Belgesi, (Erişim: 25.05.2023), https://www.cbfo.gov.tr/sites/default/files/2022-10/cumhurbaskanligi-finans-ofisi-katilim-finans-strateji-belgesi.pdf
 • Dinarstandard, (2022). State of the Global İslamic Economy Report – Unlocking Opportunity. (Erişim: 27.09.2023), https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/State+of+the+Global+İslamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf
 • Dinarstandard, (2021). Indonesia Halal Markets Report 2021/2022. (Erişim Tarihi: 27.09.2023), https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021_2022.pdf
 • Eryılmaz, S.H., (2021). Singapur’daki Helal Gıda Sertifikasyonuna Kritik Yaklaşım, Academic Platform Journal of Halal Lifestyle, 3(1), 01-16
 • Fındık, M.A. (2019). Malezya’nın Helal Gıda Sertifikasyonundaki Rolü, Helal ve Etik Araştırmaları Dergisi, J. Halal & Ethical Res. 1 (2): 82-104, 2019.
 • Güçlü, F. & Kılıç, M. (2019). İslami Finansın Türkiye, ABD, İngiltere Ve Malezya’da Gelişimi. Journal of Management and Economics Research, 17, 3, pp. 271-293
 • Hassan, M. K., Daouia, C., & Rabbani, M. R. (2021). Integrating İslamic Finance and Halal Industry: Current Landscape and Future Forward. International Journal of İslamic Marketing and Branding, 6(1), 60. https://doi.org/10.1504/ ijimb.2021.10040922
 • hdcglobal, (2023a). Sustaining Malaysia As The Global Leader In The Halal Industry. (Erişim: 27.09.2023), https://hdcglobal.com/news/2023/08/21/sustaining-malaysia-as-the-global-leader-in-the-halal-industry/
 • hdcglobal, (2023b). MITI: Halal Roadmap Now Paves The Way To Strengthen Malaysia’s Leadership In Global Halal
 • Industry. (Erişim: 20.11.2023), https://hdcglobal.com/news/2023/03/23/miti-halal-roadmap-now-paves-the-way-to-strengthen-malaysias-leadership-in-global-halal-industry/,
 • Helal Akreditasyon Kurumu, (2023a). (Erişim: 06.07.2023), https://www.hak.gov.tr/kurumsal/hakkimizda,
 • Helal Akreditasyon Kurumu, (2023b). (Erişim: 14.11.2023), https://www.hak.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-kuruluslar/islam-ulkeleri-standartlar-ve-metroloji-enstitusu-smiic
 • İsedak, (2018). Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İslam Ülkeleri için Sorunlar ve Muhtemel Çözümler. (Erişim: 25.09.2023), http://ebook.comcec.org/Kutuphane/Icerik/Yayinlar/Analitik_Calismalar/Mali_Isbirligi/turkcefinans1/files/assets/ common/downloads/publication.pdf
 • Indonesia Sharia Economic Festival, (2022). Indonesia Halal Markets Report 2021/2022. (Erişim: 21.11.2023), https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021_2022.pdf
 • Mas’ad, M.A. & Wakil, N.A.B.A. (2020). Halal Industry And İslamic Finance Institution’s Role: Issues And Challenges, International Seminar on Syariah and Law (INSLA 2020) E-Proceedings
 • Official Portal of Ministry of Finance (2022). Islamic Finance and the Development of Malaysia’s Halal Economy. (Erişim: 21.11.2023), https://www.mof.gov.my/portal/en/news/speech/islamic-finance-and-the-development-of-malaysia-s-halal-economy
 • Muhamed, N.A., Aziz, S.A., Ramli, N.M., Yaakub, N.A. (2014). Integrating Islamic Financing and Halal Industry: A Survey on Current Practices of the Selected Malaysian Authority Bodies, Asian Social Science, 10 (17), DOI:10.5539/ass.v10n17p120
 • Mujar, N. A. H., & Hassan, N. (2014). The Economics of Halal Industry. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
 • Paradergi (2023). Katılım Bankacılığı Çift Haneyi Görecek,12.01.2023. (Erişim: 25.05.2023), https://www.paradergi.com.tr/finans/2023/01/12/katilim-bankaciligi-cift-haneyi-gorecek
 • Park, S.H.(2017), Food Globalization And Culture War : The Case Of The Halal Food Complex in South Korea, DOI:10.13140/RG.2.2.27796.81286
 • Rahim, N.F.(2017), Bridging Halal Industry and Islamic Finance: Conceptual Review on the Internal Governance, School of Social Sciences, Book Section, http://eprints.usm.my/41171/1/ART_100.pdf
 • Şimşek, M. (2017). Helal Ekonominin İlkeleri Ve Helâl Turizmin Sınırları, 1. International Halal Tourism Congress, 07-09 April 2017, Alanya: Türkiye
 • Şimşek, M. (2021). Helal Park: Malezya Örneği, Fikriyat Dergisi. (Erişim: 25.05.2023). https://www.fikriyat.com/yazarlar/murat-simsek/2021/08/20/helal-park-malezya-ornegi
 • Şimşek, M. (2021). Eko Endüstriyel Kümeler Olarak Dünya’da Helal Parklar, Fikriyat Dergisi, Erişim: 25.05.2023), https://www.fikriyat.com/yazarlar/murat-simsek/2021/09/12/eko-endustriyel-kumeler-olarak-dunyada-helal-parklar
 • Taşpunar A.S. (2019). İslami Finansal Okuryazarlık ve Helal Okuryazarlık İlişkisi. Istanbul Management Journal, 0(86), 57-73. https://doi.org/10.26650/imj.2019.86.0003
 • Tekin, H. ve Tekdoğan, Ö. F. (2023). Türkiye’de Katılım Finans Sektörünün Kurumsal Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 420-439.
 • Tunç, H. (2010). Katılım Bankacılığı Felsefesi, Teorisi ve Türkiye Uygulaması, İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Türkay, K. (2017). İslam Finansı Açısından Helal Otelciliğin Finansal Nitelikleri, Sorunları Ve Çözümleri, 1. International Halal Tourism Congress, 07-09 April 2017, Alanya: Türkiye
 • Foodturkey (2022). Dünya Helal Pazarı 10 Trilyona Koşuyor. (Erişim: 30.05.2023), https://www.foodturkey.com.tr/2022/11/06/dunya-helal-pazari-10-trilyona-kosuyor/
 • WorldBank. (2022). İslamic Finance and The Development of Malaysia’s Halal Economy, Knowledge and Research, The Malaysia Development Experience Series. (Erişim: 20.11.2023). https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/islamic-finance-and-the-development-of-malaysia-s-halal-economy

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İslam Finansı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Teoman TAĞTEKİN 0000-0002-7679-0163

Erken Görünüm Tarihi 12 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 20 Ekim 2023
Kabul Tarihi 27 Kasım 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA TAĞTEKİN, T. (2023). Katılım Finans İş Birlikteliği ile Helal Park Uygulaması, Yeni Helal Hub Türkiye. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8(2), 433-444.

The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.