Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bireyleri Bilardo Oynamaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türk Popülasyonu İçin Geçerlik ve Güvenirliğin Yapılması

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 15 - 27, 31.12.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı profesyonel ve rekreasyonel amaçlı bilardo oynayan bireyleri bilardo oynamaya motive eden faktörler ölçeğini geliştirmektir.

Araştırmanın evreni sayıları tam olarak belirlenemeyen rekreasyonel bilardo oyuncuları ve Bilardo Federasyonunda 2018 itibariyle aktif lisanslı 650 müsabık olarak yarışmalara katılan bilardo sporcularından oluşmaktadır.

Bu çalışmaya özgü olarak geliştirilen anket formu, demografik bilgilere ek olarak, bireylerin bilardo için harcadıkları zaman, katlandıkları maliyet, serbest zamanlarında bilardo dışında neler yaptıkları ve bireyleri bilardo oynamaya motive eden 54 maddeden oluşan soru listesi kullanılmıştır. Anket sosyal medya üzerinden uygulanmıştır. Araştırma örneklemi toplam 78 müsabık ve 95 rekreasyonel bilardo oyuncusundan oluşmaktadır.

Çalışmanın bulgularına göre, bilardo oyuncularının önemli bir kısmı erkek, iyi eğitimli, bilardo pahalı bir spor olduğu için hem kişisel gelirleri hem de aile gelirleri ortalama gelirin üzerindeki bireylerden oluşuyor. Bireyleri bilardo oynamaya motive eden maddeler toplam 11 faktörde faktörleşmiştir. Bunlar sırasıyla; Rekabet Duygusu, Tanınma ve Sosyal Statü, Mental Sağlık, Bilardoyu Sevme, Kariyer Beklentisi, Sosyalleşmek, Uzaklaşmak, Taktir Edilme ve Kendini Gösterme, Örnek Olma, Yenilemek/Gelişim ve Yeni Bir Spor Branşını Denemedir.

Sonuç olarak hem rekreasyonel ve profesyonel olarak bilardo masraflı bir spordur ve diğer rekreasyonel aktivitelerden farklı olarak hem sporcuların hem de rekreasyonel oyuncuların kazanmak için oynadıkları bir spor branşıdır. Son yıllarda kafelerde yer bulan bilardo hak ettiği değeri görememektedir. Bunun için hem oynayan sayısı azalmakta hem de kahve oyunu imajında varlığını sürdürmektedir. Buna ilave olarak, Bireyleri bilardoya motive eden faktörler ölçeği geliştirildi ve geçerlilik güvenirliliği yapılmıştır.

Kaynakça

 • Akdeniz, Y. ve Ardahan, F. (2019). Bireyleri Rekreasyonel tesine başlamaya motive eden faktörler ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik güvenirlilik çalışmasının yapılması. 11th International Sport Cummunity Symposium, 28 October – 01 November 2019, Antalya, Turkey.
 • Ardahan, F. (2012). Reliability and Validity of recreational fishing motivation scale in turkish population. Turkish Journal Of Sport And Exercise, 14(3),59-65.
 • Ardahan, F. (2013). Bireyleri rekreatif spor etkinliklerine motive eden faktörlerin remm ölçeğini kullanarak çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi: Antalya örneği. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2), 1-15.
 • Ardahan, F. (2018). Developing and doing validity and reliability of the motivational factors scale for being non-voluntariness. European journal of physical education and sport science. 4(4), 23-36.doi: 10.5281/zenodo.1221446.
 • Ardahan, F. (2018). Developing and doing validity and reliability of the motivational factor scale of being choir singer. European Journal of Physical Education and Sport Science. 4(7), 1-12.doi: 10.5281/zenodo.1249994.
 • Ardahan, F. ve Akdeniz, Y. (2018). Koristlerin profilleri ve bireyleri korolara korist olarak katılmaya motive eden faktörlerin demografik değişkenlerle karşılaştırılması: antalya örneği. Sinop Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 1-30.
 • Ardahan, F. (2016) Developing and doing validity and reliability of the motivational factors scale for being volunteer in AKUT. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1755-1769. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3605.
 • Ardahan, F. ve Çalışkan, A. (2017). Bireyleri Spor Festivallerine Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması: RUNATOLIA’ya örneği. Journal of Human Sciences, 14(2), 1405-1419. doi:10.14687/jhs.v14i2.4433.
 • Ardahan, F., Turgut, T. ve Kaplan Kalkan, A. (2016). Her yönüyle rekreasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ardahan, F. ve Mert, M. (2013a). Bireyleri doğa yürüyüşü yapmaya motive eden faktörler ölçeği ve bu faaliyetlere katılarak elde edilen faydalar ölçeğinin Türk popülasyonu için geçerlilik güvenirlilik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(2), 338-355.
 • Ardahan, F. ve Mert, M. (2013b). The Validity and reliability of motivational factors scale and the benefits scale of participating in mountaineering activities for turkish population. The Online Journal of Recreation and Sport, 2(4), 49-63.
 • Ardahan, F. ve Mert, M. (2014c). Bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörler ölçeğinin geliştirilmesi ve türk popülasyonu için güvenirlilik geçerlilik çalışması. ASOS Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 409-427, 2014.
 • Crandall, R. (1980),Motivation for leisure. Journal of Leisure Research, 12(1), 45-54.
 • Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000/1). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Deci, E.L. ve Ryan, R.M. (1985). The general causality orientations scale: self determination in personality. Journal of Research in Personality. 19, 109-134.
 • Driver, B.L. (1983). Master list of items for recreation experience preferences scales and domains. Unpublished document. USDA Forest Service, Fort Collins, CO: Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station, p.15-75.
 • Engeström, Y., Miettinen, R. & Punamaki, R.L. (2003). Perspective on activity theory, Cambiridge University Press, Second Edition, NY, 10011-4211, USA, p.22-80. Ercan, E. (1995). Bilardonun Tarihçesi. Focus Dergisi. Aralık Sayısı. Available at: https://www.bilardo.gov.tr/bilardonun-tarihcesi. Erişim Tarihi: 15.12.2020.
 • Evlivan, İ. ve Ardahan, F. (2019). Bireyleri bisiklet festivallerine katılmaya motive eden faktörler ölçeğinin geliştirilmesi ve Türk popülasyonu için geçerlilik güvenirliliğinin yapılması. 11th International Sport Cummunity Symposium, 28 October – 01 November 2019, Antalya, Turkey.
 • İbrahim, H. & Cordes, K.A. (2002). OutdoorRecreation, EnrichmentFor a Lifetime. Second Edition, Sagamore Publishing, Il, p. 5-150.
 • Kaplan Kalkan, A. & Ardahan, F. (2013). Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri Faydalar: Antalya Örneği, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 93-114. Kişin, K. (2020). Bilardo Kuralları, Terimleri & Malzemeleri. Available at: https://blog.n11.com/spor-outdoor/bilardo-kurallari-terimleri-malzemeleri. Erişim Tarihi: 15.12.2020.
 • Levy, J. (1979). Motivation for leisure: An intereactionist approach. In H. Ibrahimand R. Crandall (Eds.), Leisure: A psychological approach. Los Alamitos, CA: Hwong Publishing, p.12-42.
 • Örücü, E. (2006). Modern işletmecilik. Ankara: Gazi kitabevi.
 • Pintrich, P.R. (2000). An Achievement goal theory perspective on ıssues in motivation terminology, theory and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92–104. Sümer N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Motivasyon Kavramı ve Motivasyon Teorileri. Available at: https://kisiselbasari.com/motivasyon-kavrami-ve motivasyon-teorileri.html. Erişim Tarihi: 15.12.2020.
 • Tr.wikipedia. Bilardo. Available at: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilardo. Erişim Tarihi: 15.12. 2020.
 • Tr.wikipedia. Spor. Available at: https://tr.wikipedia.org/wiki/Spor. Erişim Tarihi: 15.12. 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Faik ARDAHAN

Ayşenur CANSEVER

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ARDAHAN, F., & CANSEVER, A. (2020). Bireyleri Bilardo Oynamaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türk Popülasyonu İçin Geçerlik ve Güvenirliğin Yapılması. Journal of Global Sport and Education Research, 3(2), 15-27.

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.