Son Sayı

Cilt: 1 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Ayşen GARGILI KELEŞ MARMARA UNIVERSITY
Sağlık Bilimleri
Ayse KARAKOC MARMARA UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES 0000-0003-2919-2504
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ebelik, Hemşirelik
Aysel YİLDİZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0739-6143
Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Geriatri, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Sağlıkla İlgili Çok Disiplinli Bilimler
Doç. Dr. Çağrı ÇÖVENER ÖZÇELİK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD 0000-0002-7912-4553
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gıda Mikrobiyolojisi, Veteriner Hekimlik
Doç. Saime EROL MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Halk Sağlığı Hemşireliği