Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 237 - 247, 31.12.2015

Öz

Günümüzde iletişim alanında yaşanan ve tüm dünyayı saran teknolojik gelişmeler, medya alanında yeni bir oluşuma sahne olmuş bulunmaktadır. Söz konusu oluşum, internet, sosyal ağlar, bloglar ve sosyal medya gibi yeni araçların yeni medya ortamları olarak çağımıza damga vurmasına yol açmış bununla birlikte önemli toplumsal değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Sosyal ilişki kurma biçimlerini ve ilişki niteliklerini ciddi bir dönüşüme uğratan yeni medya olgusunun toplumsal yapıyı önemli bir biçimde yeniden şekillendirdiği ve bu yapı içerisinde farklı toplumsallaşma biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açtığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda günümüzde tüm dünyayı kuşatan yeni medya ortamları ile toplumların giderek bir ağ toplumuna benzediği ve söz konusu ağlarla oluşan ilişki kurma pratiklerinin yeni toplumsallaşma biçimleri oluşturduğu gözlenmektedir. Toplumsal olarak kimliğin inşasını sağlayan bir kavram olarak öne çıkan yeni medya, sahip olduğu çeşitlilik, modernlik gibi donanımlarla bireylere, daha zengin ve araştırılabilir bir içerik sağlamakta bu nedenle de önemli bir toplumsallaşma aracı olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus gündelik yaşantımızın her alanına nüfuz etmiş bulunan yeni medya ortamlarının önemli ve yeni bir kamusal alan yarattığıdır

Kaynakça

 • Akca, E. B. (2014). Demokratik Katılım Bağlamında Yeni Medya ve Dijital Yurttaşlık. Yeni Medya, Pratikler, Olanaklar. Ed: Emel Baştürk Akca. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Akyüz, A. (2010). Yeni Medya Uygulamalarında Bütünleşik İletişim ve Reklamlarda Ünlü Kullanımı Stratejisi. İkinci Medya Çağında İnternet. Der: Filiz Aydoğan, Ayşen Akyüz İstanbul: Alfa Yayıncılık. Alioğlu, N. (2011). Yeni Medya Sanatı ve Estetiği. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Aslan, K. (2008). Değişen Teknolojiler ve Habercilikte İstihbarat. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi. Bahar, H. İ. (2009). Sosyoloji. Ankara: USAK Yayınları. Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayınları. Binark, M.( 2007). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorunlar ve Yöntem Sorunu. Yeni Medya Çalışmaları. Der: Mutlu Binark, Ankara: Dipnot Yayınları. Doğu, B., Özçetin, B., Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T. ve diğerleri. (2014). Siyasetin Yeni Hali Vaka-i Sosyal Medya. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Dolgun, U. (2005). Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna. Ankara: Ekin Kitabevi. Erkal, M.E. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Der Yayınları.
 • Karaismailoğlu, E. (2014). İnsanlık Toplumu Eski Medya Köleliğinden Dijital Medya Efendiliğine Geçebilecek Mi?. Dijital Panorama. Ed: Z. Beril Akıncı Vural, Ankara: Ütopya Yayıncılık S. O. Çambay / Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 5 (2),237-247 247
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Halkla İlişkilerde Yeni Medyanın Kullanımı. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Araştır, Planla, Uygula, Değerlendir. Der: Alin Göztaş, Füsun Topsümer. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Odabaşı, H. F. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sütcü, C. S., Algül, A. (2013). Teknolojinin Toplum Üzerindeki Etkisi Açısından İnternetin Kısıtlı Sosyal Çevresi Üzerine Bir Araştırma. Yeni Medya’da Demokrasi. Ed: And Algül, Neda Üçer. Konya: Literatürk Yayınları.
 • Şener, G. (2013). Toplumsal Mücadele Alanı Olarak Sosyal Medya. Sosyal Medya ve Ağ Toplumu: II: Kültür, Kimlik, Siyaset. Ed: Can Bilgili, Gülüm Şener, İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği Yayınları.
 • Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Yeni Medyaya Eleştirel Bakış. Yeni Medya Ve< Ed: Deniz Yengin. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama Toplumu Olgusu: WhatsApp Uygulaması. Sosyal Medya Akademi. Ed: Tolga Kara, Ebru Özgen. İstanbul: Beta Yayınları.

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 237 - 247, 31.12.2015

Öz

Kaynakça

 • Akca, E. B. (2014). Demokratik Katılım Bağlamında Yeni Medya ve Dijital Yurttaşlık. Yeni Medya, Pratikler, Olanaklar. Ed: Emel Baştürk Akca. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Akyüz, A. (2010). Yeni Medya Uygulamalarında Bütünleşik İletişim ve Reklamlarda Ünlü Kullanımı Stratejisi. İkinci Medya Çağında İnternet. Der: Filiz Aydoğan, Ayşen Akyüz İstanbul: Alfa Yayıncılık. Alioğlu, N. (2011). Yeni Medya Sanatı ve Estetiği. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Aslan, K. (2008). Değişen Teknolojiler ve Habercilikte İstihbarat. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi. Bahar, H. İ. (2009). Sosyoloji. Ankara: USAK Yayınları. Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayınları. Binark, M.( 2007). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorunlar ve Yöntem Sorunu. Yeni Medya Çalışmaları. Der: Mutlu Binark, Ankara: Dipnot Yayınları. Doğu, B., Özçetin, B., Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T. ve diğerleri. (2014). Siyasetin Yeni Hali Vaka-i Sosyal Medya. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Dolgun, U. (2005). Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna. Ankara: Ekin Kitabevi. Erkal, M.E. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Der Yayınları.
 • Karaismailoğlu, E. (2014). İnsanlık Toplumu Eski Medya Köleliğinden Dijital Medya Efendiliğine Geçebilecek Mi?. Dijital Panorama. Ed: Z. Beril Akıncı Vural, Ankara: Ütopya Yayıncılık S. O. Çambay / Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 5 (2),237-247 247
 • Köseoğlu, Ö. (2012). Halkla İlişkilerde Yeni Medyanın Kullanımı. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Araştır, Planla, Uygula, Değerlendir. Der: Alin Göztaş, Füsun Topsümer. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Odabaşı, H. F. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sütcü, C. S., Algül, A. (2013). Teknolojinin Toplum Üzerindeki Etkisi Açısından İnternetin Kısıtlı Sosyal Çevresi Üzerine Bir Araştırma. Yeni Medya’da Demokrasi. Ed: And Algül, Neda Üçer. Konya: Literatürk Yayınları.
 • Şener, G. (2013). Toplumsal Mücadele Alanı Olarak Sosyal Medya. Sosyal Medya ve Ağ Toplumu: II: Kültür, Kimlik, Siyaset. Ed: Can Bilgili, Gülüm Şener, İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği Yayınları.
 • Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Yeni Medyaya Eleştirel Bakış. Yeni Medya Ve< Ed: Deniz Yengin. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama Toplumu Olgusu: WhatsApp Uygulaması. Sosyal Medya Akademi. Ed: Tolga Kara, Ebru Özgen. İstanbul: Beta Yayınları.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinem Onar Çambay ONAR ÇAMBAY

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Onar Çambay, S. O. Ç. (2015). Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Yeni Medya: Kuramsal Bir Değerlendirme . Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 237-247 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joiss/issue/10035/332924