Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sinop İli Turizm İstatistiklerinin Değerlendirilmesi (1995-2015)

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 31 - 42, 15.12.2016
https://doi.org/10.31822/jomat.288117

Öz

Bu çalışmada
Sinop’taki Bakanlık belgeli tesis sayısı, tesis doluluk oranları ve seyahat
acenta sayısı bakımından gelişmeler incelenmiştir. Sinop iline ait 1995-2015
yıllarına ait turizmde paydaş olan kamu kurumlarınca tutulan çeşitli
istatistikler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda tutulan istatistikler, çeşitli
değişkenlerle birlikte incelenerek bir durum tespiti yapılmıştır. Araştırma
sonucunda; Sinop turizminin ülkemize gelen turist sayısına çok az oranda katkı
verdiğini, turizm istatistiklerinin tutarlı ve sistematik tutulmasının turizm
faaliyetlerini olumlu yönde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Akyol, C. (2012). Kırsal Turizmde Ev Pansiyonculuğu Modeli ve Karadeniz Örneklemesi –Artvin. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2): 79-83
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava İzleme İstasyonları Müdürlüğü.
 • Sinop Valiliği
 • Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Sinop Arkeoloji Müzesi
 • Sinop Belediyesi
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).

Evaluatıon Of Tourısm Statıstıcs Of Provınce Sinop (1995-2015)

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 31 - 42, 15.12.2016
https://doi.org/10.31822/jomat.288117

Öz

In this study, the developments such as hotel
managements that licensed by Turkish Republic of Ministry of Tourism, occupancy
rates and number of travel agencies in Sinop have been studied. The statistics
that noted different variables and official enterprises between 1995-2015 and
have been evaluated. These have been determined the situation of different
kinds of variables. At the end of this study it’s found that Sinop’s tourism
activities have given little support to the Turkish tourism and keeping
consistent and systematic tourism-tourist statistics is very important to
influence tourism activities in Sinop.

Kaynakça

 • Akyol, C. (2012). Kırsal Turizmde Ev Pansiyonculuğu Modeli ve Karadeniz Örneklemesi –Artvin. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2): 79-83
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava İzleme İstasyonları Müdürlüğü.
 • Sinop Valiliği
 • Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Sinop Arkeoloji Müzesi
 • Sinop Belediyesi
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Diğer ID https://www.jomat.org/71-archive/2016-1-1/145-2016-1-1-31-42
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kerem Kaptangil Bu kişi benim

Aysun Gargacı

Hayrullah Çetin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2016
Kabul Tarihi 5 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kaptangil, K., Gargacı, A., & Çetin, H. (2016). Sinop İli Turizm İstatistiklerinin Değerlendirilmesi (1995-2015). Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 31-42. https://doi.org/10.31822/jomat.288117