Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 23 - 38, 14.11.2017
https://doi.org/10.31822/jomat.353951

Öz

Yiyecek içecek işletmeciliği alanı, çok disiplinli olma özelliği nedeniyle birçok alandan araştırmacı ve
akademisyen tarafından çeşitli yollarla araştırılmaktadır. Bu araştırma yollarından biri de lisansüs tez düzeyinde yapılan araştırmalardır. Lisansüs tezler, yiyecek içecek literatürünün önemli bir özelliğini
stermekte ve literatürün gelişmişlik seviyesi hakkında önemli bilgiler slamaktadır. Bu araştırmada da
ticari
yiyecek içecek alanına yönelik hazırlanan
tezler araştırma konusu
olarak seçilmiştir. Bu kapsamda
ilgili
alana yönelik 1988-2013 lları arasında hazırlanan 179 tez olduğu belirlenmiştir. Araştırmada söz konusu
tezlerin bibliyometrik olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu analiz sonucunda yiyecek
içecek alanının bilimsel iletişimine yönelik önemli bulgular elde edilmiştir. Bunlar; ilgili alanda en çok tercih edilen konular, araştırma türü, araştırma yaklaşımı, araştırma alanı, araştırma rütülen anabilim dalları, üniversiteler, araştırmaya danışmanlık yapan kişiler vb. şeklinde önemli bulgulardan
oluşmaktadır.

Kaynakça

 • Al U. ve Coştur R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili,Türk kütüphaneciliği, 21(2): 142-163.
 • Arslan E. ve Emeksiz M. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Konusunun Bibliyometrik Profili ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler, JOMAT: Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1 (1): 1-12.
 • Broadus R. N. (1987). Toward a Deffiniation of “Bibliometrics”, Scientometrics, 12 (5-6): 373-379.
 • Çiçek D. ve Kozak N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, Türk Kütüphaneciliği, 26(4): 734-756.
 • Evren, S., & Kozak, N. (2014). Bibliometric analysis of tourism and hospitality related articles published in Turkey. Anatolia, 25(1), 61-80.
 • Jafari J. ve Aaser D. (1988). Tourism as the Subject of Doctoral Dissertations, Annals of Tourism Research, 15(3): 407-429.
 • Kozak N. (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme,Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, 22-33.
 • Kozak N. (1995). Türkiye’de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1): 62-72.
 • Kozak N. ve İçöz O. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi’nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10, 9-17.
 • Kozak N. (2001). Türkiye’de Turizm Pazarlaması Literatürünün Gelişim Süreci: 1972-1998 Yılları Arasında Hazırlanmış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Biyo- Bibliyografik Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 26-33.
 • Lawani S. M. (2009). Bibliometrics: Itsteoretical Foundations, Methodsand Applications, Libri. International Journal of Libraries and Information Services, (31) 1: 294-315.
 • MA J.ve Law R. (2009). Components of Tourism Research: Evidence From Annals of Tourism Research, Anatolia, 20(1): 62-74.
 • Meyer-Arendt K. J. (2000). Commentary: Tourism geography as the Subject of North American Doctoral Dissertations and Master's theses, Tourism Geographies, 2(2): 2000, 140–156.
 • Michael Hall C. (2011). Publish and Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking and the Assessment of Research Quality in Tourism, Tourism Management, 32(1): 16-27.
 • Palmer A. L. Sese, A. ve Montano J. J. (2005). Tourism and Statistics: Bibliometric Study 1998–2002,Annals of Tourism Research, 32(1): 167-178.
 • Pritchard A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics, Journal of Documentation, 25(4): 348-349.
 • Şakar G. D. ve Cerit A. G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma, Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 27(4).

Bibliometrics Analysis Of Thesis About Food Beverage Industry Registered In Thesis Center Of Council Of Higher Education

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 23 - 38, 14.11.2017
https://doi.org/10.31822/jomat.353951

Öz

The
field of food beverage industry because of multidisciplinary feature is researched by many researchers and faculty members using different ways. One of these ways is to research master thesis and doctoral
dissertations. These resources point out crucial features of food beverage literacy and provide important
information about
development level of the literacy.
In
the research, the thesis and dissertations about commercial food beverage industry were selected
for research topic. In this context, 179 thesis and
dissertations were determined related to research topic conducted between 1988-2013. The aim of the research is to conduct a bibliometrics analysis of these thesis and dissertations. As a result of the analysis
important findings were come out about
food beverage industry. The findings consist of the most favorite
topics, research type, research approach, research field, research department, universities, supervisors of
the researches and
etc.

Kaynakça

 • Al U. ve Coştur R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili,Türk kütüphaneciliği, 21(2): 142-163.
 • Arslan E. ve Emeksiz M. (2016). Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Konusunun Bibliyometrik Profili ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler, JOMAT: Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1 (1): 1-12.
 • Broadus R. N. (1987). Toward a Deffiniation of “Bibliometrics”, Scientometrics, 12 (5-6): 373-379.
 • Çiçek D. ve Kozak N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, Türk Kütüphaneciliği, 26(4): 734-756.
 • Evren, S., & Kozak, N. (2014). Bibliometric analysis of tourism and hospitality related articles published in Turkey. Anatolia, 25(1), 61-80.
 • Jafari J. ve Aaser D. (1988). Tourism as the Subject of Doctoral Dissertations, Annals of Tourism Research, 15(3): 407-429.
 • Kozak N. (1994). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme,Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, 22-33.
 • Kozak N. (1995). Türkiye’de Yayımlanan Turizm Konulu Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1): 62-72.
 • Kozak N. ve İçöz O. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi’nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10, 9-17.
 • Kozak N. (2001). Türkiye’de Turizm Pazarlaması Literatürünün Gelişim Süreci: 1972-1998 Yılları Arasında Hazırlanmış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Biyo- Bibliyografik Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 26-33.
 • Lawani S. M. (2009). Bibliometrics: Itsteoretical Foundations, Methodsand Applications, Libri. International Journal of Libraries and Information Services, (31) 1: 294-315.
 • MA J.ve Law R. (2009). Components of Tourism Research: Evidence From Annals of Tourism Research, Anatolia, 20(1): 62-74.
 • Meyer-Arendt K. J. (2000). Commentary: Tourism geography as the Subject of North American Doctoral Dissertations and Master's theses, Tourism Geographies, 2(2): 2000, 140–156.
 • Michael Hall C. (2011). Publish and Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking and the Assessment of Research Quality in Tourism, Tourism Management, 32(1): 16-27.
 • Palmer A. L. Sese, A. ve Montano J. J. (2005). Tourism and Statistics: Bibliometric Study 1998–2002,Annals of Tourism Research, 32(1): 167-178.
 • Pritchard A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics, Journal of Documentation, 25(4): 348-349.
 • Şakar G. D. ve Cerit A. G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma, Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 27(4).
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bülent Aydin

Yayımlanma Tarihi 14 Kasım 2017
Kabul Tarihi 14 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydin, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38. https://doi.org/10.31822/jomat.353951