Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık Turizmi Tanıtımı ve Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması İlkeleri Üzerine Değerlendirme

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 67 - 88, 30.06.2018
https://doi.org/10.31822/jomat.412322

Öz

Sağlık hizmetlerinden insanların beklentilerinin ve
hastalıklarının farklı olması yanında farklı türde tıbbi müdahaleye, fiyata,
işleme tabi olmaları ve hastaların kendilerine özgü bir fayda beklemeleri,
sağlık hizmetlerinin soyut bir tüketiminin olması gibi nedenlerle sağlık
turizmi sektörü diğer tüm sektörlerden farklı özelliklere sahiptir.

Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan turizmde tüm
ülkeler daha fazla pazar payına sahip olmak için farklı tanıtım kampanyaları
yürütmektedirler. Tanıtım kampanyalarının etkileri, kişileri veya grupları
belirli bir hizmet almak için harekete geçiren faktörler arasında önemli rol
oynamaktadır.

Sağlık turizmi tanıtımının amacı, “sahip olduğumuz tıbbi
tecrübe, teknolojik altyapı ve sağlık tesisleri” gibi değerlerin uluslararası
kamuoyuna anlatılması, açıklanması ve duyurulması yolu ile ülke sağlık
hizmetlerine yönelim açısından olumlu bir imaj yaratılmasına çalışmaktır.

Sağlık turizminin genel ekonomik şartlardan az
etkilenmesi, önce kalite sonra fiyat odaklı olması, hastaların sağlık tesisi
seçimini genellikle görmeden yapması, yoğun rekabet ortamı nedenleri ile doğru
tanıtım hamlesi ve bilgilendirme büyük önem arz etmektedir.Bu çalışmada ülkemizin sağlık turizmi başlığı altında
tanıtım ilkeleri, araçları ve hedefleri ile tanıtım ve pazarlama yolları
irdelenmektedir.

Kaynakça

 • Akarcalı S, Tontuş HÖ; 2016, http://www.saturk.gov.tr/stur.php
 • Azimi R, Mahmoudi G, Esmaeili HA; A Study of the Effect of Advertising on Attracting Medical Tourism, Int J Travel Med Glob Health. 2017 Sep;5(3):89-93
 • Barca M., Akdeve E., Balay İG, (2013); Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri, İAD İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/3 (2013) 64-92,
 • Bates RB, Romina SR, Ahmed-Hopson D, (2006). “The Effect of Source Credibility on Consumers’ Perceptions of The Quality of Health İnformation on The Internet”, Journal Medical Informatics and the Internet in Medicine. Volume 31, 2006 - Issue 1
 • Burgucu Z, (2013); Tanıtım Faaliyetlerinin Turizm Hareketine Etkisi Ve Fethiye İlçesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı
 • Canöz K., Doğan İ, (2015); İmaj Oluşturma Aracı Olarak Sponsorluk, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2015;3;2;19-39
 • Crooks VA, Ormond M, Jin KN (2017); Reflections on ‘medical tourism’ from the 2016 Global Healthcare Policy and Management Forum, BMC Proceedings 2017, 11(Suppl 8):6 DOI 10.1186/s12919-017-0075-8
 • Crooks VA, Kingsbury P, Snyder J, Johnston R (2010); What is known about the patient’s experience of medical tourism? A scoping review; BMC Health Services Research 2010, 10:266 http://www.biomedcentral.com/1472-6963/10/266 DOI 10.1186/1472-6963-10-266
 • Crooks VA, Turner L, Snyder J, Johnston R, Kingsbury P (2011); Promoting medical tourism to India: messages, images and the marketing of international patient travel. Soc Sci Med 2011;72(5):726-732. Doi:10.1016/j.socscimed.2010.12.022
 • Deloitte (2008). Medical Tourism: Consumers in Search of Value, http://www.globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/Industry-Research/Americas/2008-deloitte-medical-tourism-consumers.pdf
 • Dinçer Ö, Serdaroğlu HS (2017), Sağlık Turizminde İletişim Stratejileri: Danimarka Örneği, Atatürk İletişim Dergisi, Sağlık İletişimi Özel Sayı; Sayı 14;2017;297-309
 • Gan LL., Frederick JR., A Structure-Conduct-Performance Analysis of Medical Tourism in Singapore (June 13, 2009). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1679504 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1679504
 • Genelge (2013); T.C. Sağlık Bakanlığı 15.08.2013 tarihli 2013/15 sayılı genelge https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/3510,genelge2013-15pdf.pdf?0
 • Gültekin B (2005), ‘Türkiye’nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4, 1, (126-140).
 • Hansruedi MH, Kaufmann EL; Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry; 2001; Journal of Vacation Marketing, Vol 7, Issue 1; 5-17, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/135676670100700101
 • Hazarika I: Medical tourism: its potential impact on the health workforce and health systems in India. Health Policy and Planning 2010, 25:248-251
 • Ho, K.T. (2015) Medical Tourism: New Strategies for the Health Care Industry in Taiwan. Journal of the Formosan Medical Association, 114 (2): 99–101.
 • İçöz O, (2009); Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm Ve Türkiye’nin Olanakları, Journal of Yasar University, 4(14), 2257-2279
 • Jenner EA, (2008), Unsettled borders of care: medical tourism as a new dimension in America's health care crisis, in Jennie Jacobs Kronenfeld (ed.) Care for Major Health Problems and Population Health Concerns: Impacts on Patients, Providers and Policy (Research in the Sociology of Health Care, Volume 26) Emerald Group Publishing Limited, pp.235 - 249
 • Lehtovuori L, 2009 Wellbeing Tourism in Austria - Success Factors, http://videonet.fi/web/tekes/vuosiseminaari2009/7/7-LILI%20Lehtovuori_P-Wellbeing%20Tourism%20in%20Austria-Success%20Factors-090107-LLE.pdf
 • Lunt N, Hardey M, Mannion R, (2010). “Nip, Tuck and Click: Medical Tourism and the Emergence of Web-Based Health Information”, The Open Medical Informatics Journal, 2010;4:1-11
 • Tontus H.O., (2016a); Sağlık Turizminde Tanıtım ve Markalaşma, http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10952,10pdf.pdf?0
 • Tontuş HÖ; (2016b). http://www.saturk.gov.tr/ust.php
 • Tourism in Hungary 2003, http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/3877082/2003/d6158010-4f32-4153-9f41-ba967dc9700c
 • Wolfe SM (2006), Patients without Borders: The Emergence of Medical Tourism; Public Citizen’s Health Research Group; Health Letter, July 2006, VOL. 22, NO.7: 1-5 http://www.consumerwatch.org/documents/hl_july06.pdf
 • Yavuz MC, Karabağ FS, (2009), “Ulusal Turizm Tanıtımı ve Pazarlama Yönetimi Örgütlenmesi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, İstanbul Üniversitesi İletiştim Fakültesi Dergisi, 36, (113-127)).
 • Yılmaz Y, Pazarlama İletişiminde Bütünleştirici Bir Boyut: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Güz -2006;5; 18(54-75)
 • Yoon, Y. (2002), Development of a Structural Model for Tourism Destination Competitiveness from Stakeholders’ Perspectives, Doctor of Philosophy Thesis, Virginia Polytechnic Institute, State University. https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/82599/TourismDestinationCompetitivenessYooshikYoon.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Promotion of Health Tourism and Evaluation of the Principles of Marketing of Health Services

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 67 - 88, 30.06.2018
https://doi.org/10.31822/jomat.412322

Öz

The health tourism sector has different characteristics from all other sectors. It is important for health tourism that the expectations of people from health services are different, and that they have in need of different kinds of medical intervention and treatments. Medical tourism is actually a different kind of market with its specialized attributes. 

In tourism, all countries carry out different promotional campaigns to gain a greater market share. The activities, promotions, or groups of promotional campaigns play an important role among the factors that take action to get a particular service.

The aim of the promotion of health tourism is to try to create a positive image in terms of guidance towards health care services in the country through the presentation, disclosure and announcement of values such as "medical experience, technological infrastructure and healthcare service facilities we have " to the international public. The promotion of health tourism is the publicity of the health services offered as a basis.

Health tourism is less influenced by general economic conditions and individuals looks for quality firstly then price. Most patients prefer the health care facility without seeing it. Due to the intense competition environment, accurate publicity and informing are of great importance. In this study, publicity principles, tools and targets, promotion and marketing ways of health tourism for our country are examined.


Kaynakça

 • Akarcalı S, Tontuş HÖ; 2016, http://www.saturk.gov.tr/stur.php
 • Azimi R, Mahmoudi G, Esmaeili HA; A Study of the Effect of Advertising on Attracting Medical Tourism, Int J Travel Med Glob Health. 2017 Sep;5(3):89-93
 • Barca M., Akdeve E., Balay İG, (2013); Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri, İAD İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/3 (2013) 64-92,
 • Bates RB, Romina SR, Ahmed-Hopson D, (2006). “The Effect of Source Credibility on Consumers’ Perceptions of The Quality of Health İnformation on The Internet”, Journal Medical Informatics and the Internet in Medicine. Volume 31, 2006 - Issue 1
 • Burgucu Z, (2013); Tanıtım Faaliyetlerinin Turizm Hareketine Etkisi Ve Fethiye İlçesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı
 • Canöz K., Doğan İ, (2015); İmaj Oluşturma Aracı Olarak Sponsorluk, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2015;3;2;19-39
 • Crooks VA, Ormond M, Jin KN (2017); Reflections on ‘medical tourism’ from the 2016 Global Healthcare Policy and Management Forum, BMC Proceedings 2017, 11(Suppl 8):6 DOI 10.1186/s12919-017-0075-8
 • Crooks VA, Kingsbury P, Snyder J, Johnston R (2010); What is known about the patient’s experience of medical tourism? A scoping review; BMC Health Services Research 2010, 10:266 http://www.biomedcentral.com/1472-6963/10/266 DOI 10.1186/1472-6963-10-266
 • Crooks VA, Turner L, Snyder J, Johnston R, Kingsbury P (2011); Promoting medical tourism to India: messages, images and the marketing of international patient travel. Soc Sci Med 2011;72(5):726-732. Doi:10.1016/j.socscimed.2010.12.022
 • Deloitte (2008). Medical Tourism: Consumers in Search of Value, http://www.globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/Industry-Research/Americas/2008-deloitte-medical-tourism-consumers.pdf
 • Dinçer Ö, Serdaroğlu HS (2017), Sağlık Turizminde İletişim Stratejileri: Danimarka Örneği, Atatürk İletişim Dergisi, Sağlık İletişimi Özel Sayı; Sayı 14;2017;297-309
 • Gan LL., Frederick JR., A Structure-Conduct-Performance Analysis of Medical Tourism in Singapore (June 13, 2009). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1679504 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1679504
 • Genelge (2013); T.C. Sağlık Bakanlığı 15.08.2013 tarihli 2013/15 sayılı genelge https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/3510,genelge2013-15pdf.pdf?0
 • Gültekin B (2005), ‘Türkiye’nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 4, 1, (126-140).
 • Hansruedi MH, Kaufmann EL; Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry; 2001; Journal of Vacation Marketing, Vol 7, Issue 1; 5-17, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/135676670100700101
 • Hazarika I: Medical tourism: its potential impact on the health workforce and health systems in India. Health Policy and Planning 2010, 25:248-251
 • Ho, K.T. (2015) Medical Tourism: New Strategies for the Health Care Industry in Taiwan. Journal of the Formosan Medical Association, 114 (2): 99–101.
 • İçöz O, (2009); Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm Ve Türkiye’nin Olanakları, Journal of Yasar University, 4(14), 2257-2279
 • Jenner EA, (2008), Unsettled borders of care: medical tourism as a new dimension in America's health care crisis, in Jennie Jacobs Kronenfeld (ed.) Care for Major Health Problems and Population Health Concerns: Impacts on Patients, Providers and Policy (Research in the Sociology of Health Care, Volume 26) Emerald Group Publishing Limited, pp.235 - 249
 • Lehtovuori L, 2009 Wellbeing Tourism in Austria - Success Factors, http://videonet.fi/web/tekes/vuosiseminaari2009/7/7-LILI%20Lehtovuori_P-Wellbeing%20Tourism%20in%20Austria-Success%20Factors-090107-LLE.pdf
 • Lunt N, Hardey M, Mannion R, (2010). “Nip, Tuck and Click: Medical Tourism and the Emergence of Web-Based Health Information”, The Open Medical Informatics Journal, 2010;4:1-11
 • Tontus H.O., (2016a); Sağlık Turizminde Tanıtım ve Markalaşma, http://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10952,10pdf.pdf?0
 • Tontuş HÖ; (2016b). http://www.saturk.gov.tr/ust.php
 • Tourism in Hungary 2003, http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/3877082/2003/d6158010-4f32-4153-9f41-ba967dc9700c
 • Wolfe SM (2006), Patients without Borders: The Emergence of Medical Tourism; Public Citizen’s Health Research Group; Health Letter, July 2006, VOL. 22, NO.7: 1-5 http://www.consumerwatch.org/documents/hl_july06.pdf
 • Yavuz MC, Karabağ FS, (2009), “Ulusal Turizm Tanıtımı ve Pazarlama Yönetimi Örgütlenmesi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, İstanbul Üniversitesi İletiştim Fakültesi Dergisi, 36, (113-127)).
 • Yılmaz Y, Pazarlama İletişiminde Bütünleştirici Bir Boyut: Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Güz -2006;5; 18(54-75)
 • Yoon, Y. (2002), Development of a Structural Model for Tourism Destination Competitiveness from Stakeholders’ Perspectives, Doctor of Philosophy Thesis, Virginia Polytechnic Institute, State University. https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/82599/TourismDestinationCompetitivenessYooshikYoon.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

H Ömer Tontus

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Kabul Tarihi 26 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tontus, H. Ö. (2018). Sağlık Turizmi Tanıtımı ve Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması İlkeleri Üzerine Değerlendirme. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 67-88. https://doi.org/10.31822/jomat.412322