Journal of Medical Innovation and Technology
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-8977 | e-ISSN 2687-3834 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | jomit.org


Journal of Medical Innovation and Technology, Tıp ve diğer bilimsel alanlarda bilimsel yazıları yayınlayan,başta Tıp ve bağlantılı diğer bilim dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilgili bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Haziran, Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez basılan hakemli bir dergidir. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir.

Journal of Medical Innovation and Technology

ISSN 2667-8977 | e-ISSN 2687-3834 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | jomit.org
Kapak Resmi


Journal of Medical Innovation and Technology, Tıp ve diğer bilimsel alanlarda bilimsel yazıları yayınlayan,başta Tıp ve bağlantılı diğer bilim dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilgili bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Haziran, Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez basılan hakemli bir dergidir. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir.

Cilt 1 - Sayı 2 - 16 Ara 2019
 1. Simulation with Three Dimensional Modeling Before Spinal Surgery and its Effects on the Surgery
  Sayfalar 35 - 39
  İsmail KAYA , İlker Deniz CİNGÖZ , Meryem Cansu ŞAHİN , Nevin AYDIN , Hasan Emre AYDIN , Ali ARSLANTAŞ , Egemen NURSOY
 2. 3D Printing Assisted Upper Thoracic Vertebra (T1–6) Fractures Instrumentation
  Sayfalar 40 - 44
  Ceren KIZMAZOĞLU , Rıfat Saygın ALTINAĞ , Fazlı Oğuzhan DURAK , Ege COŞKUN , R Buğra HÜSEMOĞLU , İsmail KAYA , Hasan Emre AYDIN , Turan KANDEMİR , Orhan KALEMCİ
 3. Investigation of Surface Adhesion of MCF-7 Cells in 3D Printed PET and PLA Tissue Scaffold Models
  Sayfalar 45 - 50
  Öykü Gönül GEYİK , Belma NALBANT , R. Buğra HÜSEMOĞLU , Zeynep YÜCE , Tarkan ÜNEK , Hasan HAVITÇIOĞLU
 4. 3D Printed Polylactic Acid Scaffold For Dermal Tissue Engineering Application: The Fibroblast Proliferation in Vitro
  Sayfalar 51 - 56
  Ufkay KARABAY , R. Buğra HÜSEMOĞLU , Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ , Hasan HAVITÇIOĞLU
 5. Biomechanical Wear Tests in a Novel Hip Joint Simulator
  Sayfalar 57 - 62
  R. Buğra HÜSEMOĞLU , Orkun HALAÇ , Onur HAPA , Fatih ERTEM , Ahmet KARAKAŞLI , Hasan HAVITÇIOĞLU
 6. 3D Printer Assisted C1-C2 Posterior Spinal Fusion
  Sayfalar 63 - 66
  İnan UZUNOĞLU , R. Buğra HÜSEMOĞLU , İlker Deniz CİNGÖZ , Ceren KIZMAZOĞLU , Murat SAYIN , Nurullah YÜCEER
 7. Magnetoencephalography as a Clinical Tool: A Brief Review of Current Studies
  Sayfalar 70 - 78
  Hüseyin Özenç TAŞKIN
 8. Place of Portable Computed Tomography in Neurosurgery Practice
  Sayfalar 67 - 69
  Turan KANDEMİR