Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Liderlik ve Yönetim Arasındaki Teorik Fark

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 276 - 283, 29.10.2021
https://doi.org/10.53047/josse.959155

Öz

“Liderlik” ve “Yönetim” kavramı, yönetim literatüründe çok dikkat çeken bir alandır. Bu çalışma, liderlik ve yönetim arasındaki farklılıkları açıkça incelemeyi amaçlamaktadır. Kotterman (2006), iki kavram arasında var olan farklılıkları iddia etmenin zor olduğunu, çünkü birbirinin yerine kullanıldığını ve bazen karışıklık yarattığını belirtmektedir. Mevcut literatürler gözden geçirildikten sonra, liderlik ve yönetimin örgütsel hedeflere ulaşmak için insanlarla çalışmayı içeren görevlerinde benzerliklere sahip olmalarına rağmen iki farklı kavram olduğu bulunmuştur. Yönetim süreçleri planlama, bütçeleme, çalışanların bir hedefe ulaşmak için örgütlenmesini içerir. Öte yandan liderlik, yön belirleme, insanlara ilham verme, bir hedefe ulaşmak için stratejiler geliştirme ile ilgilidir. Bir organizasyonun en iyi performansını elde etmek için hem güçlü liderlik hem de yönetimin birlikte çalışmasına ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • Algahtani, D. A. (2014). Are Leadership and Management Different? A Review. Journal of Management Policies and Practices, 2(3), 71–82. https://doi.org/10.15640/jmpp.v2n3a4
 • Ali, A. (2013). How to differentiate between ‘Leadership’ and ‘Management’ Function in Organization: A Review of Scholarly Thoughts. International Journal of Economics Business and Management Studies, 2(1), 38–44.
 • Bârgău, M. A. (2015). Leadership versus management. Romanian Economic and Business Review, 10(2), 112-135.
 • Bennis, W. G. and Nanus, B. (1997). Leaders: The Strategies for Taking Charge, HarperCollins, New York.
 • Bennis, W. G., and Nanus, B. (2007). Leaders: The strategies for taking charge. NewYork, NY: HarperCollins.
 • Capowski, G., (1994). Anatomy of a Leader: Where is the Leader of Tomorrow?‖, Management Review, 83 (3), 10-18.
 • Dike, V. E. (2015). Leadership and Management in the 21st Century Organizations: A Practical Approach. World Journal of Social Science Research, 2(2), 139. https://doi.org/10.22158/wjssr.v2n2p139
 • Drucker, P F (1999). Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge. California Management Review, 41 (2), 79.
 • Gardner, J. W., (1990). On Leadership. New York, The free Press.
 • Gordon, A., & Yukl, G. (2004). The future of leadership research: Challenges and opportunities. German Journal of Human Resource Management, 18(3), 359-365.
 • Gradinarova, N. (2021). Leadershıp vs management: understandıng the key dıfferences and sımılarıtıes. Knowledge International Journal, 46(1), 155-161.
 • Katz, R. L. (1955). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review, 33(1), 33-42.
 • Kotter, J. P. (1990b). A force for Change: How Leadership Differs from Management. New York, NY: Free Press.
 • Kotter, J. P., (2001). What Leaders Really Do?, Harvard Business Review, 79 (11), 85-96
 • Kotterman, J. (2006). Leadership versus management: What’s the difference. The Journal for Quality and Participation, 29(2), 13-17.
 • Maxwell, J. C., (1998). 21 Irrefutable Laws of Leadership. Nashville, Tennesse: Thomas Nelson, Inc.
 • Northouse, P. (2007). Leadership Theory and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Northouse, P. (2015). Introduction to Leadership: Concepts and Practice. SAGE Pubilcations, Inc, the United States of America: Western Michigan University
 • Răducan, R., & Răducan, R. (2014). Leadership and Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 808–812. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.322
 • Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. Free Press.
 • Wajdi, B. N. (2017). The Differences Between Management And Leadership. Sinergi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 7(1), 75–84. https://doi.org/10.25139/sng.v7i1.31
 • Yukl, G. (1989). Managerial leadership: A review of theory and research. Journal of management, 15(2), 251-289.
 • Zaleznik, A. (2004). Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review 82(1),74-81.

A Theoretical Difference between Leadership and Management

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 276 - 283, 29.10.2021
https://doi.org/10.53047/josse.959155

Öz

The concept of “leadership” and “management” is one area that has gained a lot attention in the management literature. This study aims at clearly examining the differences between leadership and management. Kotterman (2006) stated that, it is difficult to assert the differences that exist between two concepts because they are used interchangeably and sometimes create confusion. After existing literatures have been reviewed, the results found were that leadership and management are two distinct concepts even though they have similarities in their line of duties which involve working with people to achieve organizational goals. Management processes involve planning, budgeting, organizing workers to achieve a goal. Leadership on the other hand is concerned with setting direction, inspiring people, developing strategies to achieve a goal. There is the need for both strong leadership and management to work together to achieve the optimum performance of an organization.

Kaynakça

 • Algahtani, D. A. (2014). Are Leadership and Management Different? A Review. Journal of Management Policies and Practices, 2(3), 71–82. https://doi.org/10.15640/jmpp.v2n3a4
 • Ali, A. (2013). How to differentiate between ‘Leadership’ and ‘Management’ Function in Organization: A Review of Scholarly Thoughts. International Journal of Economics Business and Management Studies, 2(1), 38–44.
 • Bârgău, M. A. (2015). Leadership versus management. Romanian Economic and Business Review, 10(2), 112-135.
 • Bennis, W. G. and Nanus, B. (1997). Leaders: The Strategies for Taking Charge, HarperCollins, New York.
 • Bennis, W. G., and Nanus, B. (2007). Leaders: The strategies for taking charge. NewYork, NY: HarperCollins.
 • Capowski, G., (1994). Anatomy of a Leader: Where is the Leader of Tomorrow?‖, Management Review, 83 (3), 10-18.
 • Dike, V. E. (2015). Leadership and Management in the 21st Century Organizations: A Practical Approach. World Journal of Social Science Research, 2(2), 139. https://doi.org/10.22158/wjssr.v2n2p139
 • Drucker, P F (1999). Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge. California Management Review, 41 (2), 79.
 • Gardner, J. W., (1990). On Leadership. New York, The free Press.
 • Gordon, A., & Yukl, G. (2004). The future of leadership research: Challenges and opportunities. German Journal of Human Resource Management, 18(3), 359-365.
 • Gradinarova, N. (2021). Leadershıp vs management: understandıng the key dıfferences and sımılarıtıes. Knowledge International Journal, 46(1), 155-161.
 • Katz, R. L. (1955). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review, 33(1), 33-42.
 • Kotter, J. P. (1990b). A force for Change: How Leadership Differs from Management. New York, NY: Free Press.
 • Kotter, J. P., (2001). What Leaders Really Do?, Harvard Business Review, 79 (11), 85-96
 • Kotterman, J. (2006). Leadership versus management: What’s the difference. The Journal for Quality and Participation, 29(2), 13-17.
 • Maxwell, J. C., (1998). 21 Irrefutable Laws of Leadership. Nashville, Tennesse: Thomas Nelson, Inc.
 • Northouse, P. (2007). Leadership Theory and Practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Northouse, P. (2015). Introduction to Leadership: Concepts and Practice. SAGE Pubilcations, Inc, the United States of America: Western Michigan University
 • Răducan, R., & Răducan, R. (2014). Leadership and Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 149, 808–812. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.322
 • Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. Free Press.
 • Wajdi, B. N. (2017). The Differences Between Management And Leadership. Sinergi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 7(1), 75–84. https://doi.org/10.25139/sng.v7i1.31
 • Yukl, G. (1989). Managerial leadership: A review of theory and research. Journal of management, 15(2), 251-289.
 • Zaleznik, A. (2004). Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review 82(1),74-81.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Article
Yazarlar

Sadık JIBREAL (Sorumlu Yazar)
nişantaşı
0000-0001-5040-0449
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Jıbreal, S. (2021). A Theoretical Difference between Leadership and Management . Journal of Social Sciences And Education , 4 (2) , 276-283 . DOI: 10.53047/josse.959155

17387  17388  18992 18993 18997 19046 197372014220988 20992