Editöre Mektup
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Covid-19 Pandemisinde Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Deneyimleri

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 143 - 151, 29.12.2020

Öz

11 Mart 2020'de ortaya çıkan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19) tüm dünyayı birçok yönden olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Sağlık çalışanları pandemi sürecinin başından bu yana büyük bir özveriyle çalışmakta, yaşamı kurtarma ve sağlıklı birey, toplum hedeflerine ulaşmada kendilerini ve dolaylı olarak da yakınlarının yaşamlarını riske atabilmektedir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanlarına oranla daha savunmasız bir durumda olan aile sağlığı merkezi çalışanları öncelikle koruyucu hizmetler ve gerektiğinde tedavi edici hizmetlerin yükünü önemli oranda üstlenmektedir. Tüm bunlara ek olarak kendileri ve yakınlarının Covid-19'a yakalanma endişelerini yaşamakta ve bununla baş etmeye çalışmaktadırlar. Pandemide şu ana kadar 79 ülkede toplam 3000'nin üzerinde sağlık çalışanı Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirmiştir. Türkiye'de ise bu rakamın 12 Eylül tarihine kadar 85 olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda; covid-19 pandemisinin ön cephesini oluşturan aile sağlığı merkezi çalışanlarının durumu ve pandemi sürecine ilişkin deneyimlerine yönelik bilgi sunmak amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Referans1 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200905-1.pdf. Erişim Tarihi: 27 Kasım 2020.
 • Referans2 Beddhu, S., Bruns, F. J., Saul, M., Seddon, P., & Zeidel, M. L. (2000). A simple comorbidity scale predicts clinical outcomes and costs in dialysis patients. The American journal of medicine, 108(8), 609-613.
 • Referans3 https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-saglik-bakanligi-acikladi-grip-asisi-kimlere-nasil-yapilacak-11-681-91905.html. Erişim Tarihi: 26 Kasım 2020.
 • Referans4 T.C. Sağlık Bakanlığı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/asilama-takviminde-degisiklik-yapildi.html. Erişim Tarihi: 22 Kasım 2020.
 • Referans5 T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler. Sayı: 23642684-010.99.
 • Referans6 T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 Bilgilendirme Sayfası; Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası Covid-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66114/vaka-sorgulama-kilavuzu.html. Erişim Tarihi: 26 Kasım 2020.
 • Referans7 World Health Organization. (2020). Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: Interim guidance, 13 March 2020.

The Experiences of Family Health Center Workers in the Covid-19 Pandemic

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 143 - 151, 29.12.2020

Öz

The new coronavirus disease (Covid-19), which emerged on 11 March 2020, continues to negatively effect the whole world in many ways. Since the beginning of the pandemic process, healthcare professionals have been working with great devotion, putting themselves and indirectly the lives of their relatives at risk in achieving the goals of saving life and healthy individuals and society. Family health center workers, who are in a more vulnerable situation compared to secondary and tertiary healthcare professionals, primarily undertake the burden of preventive services and, when necessary, therapeutic services. In addition to all these, they and their relatives are worried about getting Covid-19 and trying to cope with it. In the pandemic, more than 3000 healthcare workers in 79 countries have lost their lives due to Covid-19 so far. In Turkey, it is reported that this figure 85, was up to date September, 12. In this text; it is aimed to provide informaiton about the status of family health center workers, who are the frontline of the Covid-19 pandemic, and their experiences regarding the pandemic process.

Kaynakça

 • Referans1 Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200905-1.pdf. Erişim Tarihi: 27 Kasım 2020.
 • Referans2 Beddhu, S., Bruns, F. J., Saul, M., Seddon, P., & Zeidel, M. L. (2000). A simple comorbidity scale predicts clinical outcomes and costs in dialysis patients. The American journal of medicine, 108(8), 609-613.
 • Referans3 https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-saglik-bakanligi-acikladi-grip-asisi-kimlere-nasil-yapilacak-11-681-91905.html. Erişim Tarihi: 26 Kasım 2020.
 • Referans4 T.C. Sağlık Bakanlığı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/asilama-takviminde-degisiklik-yapildi.html. Erişim Tarihi: 22 Kasım 2020.
 • Referans5 T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Engelli Raporları ve Kronik Hastaların İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini Hakkında Alınan Tedbirler. Sayı: 23642684-010.99.
 • Referans6 T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 Bilgilendirme Sayfası; Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası Covid-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66114/vaka-sorgulama-kilavuzu.html. Erişim Tarihi: 26 Kasım 2020.
 • Referans7 World Health Organization. (2020). Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: Interim guidance, 13 March 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Editöre mektup
Yazarlar

Salih GÜLER
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, Antalya, Türkiye
0000-0002-1266-4897
Türkiye


İbrahim TOPUZ (Sorumlu Yazar)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
0000-0003-0540-2095
Türkiye


Fatma ULUSOY Bu kişi benim
Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya, Türkiye
0000-0002-8900-8708
Türkiye

Destekleyen Kurum Herhangi bir kurum, kuruluş veya fon tarafından desteklenmemiştir.
Proje Numarası -
Teşekkür Bu çalışmada görüşmelerin gerçekleştirildiği aile sağlığı merkezleri çalışanlarına sunmuş oldukları bilgiler ve zaman ayırdıkları için teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 15 Aralık 2020
Kabul Tarihi 17 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Güler, S. , Topuz, İ. & Ulusoy, F. (2020). Covid-19 Pandemisinde Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Deneyimleri . Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi , 2 (3) , 143-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jphn/issue/58585/841472

ICI Journals Master List (https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml)