Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 118 - 132 2017-12-18

DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Fatih AYDIN [1]


The purpose of this study was to determine the level of knowledge of undergraduate students on the formation, causes and results of global warming and steps to be taken. Furthermore, this study investigated the level of knowledge of university students in terms of their genre and department in which they study. This study was designed under survey model. A total of 472 final year undergraduate students studying in Karabuk University Faculty of Letters in 2016-2017 education year participated in this present study. “Global Warming Knowledge Questionnaire” developed by Eroğlu and Aydoğdu (2016) was used to gather data of the study. The data of the study were analysed through t-test and one-way ANOVA. Results of the study revealed that undergraduate students had insufficient knowledge in certain subjects although the level of their knowledge on global warming is over the average. Results also demonstrated that the level of knowledge of undergraduate students on global warming did not differed significantly according to department variable.

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin küresel ısınmanın oluşumu, sebepleri, sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri cinsiyet ve bölüm değişkenleri açısından da incelenmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 Akademik yılının bahar döneminde, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden 472 kişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Eroğlu ve Aydoğdu (2016) tarafından geliştirilen “Küresel Isınma Bilgi Anketi” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin küresel ısınmaya ilişkin bilgi düzeylerinin ortalamanın üzerinde olmasına rağmen bazı konularda bilgilerinin eksik olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri bölüm türü değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

  • Atalay, İ. (2010). Uygulamalı Klimatoloji. İzmir: Meta Basım. Aydın, F. (2010). Secondary School Students’ Perceptions towards Global Warming: A Phenomenographic Analysis. Scientific Research and Essays, 5(12), 1566-1570. Aydın, F. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Education, 3(4),15-27. Bahar, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Konularındaki Ön Bilgi Düzeyi, Kavram Yanılgıları. V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumunda Poster Çalışması, TUBİTAK, Ankara. Bahar, M. ve Aydın, F. (2002). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sera gazları ve global ısınma ile ilgili anlama düzeyleri ve hatalı kavramlar. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 22-25 Eylül. ODTÜ, Ankara. Bayraç, H.N. (2010). Enerji kullanımının küresel ısınmaya etkisi ve önleyici politikalar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(2), 229-259. Boyes, E. and Stanisstreet, M. (1992). Students’ perceptions of global warming. International Journal of Environmental Studies, 42, pp. 287-300. Boyes, E., and Stanisstreet, M. (1997). Children’s models of two major global environmental ıssues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science & Technological Education, 15,(1), 19-29. Coşkun, M. & Aydın, F. (2011). Geography Teacher Candidates’ Perceptions towards the “Greenhouse Effect”. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental, 10(2), 290-295. Çepel, N. (2003). Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara Demirkaya H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınma kavramı algılamaları ve öğrenme stilleri: Fenomenografik bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 728-752. Eroğlu, B. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Eroğlu, B. ve Aydoğdu, M. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 345-374. Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100. Güley, A.Ö. (2009). Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi.(Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir. Kılınç, A., Stanisstreet, M. and Boyes, E. (2008). Turkish Students’ Ideas About Global Warming. International Journal of Environmental & Science Education. 3,(2), 89-98. Orbay, K., Cansaran, A. ve Kalkan, M. (2009). Öğretmen adaylarının küresel ısınmaya bakış açısı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 85-97. Sipahioğlu, Ş., Yıldız, K. ve Yılmaz, M. (2008). Çevre Bilimi ve Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. Şahin, Cerrah, Saka ve Şahin (2004). Yüksek öğretimde öğrenci merkezli çevre eğitimi dersine yönelik bir uygulama. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,(3), 113-128. Yalçın, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin küresel ısınma ve sera etkisi konularındaki bilgi düzeylerinin ve yanlış kavramalarının belirlenmesi üzerine bir çalışma. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8940-5332
Yazar: Fatih AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 19 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 18 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { jssh364160, journal = {Journal of Social Sciences and Humanities}, issn = {2602-4276}, address = {}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {118 - 132}, doi = {}, title = {DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING}, key = {cite}, author = {Aydın, Fatih} }
APA Aydın, F . (2017). DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING . Journal of Social Sciences and Humanities , 1 (1) , 118-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/33034/364160
MLA Aydın, F . "DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING" . Journal of Social Sciences and Humanities 1 (2017 ): 118-132 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/33034/364160>
Chicago Aydın, F . "DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING". Journal of Social Sciences and Humanities 1 (2017 ): 118-132
RIS TY - JOUR T1 - DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING AU - Fatih Aydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Social Sciences and Humanities JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 132 VL - 1 IS - 1 SN - 2602-4276- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING %A Fatih Aydın %T DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING %D 2017 %J Journal of Social Sciences and Humanities %P 2602-4276- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Fatih . "DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING". Journal of Social Sciences and Humanities 1 / 1 (Aralık 2017): 118-132 .
AMA Aydın F . DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING. JSSH. 2017; 1(1): 118-132.
Vancouver Aydın F . DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING. Journal of Social Sciences and Humanities. 2017; 1(1): 118-132.
IEEE F. Aydın , "DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS ON GLOBAL WARMING", Journal of Social Sciences and Humanities, c. 1, sayı. 1, ss. 118-132, Ara. 2017